En tom stol står på en kyrkogård. Det är grön och lummigt, solen lyser.

Dödsfall och begravning

Om du mister en familjemedlem eller en närstående finns det ofta många praktiska frågor mitt i sorgen. Till exempel får dödsboets tillgångar inte användas för att betala skulder eller räkningar, innan kontakt tagits med expert inom området, så som en jurist. Många väljer att ta hjälp av en begravningsbyrå med det som behöver göras.

Välj för att läsa mer!

När någon har avlidit ska en bouppteckning göras inom tre månader. Bouppteckning är en redovisning av den avlidnes, dödsboets, tillgångar och skulder. Den upprättas för att den avlidnes ekonomi ska kunna avslutas. Det finns många regler och bestämmelser att följa, till exempel om arv och boende.

Blankett för bouppteckning på Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det inte finns några tillgångar i dödsboet så kan en bouppteckning ersättas av en dödsboanmälan. Den görs av socialtjänsten.

En förutsättning är att tillgångarna inte är större än kostnaderna för begravningen och att det inte finns någon fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt i dödsboet.

Kontakta oss om du har frågor om dödsboanmälan.

Alla betalar begravningsavgift, även om man inte är medlem i Svenska kyrkan. Avgiften tas ut via den skatten och betalar för en begravning i Sverige. Den täcker bland annat kostnader för gravplats i 25 år, kremation, ceremonilokal och gravsättning. Om dödsboet saknar tillgångar för att täcka rimliga begravningskostnader kan dödsboet ansöka om bistånd. Det är viktigt att veta att det inte är tillåtet att använda pengar som den avlidne lämnar efter sig, innan beslut om eventuellt bistånd har fattats.

Begravning bör ske så snart som möjligt efter dödsfallet. Gravsättning av kista och kremering måste ske inom en månad. Oavsett vilken religion, kyrka eller livsåskådning du har är det Svenska kyrkan som ansvarar för begravningsverksamheten och ordnar gravplatser.

Begravning på Ekerö pastorat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Begravning på Färingsö församling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medlemmar i Svenska kyrkan har rätt till en begravningsceremoni. Om man har gått ur Svenska kyrkan och vill ha en begravningsceremoni få man anlita någon som begravningsförrättare. Det kan vara en person inom familjen eller någon som förmedlas via begravningsbyrån eller kommunen.

Det finns begravningsombud för dem som är utanför kyrkan, inte troende eller tillhör en annan religion. Länsstyrelsen ordnar med begravningsombud som har i uppgift att ta in önskemål om begravningsverksamheten från de berörda som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombud på Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter


Hjälpte informationen på den här sidan dig?