Upphandling och inköp

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om valfrihetssystem (LOV) är grunden för kommunens upphandlingar. Upphandlingar ska göras på affärsmässiga grunder, i konkurrens och på ett objektivt sätt.

Johan Adner, upphandlingschef

Telefonnummer 08 124 571 84 

E-post johan.adner@ekero.se


Rebecca Furuvik, upphandlare

Telefonnummer 08 124 572 96

E-post rebecca.furuvik@ekero.se


Jonathan Lundholm Östlund, upphandlare

Telefonnummer 08 124 573 42

E-post jonathan.lundholm.ostlund@ekero.se


Postadress Box 205, 178 23 Ekerö

Läs mer

  1. Är du leverantör till kommunen och ska skicka en f...

  2. Upphandling är en process där kommunen köper in va...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?