Beslutsklubba i trä.

Överklaga beslut

Om kommunen har tagit ett beslut som du inte håller med om så kan du överklaga beslutet.

Du som kommuninvånare kan överklaga kommunens beslut. Det finns två typer av överklaganden:

Är beslutet lagligt?

Överklaganden enligt kommunallagen – laglighetsprövning

Gäller beslutet dig?

Överklaganden enligt speciallagstiftning – förvaltningsbesvär

Mer information inom området

  1. Alla som är medlemmar i en kommun kan överklaga be...

  2. Genom förvaltningsbesvär kan du överklaga beslut s...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?