Dödsfall och begravning

En tom stol står på en kyrkogård. Det är grön och lummigt, solen lyser.

Om du förlorar en familjemedlem eller en närstående så är det mycket du måste känna till och hantera mitt i sorgen. Du kan till exempel inte använda dödsboets pengar för att betala räkningar, innan du har kontaktat en expert inom området, så som en jurist. Många väljer att ta hjälp av en begravningsbyrå.

Välj område

När någon har avlidit ska en bouppteckning göras inom tre månader.

En bouppteckning är en redovisning av den avlidnes, dödsboets, tillgångar och skulder. En boupptäckning är viktig för att kunna avsluta den avlidnes ekonomi. Det finns många regler och bestämmelser att följa, till exempel om arv och boende.

Blankett för bouppteckning på Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det inte finns några tillgångar (pengar) i dödsboet så kan man be kommunens socialtjänst att göra en dödsboanmälan.

För att kunna göra en dödsboanmälan så får inte tillgångarna vara större än kostnaderna för begravningen. Det får inte heller finnas fast egendom (hus), tomträtt eller bostadsrätt i dödsboet.

Om du vill veta mer kontakta oss på tel: 08-124 571 00. När du ringer så välj knappval 1 och sedan 4 så kommer du rätt.

Alla betalar begravningsavgift, även om man inte är medlem i Svenska kyrkan. Avgiften betalas via skatt och betalar för en begravning i Sverige.

Avgiften täcker kostnader för gravplats i 25 år, kremering, lokal för ceremoni och gravsättning. Om dödsboet saknar tillgångar (pengar) för att täcka rimliga begravningskostnader kan dödsboet ansöka om bistånd (ekonomiskt stöd). Det är viktigt att veta att det inte är tillåtet att använda pengar som den avlidne lämnar efter sig, innan ett beslut om bistånd är taget.

Begravning ska ske så snart som möjligt efter dödsfallet. Gravsättning av kista och kremering måste ske inom en månad. Oavsett vilken religion, kyrka eller livsåskådning du har är det Svenska kyrkan som ansvarar för begravning och ordnar gravplatser.

Begravning på Ekerö pastorat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Begravning på Färingsö församling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medlemmar i Svenska kyrkan har rätt till en begravningsceremoni.

Om man har gått ur Svenska kyrkan och vill ha en begravningsceremoni så kan man anlita någon som begravningsförrättare. Det kan vara en person inom familjen eller någon via begravningsbyrån eller kommunen.

Kommunens borgerliga begravningsförrättare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns begravningsombud för de som inte är medlemmar i kyrkan, inte troende eller tillhör en annan religion.

Länsstyrelsen ordnar med begravningsombud som har i uppgift att ta in önskemål om begravningen från de som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombud på Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.