Överklaga beslut

Beslutsklubba, domarklubba,i trä.

Om kommunen har tagit ett beslut som du inte håller med om så kan du överklaga beslutet.

Du som kommuninvånare kan överklaga kommunens beslut. Det finns två typer av överklaganden:

Är beslutet lagligt?

Överklaganden enligt kommunallagen – laglighetsprövning

Gäller beslutet dig?

Överklaganden enligt speciallagstiftning – förvaltningsbesvär

Mer information inom området

  1. Flygbild över Ekerö centrum.

    Alla som är medlemmar i en kommun kan överklaga be...

  2. Flygbild över Ekerö centrum.

    Genom förvaltningsbesvär kan du överklaga beslut s...