Upphandlingar

Upphandling är en process där kommunen köper in varor, tjänster och byggentreprenader. Upphandlingen ska genomföras på affärsmässiga grunder, i konkurrens och på ett objektivt sätt.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om valfrihetssystem (LOV) är grunden för kommunens upphandlingar.

Om du vill bli leverantör till kommunen så ska du vara med i en upphandling.

Pågående och kommande upphandlingar

E-post: upphandling@ekero.se
Telefonnummer: 08 124 571 00 

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Mer information inom området

  1. Är du leverantör till kommunen och ska skicka en f...

  2. Vetefält.

    Är du intresserad av att starta företag? Eller är ...

  3. Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om ...

  4. #flipColorOnAndOff ($flipColors $bgColor $oddColor)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?