God man, förvaltare och förmyndare

En rullstolsbunden man gör high five med en kille. De sitter vid ett skrivbord med blanketter.

En god man eller förvaltare hjälper den som själv har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. Här kan du också läsa om förmyndare.

Regler för gode män, förvaltare, förmyndare och överförmyndare hittar du bland annat i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och lag om god man för ensamkommande barn.

Föräldrabalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förmynderskapsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagen om god man för ensamkommande barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skillnad mellan en god man och en förvaltare

Att ha en god man är frivilligt

Det är frivilligt att ha god man och den som vill ha hjälp har alltid kvar sin beslutanderätt. Om personen som behöver hjälp inte förstår betydelsen av att ha god man och därför inte kan lämna sitt samtycke så krävs inget samtycke.

Det är läkare som gör bedömningen om huvudmannen förstår betydelsen av att ha en god man eller inte.

Den som får hjälp av en god man kallas för huvudman.

Att ha en förvaltare är en tvångsåtgärd

Till skillnad från god man så är ett förvaltarskap en tvångsåtgärd, det är alltså inte något du vanligtvis själv väljer att få. Förvaltare får du bara om det är absolut nödvändigt.

Du kan få en förvaltare om förutsättningarna är uppfyllda för en god man, men hjälpen ändå inte räcker till.

Det kan till exempel vara för att det finns en stor risk att du slösar bort dina pengar, att du drar på dig mycket skulder eller om det finns personer i din omgivning som försöker utnyttja dig ekonomiskt. Ett förvaltarskap kan då fungera som ett skydd för dig.

Du förlorar inte din rättshandlingsförmåga

Om du får en förvaltare betyder det att du förlorar din rättshandlingsförmåga i de frågor där du har hjälp av en förvaltare.

Det kan till exempel betyda att du inte kan ingå avtal eller har tillgång till dina konton. Förvaltaren bestämmer själv i frågor som ingår i förvaltarens uppdrag.

Du har fortfarande kvar din bestämmanderätt i vissa frågor. Du kan till exempel alltid rösta i allmänna val, gifta dig, söka jobb och bestämma över din sjukvård.

Förvaltarskap kräver starka skäl

Eftersom ett förvaltarskap får stor betydelse för dig, så krävs det starka skäl och en ordentlig utredning innan tingsrätten beslutar om förvaltarskap.

Du får vanligtvis också möjlighet att säga vad du tycker hos tingsrätten. Varje år utreder också överförmyndaren om förvaltarskapet fortfarande behövs.

Att vara god man eller förvaltare handlar i grunden om att hjälpa en annan människa!

Vad är en förmyndare?

En förmyndare företräder en omyndig person i rättsliga sammanhang. Det vanligaste exemplet är att föräldrar oftast fungerar som sina omyndiga barns förmyndare.

Överförmyndare i Ekerö kommun

Marianne Ekblom, överförmyndare

Eva von Schéele är ersättare

Karin Ernestål, tf chef

Anne Rosenberg, handläggare

Angelica Covington, chef & jurist - föräldraledig från och med 19 maj, 2023.

Telefontid vardagar mellan klockan 09.00 - 11.00
Telefonnummer: 08 124 571 50
E-post: of@ekero.se

OBS! Det går alltid att nå oss via e-post, mejlen kontrolleras dagligen.

Mer information inom området

  1. Händer som håller i en blomma.

    Här kan du läsa mer om hur du ansöker om en god ma...

  2. Två barn i en skog. Det ena barnet hjälper det andra barnet upp.

    Här kan du läsa mer om hur du anmäler ditt intress...

  3. Ett barns hand som känner på en vattenstråle.

    Alla under 18 år är barn och ska ha en vårdnadshav...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?