Utförare vård & omsorg

En vuxen i rullstol som high-fivear en annan vuxen som sitter mittemot.

Här finns alla rutiner och riktlinjer som gäller inom området. Du kan också hitta kommunens lokala samverkansrutiner och överenskommelser.

Välj ditt område

Riktlinjerna är framtagna av kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal inom den kommunala hälso- och sjukvården inom LSS (gruppboende, serviceboende samt dagliga verksamheter)

De grundar sig på lagar inom hälso- och sjukvård.

MAS

Riktlinjerna är grunden för den kvalitetssäkring som varje verksamhet måste följa.

1. Riktlinjer Läkemedelshantering Pdf, 617.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor
1:1 Signeringsförtydligande Pdf, 617.2 kB, öppnas i nytt fönster.
1:2 Vidbehovssigneringsblankett Pdf, 645.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2. Riktlinjer Avvikelsehantering Pdf, 615.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor
2:1 Flödesschema Pdf, 433.3 kB, öppnas i nytt fönster.
2:2 Avvikelserapport gällande läkemedel - blankett Pdf, 459.2 kB, öppnas i nytt fönster.
2:3 Avvikelserapport gällande MTP Pdf, 419.1 kB, öppnas i nytt fönster.
2:4 Fallolycksjournal Pdf, 558.3 kB, öppnas i nytt fönster.

3. Riktlinjer Delegering Pdf, 763 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor
3:1 Delegeringsblankett + Förlängning av delegering Pdf, 637.6 kB, öppnas i nytt fönster.
3:2 Förlängning av delegering Pdf, 447.7 kB, öppnas i nytt fönster.
3:3 Lista över aktuella delegeringar Pdf, 503.7 kB, öppnas i nytt fönster.
3:4 Checklista inför beslut av delegering Pdf, 470.8 kB, öppnas i nytt fönster.

4. Riktlinjer Dokumentation Pdf, 675.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor
4:1 SoL o HSL Pdf, 556.5 kB, öppnas i nytt fönster.
4:2 Leveransversal Pdf, 453.2 kB, öppnas i nytt fönster.

5. Riktlinjer Kontakt med sjuksköterska och läkare Pdf, 594.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor
5:1 Patientinformation Pdf, 448.1 kB, öppnas i nytt fönster.
5:2 Checklista inför akut kontakt med läkare Pdf, 433.3 kB, öppnas i nytt fönster.
5:3 Kontaktuppgifter Big Care Pdf, 424.3 kB, öppnas i nytt fönster.

6. Riktlinjer MTP Pdf, 627.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor
6:1 Medicinteknisk utrustning Pdf, 450.7 kB, öppnas i nytt fönster.
6:2 Arbetsteknisk utrustning Pdf, 450.3 kB, öppnas i nytt fönster.
6:3 Individuellt utprovade hjälpmedel Pdf, 450.4 kB, öppnas i nytt fönster.

7. Munhälsovård Pdf, 626.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor
7:1 Manual - Symfoni - Kommunanvändare Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.
7:2 Anvisningar - Tandvårdsstöd Pdf, 788.6 kB, öppnas i nytt fönster.

8. Riktlinje vid dödsfall Pdf, 180 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor
8:1 Information till transportör Pdf, 116.3 kB, öppnas i nytt fönster.
8:2 Beställning av bårtransport Pdf, 120.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjerna är framtagna av kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och vänder sig till all vårdpersonal inom den kommunala hälso- och sjukvården på särskilda boende för äldre.

De grundar sig på lagar inom hälso- och sjukvård. Riktlinjerna är grunden för den kvalitet som varje verksamhet måste uppfylla.

1. Riktlinje Läkemedel Pdf, 830.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor

1.1 Signeringsförtydligande Pdf, 463.2 kB, öppnas i nytt fönster.
1.2 Vid behovssigneringslista Pdf, 567.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2. Riktlinje Delegering Pdf, 787.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor

2.1 Delegeringsblankett + förlängning Pdf, 362.6 kB, öppnas i nytt fönster.
2.2 Förlängning av delegering Pdf, 443.8 kB, öppnas i nytt fönster.
2.3 Lista över aktuella delegeringar Pdf, 461 kB, öppnas i nytt fönster.
2.4 Checklista inför beslut om delegering Pdf, 455.2 kB, öppnas i nytt fönster.

3. Riktlinje Avvikelse Pdf, 629 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor

3.1 Flödesschema för lokal avvikelsehantering Pdf, 402.8 kB, öppnas i nytt fönster.
3.2 Avvikelserapport gällande läkemedel Pdf, 512 kB, öppnas i nytt fönster.
3.3 Avvikelserapport MTP Pdf, 417.5 kB, öppnas i nytt fönster.
3.4 Fallolycksjournal Pdf, 545.5 kB, öppnas i nytt fönster.
3.5 Rapportering Avvikelse ENKÄT Pdf, 615 kB, öppnas i nytt fönster.
3.6 Mall Åtgärdsplan vid avvikelse Ekerö kommun Pdf, 414.1 kB, öppnas i nytt fönster.

4. Riktlinje kontakt med sjuksköterska och läkare Pdf, 613.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor

4.1 Patientinformation till sjukhus Pdf, 442.5 kB, öppnas i nytt fönster.
4.2 Checklista inför akut kontakt med läkare Pdf, 342.1 kB, öppnas i nytt fönster.
4.3 SBAR Capio Legevisitten Pdf, 72.4 kB, öppnas i nytt fönster.

5. Riktlinje Dokumentation Pdf, 685.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor

5.1 Riktlinje Leverans SoL o HSL Pdf, 565.7 kB, öppnas i nytt fönster.
5.2 Bilaga Leveransreversal Pdf, 450.6 kB, öppnas i nytt fönster.

6. Riktlinje dödsfall Pdf, 260.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor

6.1 Beställning bårtransport Pdf, 157 kB, öppnas i nytt fönster.
6.2 Information till transportör - bårhusremiss Pdf, 127.9 kB, öppnas i nytt fönster.
6.2.1 Förväntat dödsfall Pdf, 137.6 kB, öppnas i nytt fönster.
6.3 Uppföljning bårtransport Pdf, 128 kB, öppnas i nytt fönster. 

7. Riktlinje Medicintekniska produkter - hjälpmedel Pdf, 794.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor

7.1 Medicinteknisk utrustning Pdf, 421.8 kB, öppnas i nytt fönster.
7.2 Arbetsteknisk utrustning Pdf, 450.7 kB, öppnas i nytt fönster.
7.3 Individuellt utprovade hjälpmedel Pdf, 421.1 kB, öppnas i nytt fönster.

8. Riktlinje Medicinsk fotvård Pdf, 519.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor

8:1 Remiss Medicinsk fotvård säbo Pdf, 653.7 kB, öppnas i nytt fönster.

9. Riktlinje Hygien Pdf, 487.1 kB, öppnas i nytt fönster.

10. Riktlinje Munhälsovård Pdf, 720.9 kB, öppnas i nytt fönster.

11. Riktlinje Palliativ vård Pdf, 625 kB, öppnas i nytt fönster.

12. Riktlinje Riskbedömningar Senior alert Pdf, 607.3 kB, öppnas i nytt fönster.

13. Riktlinje Nationell patientöversikt (NPÖ) Pdf, 621.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Region Stockholm, Kommunförbundet för Stockholms län (KSL) och representanter för kommuner i Stockholms län, arbetar ständigt fram överenskommelser för områden där regionen och kommunerna måste samarbeta.

Överenskommelserna innehåller riktlinjer för hur de olika vårdgivarna ska samverka med varandra.

Här hittar du de lokala samverkansöverenskommelserna mellan olika aktörer i Ekerö kommun tillhörande Region Stockholm, kommunen och/eller privata utförare.

Vi har tagit fram en instruktionsfilm för dig som jobbar inom äldreomsorgen eller verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Den handlar om hur du ska arbeta med social dokumentation i ditt arbete.

Social dokumentation består av flera delar och är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in.

Se film om social dokumentation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?