Upphandling och inköp

Två händer i ett handslag

För att bli leverantör till kommunen behöver du vara med i en upphandling. Upphandlingar ska göras på affärsmässiga grunder, i konkurrens och på ett objektivt sätt. Att samverka och göra affärer med offentlig sektor kan innebära stora möjligheter för dig som är företagare.

Vill du bli leverantör till kommunen?

För att öka chansen att vinna offentliga upphandlingar gäller det att vara ute i rätt tid och att ha dialog med organisationer inom offentlig sektor. Det är också viktigt att känna till hur du hittar aktuella upphandlingar och att ha en baskunskap om regelverket. Om du vill bli leverantör till kommunen behöver du vara med i en offentlig upphandling. Här finns länkar till våra aktuella och kommande upphandlingar.

Lagar och regler

Det finns en hel del regler och lagar att förhålla sig till när det gäller upphandling. De behövs för att upphandlingen ska gå rättssäkert till. Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om valfrihetssystem (LOV) är grunden för kommunens upphandlingar.

Upphandlingsmyndigheten ger stöd till offentliga organisationer och deras leverantörer genom att minska osäkerheten i sakfrågor om offentlig upphandling. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för valfrihetssystem.

Kommunen har även en upphandlingspolicy.

E-post: upphandling@ekero.se
Telefonnummer: 08 124 571 00 

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Mer information inom området

  1. Brygga.

    Är du leverantör till kommunen och ska skicka en f...

  2. Brygga.

    Upphandling är en process där kommunen köper in va...

  3. Vetefält.

    Är du intresserad av att starta företag? Eller är ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?