Våra verksamheter

Munsö skola

Tjänstemannaorganisationen Ekerö kommun. Klicka på bilden för att visa den större.

Ekerö kommun består av en mängd verksamheter som alla tillhör våra olika förvaltningar. Tillsammans är vi omkring 1 600 medarbetare, och vi har allihop värdefulla roller för våra medborgare. Här ser du vad den förvaltning du söker jobb inom kan erbjuda dig.

Barn- och utbildningsförvaltningen

En av landets främsta skolkommuner

På Ekerö får våra lärare, förskolelärare och all annan skolpersonal tid till barnen och undervisningen och vi är en av Sveriges främsta skolkommuner. Våra omgivningar är som gjorda för att knyta an till delar ur läroplanen med vår vackra natur och unika kulturhistoria. För att ge barnen och eleverna de bästa förutsättningarna delar våra kommunala skolor kontinuerligt med sig av erfarenheter och lärdomar med varandra. Här ser vi på lärandet som en förutsättning för barnens/elevernas utveckling.

Här kan du arbeta inom förskola, fritidshem, grundskola, särskola och vuxenutbildning som tex lärare, förskolelärare och annan typ av skolpersonal.

Kommunstyrelseförvaltningen

Vi ska våga mer – och bli en kommun i framkant

Ekerö är en relativt liten kommun – vilket gör våra anställdas roller ännu större och viktigare. Förtroendevalda och kommunledning har stor tillit till sina tjänstepersoner– du blir lyssnad på, kan planera din egen arbetsdag och har möjlighet att driva utveckling. Här värdesätter vi engagerade och kompetenta medarbetare och chefer – därför satsas det på kompetensutveckling, interna nätverk och kunskapsdelning.

Kommunstyrelseförvaltningen leder och samordnar kommunens verksamheter. Här kan du jobba inom ekonomi, HR, näringsliv, IT, kommunikation och kommunkansli med mera.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Badhus, träslott och kulturskola - vi tar kulturen på allvar

Hälsa och livskvalitet är nära förknippat med ett rikt utbud av aktiviteter, idrott och kultur för alla åldrar. Kultur, fritid och idrott berikar människor och bidrar till ökad hälsa. Därför ska alla i Ekerö kommun kunna ta del av ett starkt fritids- och kulturutbud. Våra anställda har en viktig roll i detta och vi värdesätter engagerade medarbetare som brinner för sin uppgift.

I kultur- och fritidsförvaltningen ryms yrken inom kulturskola, öppen fritidsverksamhet för ungdomar, kulturhus, bibliotek, idrottsplatser och badhus. Här finns även vårt fantastiska träslott Ekebyhovs slott.

Stadsbyggnadsförvaltningen

En inflytelserik roll – när Ekerö varsamt växer

Vi är i en utvecklingsfas – och ska varsamt växa. Ekerös unika miljöer med såväl skyddade som historiska områden ger dig en unik kombination av möjligheter och utmaningar när vi ska bevara och utveckla omgivningarna. Oavsett tidigare erfarenhet får du inflytande och förtroende att driva stora projekt.

Här ansvarar vi för områdena miljö, planering bygglov, fastighet, teknik och exploatering. Du kan tillexempel jobba som planarkitekt, bygglovshandläggare, fastighetsförvaltare, ingenjör eller samhällsplanerare.

Socialförvaltningen

Förutsättningar att göra skillnad – nära till medborgare och chefer

På Ekerö är det nära till medborgarna – för att ge dem bästa service får du förutsättningar att göra skillnad på riktigt. Du har nära till chefer och får frihet under ansvar. Vi följer kontinuerligt upp arbetsbelastningen för att den ska kännas rimlig. För att trivas hos oss är du engagerad, genuint intresserad av att möta och förstå människor och nyfiken på att lära nytt och att utvecklas.

Inom Socialförvaltningen ryms äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt insatser till funktionsnedsatta. Här jobbar bland annat socialsekreterare, biståndshandläggare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och arbetsterapeuter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?