Konkurrensutsatt verksamhet

Kommunen kan välja att konkurrensutsätta hela eller delar av sin verksamhet.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som gäller när myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet. Då ger vi kunden möjlighet att välja vem som ska utföra den efterfrågade tjänsten.

I Ekerö kommun har vi kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för:

  • hemtjänst
  • boendestöd
  • familjerådgivning
  • medicinsk fotvård
  • ledsagarservice
  • avlösarservice.

Syftet är att öka kundens, alltså din, möjlighet att själv välja vem som ska utföra den insats som du som kund har rätt till.

Ansökan om att bli utförare inom LOV

Om du utför eller vill driva daglig verksamhet eller hemtjänst så kan du ansöka om att bli godkänd som utförare.

För att bli godkänd utförare inom LOV så måste utföraren uppfylla ett antal krav som kommunen har beslutat om. Kraven finns samlade i ett förfrågningsunderlag.

Förfrågningsunderlag LOV

Om du vill lämna in en ansökan så kan du göra det på två olika sätt:

  1. genom e-avrop (hemtjänst, familjerådgivning och boendestöd)
  2. eller med post.

För ansökan inom LOV för medicinsk fotvård, ledsagarservice och avlösarservice gäller:

  • skicka ansökan i ett slutet kuvert i två exemplar (original och en kopia)
  • märk kuvertet med ”ANSÖKAN” och upphandlingsreferens (LOV medicinsk fotvård eller Ledsagarservice/Avlösarservice”.)

Skicka ansökan till:

Ekerö kommun
Socialnämnden
Box 205
178 23 Ekerö

Eller lämna in ansökan hos kommunen:

Tappströmsvägen 2, Ekerö.

Rådgivning inför ansökan

Kontakta socialförvaltningen eller kommunens upphandlingsenhet om du har frågor eller vill ha rådgivning inför ansökan.

Johan Adner, upphandlingschef
Telefonnummer: 08 124 571 84 
E-post: johan.adner@ekero.se

Emma Sannemo, upphandlare
Telefonnummer: 08 124 572 96
E-post: emma.sannemo@ekero.se

Jonathan Lundholm Östlund, upphandlare
Telefonnummer 08 124 573 42
E-post jonathan.lundholm.ostlund@ekero.se

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?