Händer som håller i varandra.

Beroende och missbruk

Du som bor i Ekerö kommun och har problem med droger, alkohol, spelande eller något annat, kan kontakta oss för att få stöd och hjälp.

Vilken hjälp kan jag få?

Det kan vara svårt att ta sig ur ett missbruk på egen hand. Vi kan hjälpa dig med information, rådgivning och samtal. Du kan också söka behandling för alkohol- och drogberoende på öppenvårdsmottagningen Omtanken telefon: 08-124 570 09.

Om detta inte är tillräckligt kan du beviljas vård på behandlingshem.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Akut behov av hjälp?

Om du är i akut behov av hjälp från socialtjänsten under kvällstid ska du kontakta socialjouren.

Telefonnummer 010 444 05 00

Telefontider

Måndag - torsdag klockan 17.00 - 02.00

Fredag klockan 15.00 - 02.00

Lördag - söndag klockan 16.00 - 02.00

Vardagar mellan klockan 02.00 - 08.00 når du Socialjouren på 112

Helger mellan klockan 02.00 - 16.00 når du Socialjouren på 112

Mer om Socialjouren

Är du orolig för någon i din omgivning?

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en anmälan till kommunens socialtjänst. Vi tar emot anmälan och gör en bedömning om vi ska göra en utredning. Anmälan kan vara anonym.

Anhörigstöd

Du som är anhörig till någon med beroendeproblematik kan få stöd och hjälp.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?