Två barn i skogen. Ena barnet hjälper den andra upp.

Ekonomiskt bistånd

Om du har svårt att få din privata ekonomi att gå ihop så kan du ansöka om hjälp hos kommunens socialtjänst.

Ekonomiskt bistånd, som även kallas för försörjningsstöd, prövas individuellt.

Du måste först ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs ekonomi. Målet är alltid att ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och att du ska klara dig själv igen så snabbt som möjligt.

Villkor för att få ekonomiskt bistånd

  • Om du har pengar på banken så ska du använda dem i första hand.
  • Om du har andra tillgångar, till exempel en bil, eller äger din bostad så kan du behöva sälja dem för att få pengar till din försörjning.
  • Om du är sambo, gift eller registrerad partner så är den personen skyldig att försörja dig.
  • Om du har rätt till andra bidrag, från till exempel Försäkringskassan eller a-kassan, så ska du vända dig till dem.

Beräkna om du har rätt till ekonomiskt bistånd på Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss för att ansöka om ekonomisk hjälp

Kontakta oss första gången du vill ansöka om ekonomiskt bistånd. Då får du tala med en socialsekreterare på kommunen.

En månad i taget

Du söker ekonomiskt bistånd för en månad i taget. I din ansökan ska alla inkomster och utgifter finnas med. Om din ansökan är komplett så får du ett beslut inom tio arbetsdagar.

Överklaga

Om du inte är nöjd med ett beslut så kan du överklaga.

Då ska du skicka en skriftlig överklagan inom tre veckor där du anger vilket beslut som du vill överklaga och varför. Skicka den till Ekerö kommun. Om vi fått ditt överklagande inom rätt tid så skickar vi den vidare till förvaltningsrätten som ska överpröva beslutet.

Om kommunen har tagit ett beslut som du inte håller med om så kan du överklaga beslutet.

Det finns två typer av överklaganden:

1. Är beslutet lagligt?

Överklaganden enligt kommunallagen – laglighetsprövning

2. Rör beslutet dig?

Överklaganden enligt speciallagstiftning – förvaltningsbesvär

Här får du hjälp med att överklaga Öppnas i nytt fönster.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Läs mer

  1. Ekerö kommun har ingen konsumentrådgivare. Här får...

  2. Om du bor i Ekerö kommun och har problem med din e...

  3. Vill du ha hjälp med att göra en budget? Kartlägga...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?