LSS hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för basal (grundläggande) hälso- och sjukvård och rehabilitering för personer över 18 år inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det gäller endast om personen bor på grupp- eller serviceboende och, eller, vistas på daglig verksamhet.

LSS hälso- och sjukvårdsteam

Hälso- och sjukvårdteamet LSS består av distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Region Stockholm ansvarar för läkarvård.

Du som bor i gruppboende eller på ett serviceboende enligt LSS, kan välja vilken husläkarmottagning eller husläkare du vill ha. Vårt hälso- och sjukvårdsteam LSS samarbetar med din läkare.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) i kommunen ansvarar för riktlinjer och rutiner inom området som berör hälso- och sjukvård.

Christina Jungner, leg. sjuksköterska

Ansvarar för Ärlans serviceboende, Ekerö serviceboende Kultur, Ekerö gruppbostad, Stenhamra gruppbostad och Ångbåtens serviceboende.

Telefonnummer: 08-124 570 46
E-post: christina.jungner@ekero.se

Maria Linghall, leg. distriktssköterska

Ansvarar för Brunna gruppbostad, Skärviks gruppbostad, Ekerö serviceboende Tegel, Ekerö serviceboende Pråmvägen och Roshagens serviceboende.

Telefonnummer: 08-124 570 59
E-post: maria.linghall@ekero.se

Mandy Valgelata, leg. distriktssköterska

Samordningsansvarig sjuksköterska
Ansvarar för Solbackens gruppbostad.

Telefonnummer: 08- 124 570 82
E-post: mandy.valgelata@ekero.se

Ylva Engström, leg. sjukgymnast

Telefonnummer: 08- 124 572 93
Mobilnummer: 070- 161 35 88
E-post:
ylva.engstrom@ekero.se

Mia Arvholm Toijer, leg. arbetsterapeut

Telefonnummer: 08-124 570 63
E-post: mia.arvholm@ekero.se

Tandvård

Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder så kan det finnas möjlighet att få hjälp med ekonomiskt stöd för kostnaden. För att få ekonomiskt stöd för tandvård, kontakta kommunen eller prata med din tandläkare.

Information om tandvårdsstöd på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För övrig sjukvård eller tandvård så vänder du dig till din vårdcentral, husläkare eller tandläkare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?