Konkurrensutsatt verksamhet

Kommunen kan välja att konkurrensutsätta hela eller delar av sin verksamhet.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som gäller när myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet. Då ger vi kunden möjlighet att själv välja vem som ska utföra den efterfrågade tjänsten.

Syftet är att öka kundens, alltså din, möjlighet att själv välja vem som ska utföra den insats som du som kund har rätt till.

I Ekerö kommun har vi kundval inom följande områden:

  • hemtjänst
  • boendestöd
  • familjerådgivning
  • medicinsk fotvård
  • ledsagarservice
  • avlösarservice.

Ansökan om att bli utförare inom LOV

Om du utför eller vill driva verksamhet inom någon av de insatser som som nämns här ovanför så kan du ansöka om att bli godkänd som utförare.

För att bli godkänd inom LOV så måste utföraren uppfylla ett antal krav som kommunen har beslutat om. Kraven finns samlade i ett förfrågningsunderlag.

Förfrågningsunderlag LOV

Om du vill lämna in en ansökan så kan du göra det på två olika sätt:

  1. genom e-avrop (hemtjänst, familjerådgivning och boendestöd)
  2. eller med post.

För ansökan inom LOV för medicinsk fotvård, ledsagarservice och avlösarservice gäller:

  • skicka ansökan i ett slutet kuvert i två exemplar (original och en kopia)
  • märk kuvertet med ”ANSÖKAN” och upphandlingsreferens (LOV medicinsk fotvård eller Ledsagarservice/Avlösarservice”.)

Skicka ansökan till:

Ekerö kommun
Socialnämnden
Box 205
178 23 Ekerö

Eller lämna in ansökan hos kommunen:

Tappströmsvägen 2, Ekerö.

Rådgivning inför ansökan

Kontakta socialförvaltningen eller kommunens upphandlingsenhet om du har frågor eller vill ha rådgivning inför ansökan.

E-post: upphandling@ekero.se
Telefonnummer: 08 124 571 00 

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?