LSS hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för delar av hälso- och sjukvården för personer inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). I vissa fall kan du också söka stöd för tandvård.

LSS hälso- och sjukvårdsteam

Hälso- och sjukvårdteamet LSS består av distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Teamet ansvarar för vissa delar inom hälso- och sjukvård, inklusive rehabilitering och habilitering om du:

  • bor i bostad enligt LSS (gruppboende eller serviceboende)
  • vistas på daglig verksamhet enligt LSS.

Region Stockholm ansvarar för läkarvård.

Du som bor i gruppboende eller på ett serviceboende enligt LSS, kan välja vilken husläkarmottagning eller husläkare du vill ha. Vårt hälso- och sjukvårdsteam LSS samarbetar med din läkare.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) i kommunen ansvarar för samordning och också för en del tillsyn över den kommunala hälso- och sjukvården.

Christina Jungner, leg. sjuksköterska

Ansvarar för Ekerö gruppbostad, Svalans gruppbostad, Ärlans serviceboende, Solbackens gruppbostad, Ångbåtens serviceboende, Pråmvägens serviceboende och Ekerö serviceboende Kultur.

Telefonnummer: 08-124 570 46 Fax: 08-560 300 31 E-post: christina.jungner@ekero.se


Ylva Engström, leg. sjukgymnast

Söderströmsgården

Telefonnummer: 08-124 571 012 E-post: ylva.engstrom@ekero.se


Maria Linghall, leg. distriktssköterska

Ansvarar för Brunna gruppbostad, Skärviks gruppbostad, Ekerö serviceboende Tegel och Roshagens serviceboende.

Telefonnummer: 08-124 570 59 Fax: 08-560 300 31


Mia Arvholm Toijer, leg. arbetsterapeut

Telefonnummer: 08-124 570 63 Fax: 08-560 300 31

Tandvård

Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder så kan det finnas möjlighet att få hjälp med ekonomiskt stöd för kostnaden. För att få ekonomiskt stöd för tandvård, kontakta kommunen eller prata med din tandläkare.

Information om tandvårdsstöd på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För övrig sjukvård eller tandvård så vänder du dig till din vårdcentral, husläkare eller tandläkare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?