Beroende och missbruk

Händer som håller i varandra.

Är du orolig för dina alkoholvanor, drogvanor eller ditt spelande om pengar? Upplever du att du utvecklat ett beroende som du önskar hjälp att bryta? Du kan kontakta oss i Öppenvården för att få stöd och hjälp.

Vilken hjälp kan jag få?

Det kan vara svårt att ändra sina vanor på egen hand. Hos Öppenvården kan du få stöd och hjälp utifrån din situation. Ibland räcker det med några råd- och stödsamtal, andra gånger kan det behövas mer omfattande stöd eller behandling. Oavsett vilket kan du alltid börja med att kontakta oss i Öppenvården för att komma igång med en förändring.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med Öppenvården, fyll i e-tjänsten "Råd och stöd vuxen" eller ring telefon 08-124 570 09 . Om vi inte kan svara just då så hör vi av oss.

Om du behöver mer omfattande stöd, kontakta socialtjänstens mottagning, se nedan.

Om du vill komma i kontakt med mottagningen så ska du ringa till kommunen och väljer enligt nedan.

Telefonnummer: 08 124 571 00

Steg 1 - knappval 1 för att komma till "omsorg och hjälp"

Steg 2 - sedan knappval 4 för nya "orosanmälningar och ny ansökan för barn, familj eller vuxen"

Telefontider

Måndagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00

Tisdagar klockan 13.00 - 16.00

Onsdagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00

Torsdagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 16.30

Fredagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 14.30

Akut behov av hjälp - socialjouren

Om du är i akut behov av hjälp av socialtjänsten på kvällar, nätter eller helger ska du ringa socialjouren nordväst, se nedan.

Telefonnummer 010 444 05 00

Telefontider

Måndag - torsdag klockan 17.00 - 02.00

Fredag klockan 15.00 - 02.00

Lördag - söndag klockan 16.00 - 02.00

Vardagar mellan klockan 02.00 - 08.00 når du Socialjouren på 112

Helger mellan klockan 02.00 - 16.00 når du Socialjouren på 112

Mer om Socialjouren

Är du orolig för någon i din omgivning?

Om du är orolig för någon i din närhet som dricker för mycket, använder droger eller spelar om pengar kan du göra en orosanmälan. Använd vår e-tjänst eller kontakta oss via telefon. När vi fått din anmälan gör vi en bedömning av hur vi ska gå vidare. Du kan vara anonym.

Du hittar våra kontaktuppgifter under "kontakta oss" längre ner på sidan. När du ringer så välj knappval 1 och sedan knappval 4 så kommer du rätt.

Stöd även för anhöriga

Du som är anhörig eller närstående till någon med beroendeproblematik kan också få stöd. Som närstående räknas partner, barn, förälder, syskon, sambo, särbo, nära vän eller arbetskamrat.

Öppenvården erbjuder stödsamtal och ett anhörigprogram där du tillsammans med andra får konkreta verktyg för hur du kan bemöta din anhörige ta hand om dig själv.  

Kontakt med Öppenvården

Om du vill komma i kontakt med Öppenvården, fyll i e-tjänsten "Råd och stöd vuxen" eller ring telefon 08-124 570 09 . Om vi inte kan svara just då så hör vi av oss.

Stöd för unga

Hos Mini Maria Ekerö kan unga upp till 20 år få vård och stöd i alkohol- och drogproblematik.

Mini Maria Ekerö är ett samarbete mellan Ekerö kommun och Region Stockholm. Vi erbjuder vård och stöd för unga upp till 20 år, där det finns en oro för användande av alkohol eller andra droger. Om du är orolig för dig själv eller någon annan är det bra att ta kontakt med oss så tidigt som möjligt. Du behöver inte vara säker på något när du kontaktar oss, utan det räcker med en oro eller fundering. Vi lyssnar till din situation och ger dig råd och stöd utifrån den.

Hos oss arbetar sjuksköterska och behandlare som erbjuder olika typer av stöd anpassat efter ungdomar och deras familjer. Du kan bland annat få hjälp med:

  • rådgivning
  • substansbruksbedömning
  • motiverande samtal
  • familjesamtal
  • anhörigsamtal
  • att komma i kontakt med läkare
  • att komma i kontakt med psykolog.

Ring oss på telefonnummer: 08-123 474 10 (knappval 2).
Telefontider: måndag - fredag kl. 09.00-12.00.
Adress: Bryggavägen 8, i samma lokaler som Ungdomsmottagningen (UMO) endast bokade tider.

Vid akut oro utanför våra telefontider hänvisar vi till Maria Ungdoms akutenhet på S:t Görans sjukhusområde.
Telefonnummer: 08-123 474 10 (knappval 1).
Adress: Finsens väg 1.

Alla våra medarbetare har tystnadsplikt

Att vi har tystnadsplikt betyder att vi inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om dig, varken till utomstående personer eller till någon annan.

Alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom förvaltningen har sekretess och tystnadsplikt. Det innebär att all vår personal får skriva under ett avtal där de förbinder sig att följa sekretess- och tystnadsplikten. Om medarbetaren skulle sluta arbeta hos oss så fortsätter sekretessen och tystnadsplikten att gälla ändå.

Sekretess gäller som huvudregel för alla uppgifter om personliga förhållanden som kommer till våra medarbetares kännedom, skriftligt eller muntligt. Det kan till exempel vara uppgifter om din funktionsnedsättning, familjesituation, yrke, ekonomi, sociala situation, adress och telefonnummer.

En trygghet för dig

Det innebär att du ska känna dig trygg med att våra anställda inte berättar sådant som de fått veta i sitt arbete till obehöriga. Du kan också vara säker på att vi inte lämnar ut dina handlingar till andra än de, som på grund av sina arbetsuppgifter, ska ha tillgång till dem.

Särskilda fall

I vissa särskilda fall kan och ska vi lämna ut uppgifter, trots sekretess och tystnadsplikt. Det gäller exempelvis vid misstanke om brott eller barn som far illa. Vi lämnar då endast uppgifterna till den berörda tjänstemannen inom förvaltningen för Individ & familjeomsorg eller till polis.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?