En vuxen i rullstol som high-fivear en annan vuxen som sitter mittemot.

Utförare vård & omsorg

Här finns alla rutiner och riktlinjer som gäller inom området. Du kan också hitta kommunens lokala samverkansrutiner och överenskommelser.

Välj ditt område

Riktlinjerna är framtagna av kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal inom den kommunala hälso- och sjukvården inom LSS (gruppboende, serviceboende samt dagliga verksamheter)

De grundar sig på lagar inom hälso- och sjukvård.

MAS

Riktlinjerna är grunden för den kvalitetssäkring som varje verksamhet måste följa.

1. Riktlinjer för läkemedelshantering Pdf, 202.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilagor
1:1 Signeringsförtydligande Pdf, 249.8 kB, öppnas i nytt fönster.
1:2 Vid behovssigneringsblankett Pdf, 276.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2. Riktlinjer vid risk/tillbud/skada, LEX Maria Pdf, 211.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilagor
2:1 Flödesschema Pdf, 85.4 kB, öppnas i nytt fönster.
2:2 Avvikelserapport gällande läkemedel - blankett Pdf, 39.6 kB, öppnas i nytt fönster.
2:3 Avvikelserapport gällande MTP - blankett Pdf, 134.8 kB, öppnas i nytt fönster.
2:4 Fallolycksjournal - blankett Pdf, 325.3 kB, öppnas i nytt fönster.

3. Riktlinjer för delegering av sjukvårdande arbetsuppgifter Pdf, 275 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilagor
3:1 Delegeringsblankett + Förlängning av delegering Pdf, 199 kB, öppnas i nytt fönster.
3:2 Förlängning av delegering - blankett Pdf, 63.7 kB, öppnas i nytt fönster.
3:3 Kunskapsfrågor vid delegering, test 1 Pdf, 157.9 kB, öppnas i nytt fönster.
3:4 Kunskapsfrågor vid delegering, test 2 Pdf, 102.8 kB, öppnas i nytt fönster.
3:5 Blankett över aktuella delegeringar Pdf, 262.7 kB, öppnas i nytt fönster.
3:6 Checklista vid delegering Pdf, 95 kB, öppnas i nytt fönster.

4. Riktlinjer för dokumentation Pdf, 255.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilagor
4:1 Leverans av hälso- och sjukvårdsakter till Ekerö kommunarkiv Pdf, 308.7 kB, öppnas i nytt fönster.
4:2 Leveransversal Pdf, 218.9 kB, öppnas i nytt fönster.

5. Riktlinjer/rutin då sjuksköterska/läkare ska kontaktas Pdf, 214.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilagor
5:1 Patientinformation till sjukhus Pdf, 227.2 kB, öppnas i nytt fönster.
5:2 Checklista för akut kontakt med läkare Pdf, 79.3 kB, öppnas i nytt fönster.
5:3 Nyanmälan Careteam, hälso- och sjukvård jourtid) Pdf, 233.2 kB, öppnas i nytt fönster.
5:4 Meddelande från läkare till sjuksköterska i Hälso- och sjukvårdsteamet LSS Pdf, 74.3 kB, öppnas i nytt fönster.

6. Riktlinjer för medicintekniska produkter (MTP) Pdf, 161.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilagor
6:1 Förteckning MTP grupp 1 - Medicinteknisk utrustning Pdf, 144 kB, öppnas i nytt fönster.
6:2 Förteckning MTP grupp 2 - Arbetsteknisk utrustning Pdf, 66.8 kB, öppnas i nytt fönster.
6:3 Förteckning MTP grupp 3 - Individuellt utprovade hjälpmedel Pdf, 143.8 kB, öppnas i nytt fönster.

7. Riktlinje för munhälsovård, uppsökande och nödvändig tandvård Pdf, 218 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilagor
7:1 Uppsökande verksamhet - Tandvårdstödsintyg Pdf, 194.3 kB, öppnas i nytt fönster.
7:2 Munhälsobedömning - Ett erbjudande (blankett) Pdf, 115.9 kB, öppnas i nytt fönster.

8. Riktlinje vid dödsfall Pdf, 177 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilagor
8:1 Information till transportör Pdf, 247 kB, öppnas i nytt fönster.
8:2 Beställning av bårtransport Pdf, 93.7 kB, öppnas i nytt fönster.

9. Lokala överenskommelser/samverkan i Ekerö kommun inom hälso- och sjukvården, LSS Pdf, 260.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Riktlinjerna är framtagna av kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och vänder sig till all vårdpersonal inom den kommunala hälso- och sjukvården på särskilda boende för äldre.

De grundar sig på lagar inom hälso- och sjukvård. Riktlinjerna är grunden för den kvalitet som varje verksamhet måste uppfylla.

1. Riktlinje Läkemedel Pdf, 830.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor

1.1 Signeringsförtydligande Pdf, 463.2 kB, öppnas i nytt fönster.
1.2 Vid behovssigneringslista Pdf, 567.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2. Riktlinje Delegering Pdf, 787.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor

2.1 Delegeringsblankett + förlängning Pdf, 362.6 kB, öppnas i nytt fönster.
2.2 Förlängning av delegering Pdf, 443.8 kB, öppnas i nytt fönster.
2.3 Lista över aktuella delegeringar Pdf, 461 kB, öppnas i nytt fönster.
2.4 Checklista inför beslut om delegering Pdf, 455.2 kB, öppnas i nytt fönster.

3. Riktlinje Avvikelse Pdf, 629 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor

3.1 Flödesschema för lokal avvikelsehantering Pdf, 402.8 kB, öppnas i nytt fönster.
3.2 Avvikelserapport gällande läkemedelläkemedel Pdf, 512 kB, öppnas i nytt fönster.
3.3 Avvikelserapport MTP Pdf, 417.5 kB, öppnas i nytt fönster.
3.4 Fallolycksjournal Pdf, 545.5 kB, öppnas i nytt fönster.
3.5 Rapportering Avvikelse ENKÄT Pdf, 615 kB, öppnas i nytt fönster.
3.6 Mall Åtgärdsplan vid avvikelse Ekerö kommun Pdf, 414.1 kB, öppnas i nytt fönster.

4. Riktlinje kontakt med sjuksköterska och läkare Pdf, 613.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor

4.1 Patientinformation till sjukhus Pdf, 442.5 kB, öppnas i nytt fönster.
4.2 Checklista inför akut kontakt med läkare Pdf, 342.1 kB, öppnas i nytt fönster.
4.3 SBAR Capio Legevisitten Pdf, 72.4 kB, öppnas i nytt fönster.

5. Riktlinje Dokumentation Pdf, 685.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor

5.1 Riktlinje Leverans SoL o HSL Pdf, 565.7 kB, öppnas i nytt fönster.
5.2 Bilaga Leveransreversal Pdf, 450.6 kB, öppnas i nytt fönster.

6. Riktlinje dödsfall Pdf, 795.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor

6.1 Beställning bårtransport Pdf, 457.2 kB, öppnas i nytt fönster.
6.2 Information till transportör - bårhusremiss Pdf, 452.2 kB, öppnas i nytt fönster.
6.2.1 Förväntat dödsfall Pdf, 486.7 kB, öppnas i nytt fönster.
6.3 Uppföljning bårtransport Pdf, 498.5 kB, öppnas i nytt fönster. 

7. Riktlinje Medicintekniska produkter - hjälpmedel Pdf, 794.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor

7.1 Medicinteknisk utrustning Pdf, 421.8 kB, öppnas i nytt fönster.
7.2 Arbetsteknisk utrustning Pdf, 450.7 kB, öppnas i nytt fönster.
7.3 Individuellt utprovade hjälpmedel Pdf, 421.1 kB, öppnas i nytt fönster.

8. Riktlinje Medicinsk fotvård Pdf, 519.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor

8:1 Remiss Medicinsk fotvård säbo Pdf, 653.7 kB, öppnas i nytt fönster.

9. Riktlinje Hygien Pdf, 487.1 kB, öppnas i nytt fönster.

10. Riktlinje Munhälsovård Pdf, 720.9 kB, öppnas i nytt fönster.

11. Riktlinje Palliativ vård Pdf, 625 kB, öppnas i nytt fönster.

12. Riktlinje Riskbedömningar Senior alert Pdf, 607.3 kB, öppnas i nytt fönster.

13. Riktlinje Nationell patientöversikt (NPÖ) Pdf, 621.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Region Stockholm, Kommunförbundet för Stockholms län (KSL) och representanter för kommuner i Stockholms län, arbetar ständigt fram överenskommelser för områden där regionen och kommunerna måste samarbeta.

Överenskommelserna innehåller riktlinjer för hur de olika vårdgivarna ska samverka med varandra.

Här hittar du de lokala samverkansöverenskommelserna mellan olika aktörer i Ekerö kommun tillhörande Region Stockholm, kommunen och/eller privata utförare.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?