Markanvisning, exploateringsavtal och lokaler

Arbetsplatsområde med en lyftkran och små, röda byggnader.

Här hittar du information om hur kommunen arbetar med markanvisningar, exploateringsavtal och lokaler.

Markanvisning

Markanvisning är ett avtal mellan kommunen och en byggherre. Markanvisningen ger ensamrätt för byggherren att under en viss tid och med särskilda villkor få förhandla med kommunen om byggande på mark som kommunen äger.

Genom en särskild förhandlingsprocess med kommunen så kommer man överens om hur en bebyggelse ska kunna göras inom markområdet.

Det kan till exempel vara aktuellt när vi genomför en planprocess för en detaljplan. Kommunen tittar på alla faktorer som spelar in för att genomföra detaljplanen på ett bra sätt. Det kan handla om lösningarna för trafik, vatten, avlopp och möjlighet för parkering.

Kommunen äger en mindre andel mark som är lämplig för exploatering genom markanvisning.

OBS! För närvarande har vi inga pågående eller planerade markanvisningar. Eventuella kommande öppna markanvisningar kommer att publiceras på denna sida.

Hur väljer kommunen vem vi samarbetar med?

Vi väljer samarbetspartner genom anbud, markanvisningstävling eller direktanvisning beroende på vilka förutsättningar som gäller för markområdet.

Riktlinjer för markanvisningar Pdf, 243.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Exploateringsavtal

Om exploatering ska göras på privatägd mark så tecknas exploateringsavtal med fastighetsägaren som vill exploatera på sin fastighet.

Då tecknas ett avtal om genomförande av detaljplan och om viss ersättning för finansiering mellan kommun och fastighetsägare.

Riktlinjer för exploateringsavtal Pdf, 245.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Lediga kommersiella lokaler

Ekerö kommun har ett fåtal kommersiella lokaler som vi hyr ut till företagare.

Vi har inget kösystem för lokalerna. Om någon lokal skulle bli ledig så lägger vi ut den på Objektvision. Där lägger även andra lokaluthyrare ut sina lokaler.

Objektvision Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också leta efter lediga lokaler på Verksamhetslokaler.

Verksamhetslokaler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?