Företagare

Händer som håller i granskott.

Driver du eget företag i Ekerö kommun? Eller vill du starta ett företag? Här kan du få mer information, hjälp och tips. Här hittar du även kommunens näringslivsstrategi som är vårt styrdokument för att leda näringslivsarbetet framåt. Hör av dig till oss om du vill ha stöd. Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev så får du nyttig information och inbjudningar till våra företagsträffar!

Det är populärt att driva företag i kommunen

Här finns stöd, rådgivning och information för dig som är eller vill bli företagare.

Ekerö kommun har ett fantastiskt näringsliv med en stark företagaranda. Fler Ekeröbor driver företag än riksgenomsnittet, nyföretagandet är högt och företagens förädlingsvärde ökar ständigt.

Ekerö kommun har ett småskaligt näringsliv. Det privata näringslivet domineras av mindre företag inom tjänste- och servicesektorn och inom handel och hantverk.

Starka verksamheter är också jordbruk, trädgårdsnäring och hästsport. De största privata företagen har mellan 50 – 100 anställda.

Vi har cirka 4 000 registrerade eller verksamma företag i kommunen och det ökar snabbt.

Kommunen finns här för att hjälpa dig som företagare. Har du frågor kan du kontakta näringslivsenheten.

Näringslivsstrategi

Ekerö kommun vill arbeta för ett fortsatt blomstrande och växande näringsliv och bli en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner. Därför har kommunen tagit fram ett styrdokument döpt till näringslivsstrategin.

Vi använder näringslivsstrategin i vårt arbete för att göra våra företagare mer nöjda och vi har det som krävs för att lyckas.

Näringslivsstrategin ska också bidra till att uppnå översiktsplanens vision att gå från en landsortskommun till att bli en attraktiv småstad där det är nära till allt – service, handel, kultur, fritid, kommunikationer och mötesplatser.

Strategin har tagits fram i samarbete med näringslivet, politiker och tjänstepersoner inom berörda förvaltningar. I strategin listas ett antal punkter som pekar ut den övergripande inriktning som kommunen har för sitt arbete med att skapa ett bra företagsklimat.

Näringslivsstrategin Pdf, 3.2 MB.

Du når oss bäst via e-post: naringsliv@ekero.se

Mer information inom området

  1. Vetefält.

    Är du intresserad av att starta företag? Eller är ...

  2. Brygga.

    Här kan du söka bland aktiva företag och organisat...

  3. Max Åhling från MX Ranch tar emot pris på Ät!Stockholm, foto: Liza Simonsson

    Stort GRATTIS säger vi till Max Åling på Färingsö-...