Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ansvarar för att du som bor i särskilt boende eller bostad med särskild service, eller deltar i daglig verksamhet, får en bra och säker hälso- och sjukvård.

MAS ansvarsområden

Att ta fram riktlinjer och rutiner inom området som berör hälso- och sjukvård inom kommunens verksamheter, bland annat:

  • läkemedelshantering
  • avvikelsehantering
  • informationsöverföring mellan läkare och sjuksköterska
  • dokumentation, journalföring
  • delegering
  • att ge verksamhetschefer råd och stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor
  • läkemedelsgranskningar
  • hygienronder
  • att ansvara för att avvikelser i vården utreds och att anmälan enligt Lex Maria sker
  • att löpande hålla koll på hälso- och sjukvårdens kvalitet.
page-omsorgo-hjalp-gron.png
Annicka Pantzar
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?