Resor, transporter och besök

En äldre kvinna sitter i en rullstol. En kvinna och en man skjuter kvinnan i rullstolen upp för en ramp in i en transportbil.

Om du har svårt att åka kollektivt på grund av funktionsnedsättning så kan du ansöka om olika stöd för resor och transport. Det kan handla om färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor eller parkeringstillstånd.

Välj område inom resor & transporter

Vem kan få parkeringstillstånd?

Parkeringstillstånd är till för dig som har ett bestående funktionshinder som innebär att du har mycket svårt att gå. Det ger dig rätt att parkera lättare och närmare ditt färdmål. Om du inte kör bil själv kan du få parkeringstillstånd om du har ett mycket stort behov av assistans även utanför fordonet. Du måste vara skriven i kommunen för att kunna ansöka om parkeringstillstånd.

Vad innebär tillståndet?

Om du har ett tillstånd får du parkera på parkeringsplatser för funktionshindrade. Du behöver ta reda på vad som gäller på den aktuella parkeringen eller i den kommun du besöker. Det kan skilja sig åt. Om det krävs parkeringsavgift ska du betala som vanligt.
Nedanför ser du generella bestämmelser för p-tillstånd.

Broschyr "här får du parkera" Pdf, 41.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Parkeringstillstånd Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur ansöker jag?

För en snabb och smidig handläggning behöver ansökan vara komplett. Använd vår e-tjänst nedan och se till att du kan ska skicka med:

  • ett läkarintyg (inte är äldre än tre månader)
  • ett nytaget foto.

Alla handlingar måste komma in samtidigt, för att vi ska kunna handlägga ärendet.
OBS! Andra ansökningsblanketter eller läkarintyg gäller inte.

Färdtjänst är till för dig som bor i Ekerö kommun och har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som med hög sannolikhet kommer att vara kvar i minst tre månader.

Funktionsnedsättningen gör att du har mycket svårt att förflytta dig på egen hand eller att själv resa med kollektivtrafiken.

Hur ansöker jag om färdtjänst?

Steg 1. Läkarintyg

Ta kontakt med läkare (din behandlande läkare eller din husläkare) för att få ett läkarintyg för färdtjänst i Stockholms län. Om ditt behov av färdtjänst främst beror på synnedsättning så behöver du ett läkarintyg från en ögonläkare.

Om ditt behov av färdtjänst beror på psykiatrisk diagnos och om du som söker har en behandlande psykiater så ska den personen utfärda intyget.

Steg 2. Skicka intyget

Skicka intyget till Ekerö Kommun, Färdtjänst, Box 205, 178 23 Ekerö.

Steg 3. Fyll i ansökningsblankett

Vi skickar hem en ansökningsblankett till dig som du ska fylla i och skicka tillbaka till oss. Vi behöver också ett foto på dig, om vi inte redan har fått det sedan tidigare.

Steg 4. Vi kontaktar dig

Vi kontaktar dig och bokar tid för ett möte där vi ställer kompletterande frågor om din situation, som underlag för beslut om färdtjänst.

Steg 5. Vi skickar underlaget vidare

Vi skickar alla handlingar till Trafikförvaltningen i Stockholm som beslutar om du får färdtjänst.

Steg 6. Beslut

Trafikförvaltningen fattar beslut om du får färdtjänst och skickar hem beslutet till dig. 

Beslutet kan överklagas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du bor på ett särskilt boende så hjälper personalen dig med ansökan och utredning.

Om du får färdtjänst har du automatiskt rätt till sjukresa. Skillnaden mellan sjukresa och färdtjänstresa är att sjukresor är resor mellan hemmet och vårdgivaren och färdtjänstresor är övriga resor.

Läs mer under Sjukresor.

Förnya färdtjänst?

Tillståndet för färdtjänst kan gälla några månader eller upp till flera år beroende på din situation och dina svårigheter.

När du ska förnya ditt tillstånd för färdtjänst så ansöker du på samma sätt som vid en ny ansökan, se steg 1-6 här ovan. Då prövas ditt ärende på nytt.

Mer om färdtjänst

Du hittar bra information om vad som gäller för färdtjänst på Färdtjänst för region Stockholm.

Färdtjänst, Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksfärdtjänst är till för dig som är folkbokförd i Ekerö kommun och som har ett stort och bestående funktionshinder som medför att dina resor blir dyrare. Resor med riksfärdtjänst kan ske med tåg, flyg, taxi eller andra allmänna kommunikationer. Riksfärdtjänsten ger dig möjlighet att bli beviljad resor utanför Stockholms län.

Hur ansöker jag om riksfärdtjänst?

Ansök om riksfärdtjänst Pdf, 88.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka in ansökan till Riksfärdtjänst socialförvaltningen, Ekerö Kommun, Box 205, 178 23 Ekerö. Gärna tillsammans med ett läkarintyg.

Vi kontaktar dig när vi fått din ansökan.

Din ansökan om riksfärdtjänst behöver lämnas in senast 3 veckor innan du planerar att göra en resa. Om du beviljas riksfärdtjänst får du ett skriftligt beslut skickat hem till dig. Vid storhelger som påsk, midsommar och julafton är det viktigt att ansöka i väldigt god tid.

Du kan överklaga beslutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kostar det att resa med riksfärdtjänst?

Du får betala en avgift som ska motsvara normala reskostnader med allmänna färdmedel för den aktuella resan.

Ledsagare vid riksfärdtjänst

Du kan ansöka om ledsagare även för riksfärdtjänst, läs mer här nedanför under "ledsagare vid resor".

Om du på grund av till exempel sjukdom inte har möjlighet att ta dig till vården på egen hand så kan du boka en sjukresa. Det är din vårdgivare som beslutar om du kan få sjukresa.

Sjukresor på Vårdguiden 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte kan resa på egen hand så kan du ansöka om tillstånd att ta med någon, en ledsagare, vid färdtjänst och riksfärdtjänst.

För att du ska kunna beviljas ledsagare ska ditt behov vara återkommande och knutet till själva resan. Du får inte ledsagare för att du behöver stöd och hjälp när du kommit fram till resmålet.

Ledsagaren måste du ordna med själv och personen följer i så fall med utan extra kostnad. Barn under tolv år som fått färdtjänst får automatiskt rätt till ledsagare och behöver inte ansöka om det.

Du som inte har tillstånd för ledsagare kan ta med dig en medresenär om du vill ha någon med dig på din resa. Det kostar lite extra per resa och avgiften kommer på din faktura.

Om kommunen har tagit ett beslut som du inte håller med om så kan du överklaga beslutet.

Det finns två typer av överklaganden:

1. Är beslutet lagligt?

Överklaganden enligt kommunallagen – laglighetsprövning

2. Rör beslutet dig?

Överklaganden enligt speciallagstiftning – förvaltningsbesvär

Här får du hjälp med att överklaga Öppnas i nytt fönster.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?