En vuxen i rullstol som high-fivear en annan vuxen som sitter mittemot.

Utförare vård & omsorg

Här finns alla rutiner och riktlinjer som gäller inom området. Du kan också hitta kommunens lokala samverkansrutiner och överenskommelser..

Välj ditt område

Riktlinjerna är framtagna av kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal inom den kommunala hälso- och sjukvården inom LSS (gruppboende, serviceboende samt dagliga verksamheter)

De grundar sig på lagar inom hälso- och sjukvård.

MAS

Riktlinjerna är grunden för den kvalitetssäkring som varje verksamhet måste följa.

1. Riktlinjer för läkemedelshanteringPDF
Bilagor
1:1 SigneringsförtydligandePDF
1:2 Vid behovs signeringsblankettPDF

2. Riktlinjer vid risk/tillbud/skada, LEX MariaPDF
Bilagor
2:1 FlödesschemaPDF
2:2 Avvikelserapport gällande läkemedel - blankettPDF
2:3 Avvikelserapport gällande MTP - blankettPDF
2:4 Fallolycksjournal - blankettPDF

3. Riktlinjer för delegering av sjukvårdande arbetsuppgifterPDF
Bilagor
3:1 Delegeringsblankett + Förlängning av delegeringPDF
3:2 Förlängning av delegering - blankettPDF
3:3 Kunskapsfrågor vid delegering, test 1PDF
3:4 Kunskapsfrågor vid delegering, test 2PDF
3:5 Blankett över aktuella delegeringarPDF
3:6 Checklista vid delegeringPDF

4. Riktlinjer för dokumentationPDF
Bilagor
4:1 Leverans av hälso- och sjukvårdsakter till Ekerö kommunarkivPDF
4:2 LeveransversalPDF

5. Riktlinjer/rutin då sjuksköterska/läkare ska kontaktasPDF
Bilagor
5:1 Patientinformation till sjukhusPDF
5:2 Checklista för akut kontakt med läkarePDF
5:3 Nyanmälan Careteam, hälso- och sjukvård (jourtid)PDF
5:4 Meddelande från läkare till sjuksköterska i Hälso- och sjukvårdsteamet LSSPDF

6. Riktlinjer för medicintekniska produkter (MTP)PDF
Bilagor
6:1 Förteckning MTP grupp 1 - Medicinteknisk utrustningPDF
6:2 Förteckning MTP grupp 2 - Arbetsteknisk utrustningPDF
6:3 Förteckning MTP grupp 3 - Individuellt utprovade hjälpmedelPDF

7. Riktlinje för munhälsovård, uppsökande och nödvändig tandvårdPDF
Bilagor
7:1 Uppsökande verksamhet - TandvårdstödsintygPDF
7:2 Munhälsobedömning - Ett erbjudande (blankett)PDF

8. Riktlinje vid dödsfallPDF
Bilagor
8:1 Information till transportörPDF
8:2 Beställning av bårtransportPDF

9. Lokala överenskommelser/samverkan i Ekerö kommun inom hälso- och sjukvården, LSSPDF


Riktlinjerna är framtagna av kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och vänder sig till all vårdpersonal inom den kommunala hälso- och sjukvården på särskilda boende för äldre.

De grundar sig på lagar inom hälso- och sjukvård. Riktlinjerna är grunden för den kvalitet som varje verksamhet måste uppfylla.

1. Riktlinjer för läkemedelshanteringPDF

Bilagor

1:1 SigneringsförtydligandePDF
1:2 Vid behovs signeringsblankettPDF

2. Riktlinjer för delegering av sjukvårdande arbetsuppgifterPDF

Bilagor

2:1 Delegeringsblankett + Förlängning av delegeringPDF
2:2 Förlängning av delegering blankettPDF
2:3:1 Kunskapsfrågor vid delegering, steg 1PDF
2:4:1 Kunskapsfrågor vid delegering test 2PDF
2:4:2 Kunskapsfrågor vid delegering test 2 - facitPDF
2:5 Blankett över aktuella delegeringarPDF
2:6 Checklista - vid delegeringPDF

3. Riktlinjer vid risk / tillbud / skada, Lex MariaPDF

Bilagor

3:1 FlödesschemaPDF
3:2 Avvikelserapport - blankett läkemedelPDF
3:3 Avvikelserapport - blankett MTPPDF
3:4 Fallolycksjournal - blankettPDF
3:5 Avvikelse Enkät per månadPDF
3:6 Avvikelserapport med åtgärdsplanPDF

4. Riktlinje/ rutin då sjuksköterska/ läkare ska kontaktasPDF

Bilagor

4:1 Patientinformation till sjukhusPDF
4:2 Checklista inför akut kontakt med läkarePDF

5. Riktlinje vid avvikelser i vård, behandling, information, kommunikationPDF

Bilaga

5:1 Avvikelserapport till S:t Görans sjukhusPDF

6. Riktlinjer för dokumentationPDF

Bilagor

6:1 Leverans av Hälso- och sjukvårdsakter till Ekerö kommunarkivPDF
6:2 LeveransreversalPDF

7. Riktlinjer vid dödsfallPDF

Bilagor

7:1 Beställning av bårtransportPDF
7:2 Information till transportör/ avvisiterings blankettPDF
7:2:1 Meddelande från ansvarig läkare till tjänstgörande sjuksköterska vid förväntat dödsfallPDF
7:3 Uppföljningsblankett av bårtransportPDF
8. Riktlinjer för hantering av special avfallPDF
9. Riktlinjer för Medicintekniska produkter (MTP)PDF

Bilagor

9:1 Förteckning MTP Grupp 1PDF
9:2 Förteckning MTP Grupp 2PDF
9:3 Förteckning MTP Grupp 3PDF

10. Riktlinjer vid Medicinsk fotvårdPDF

11. Riktlinjer för basala hygienrutiner inom kommunal Hälso- och sjukvårdPDF
Bilaga

12. Riktlinje för munhälsovård, uppsökande- och nödvändig tandvårdPDF

13. Riktlinjer för palliativ vård i livets slut - Registrering i PalliativregistretPDF

14. Riktlinje och rutiner för riskbedömningar - Registrering i Senior alertPDF

15. Riktlinje Nationell patientöversikt (NPÖPDF)


Region Stockholm, Kommunförbundet för Stockholms län (KSL) och representanter för kommuner i Stockholms län, arbetar ständigt fram överenskommelser för områden där regionen och kommunerna måste samarbeta.

Överenskommelserna innehåller riktlinjer för hur de olika vårdgivarna ska samverka med varandra.

Här hittar du de lokala samverkansöverenskommelserna mellan olika aktörer i Ekerö kommun tillhörande Region Stockholm, kommunen och/eller privata utförare.

Lokal överenskommelse om samarbetsrutiner mellan läkarorganisation vid Ekerö vårdcentral och Ekgården, Färingsöhemmet och Kullens äldreboende avseende Hälso- och sjukvård till de boende (2018).PDF

Samverkansöverenskommelse mellan särskilda boenden i Ekerö och Ekerö rehab västra som bedriver primärvårdsrehabilitering (2013).PDF

Kostnadsansvar för Stockholms läns landsting, SLL, respektive kommun i Stockholms län i särskilda boendeform för äldre avseende läkemedelsnära produkter och behandlingshjälpmedel (2014).PDF

Hjälpte informationen på den här sidan dig?