Möten, handlingar & protokoll

Beslutsklubba, domarklubba,i trä.

Handlingar, protokoll & styrande dokument.

Möten, handlingar och protokoll

I Medborgare Ekerö så hittar du kallelser och protokoll för kommunfullmäktige och alla nämnder och styrelser. Du hittar också tider och datum för alla möten.

Kallelser och protokoll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undantag är miljönämndens och byggnadsnämndens protokoll, se nedan.

Miljönämnden och byggnadsnämndens protokoll hittar du här:

Var med på kommunfullmäktiges möten

Möten kommunfullmäktige

Anslagstavlan

Kommunens anslagstavla för beslut och kungörelser.

Anslagstavla

Diariet

I diariet registrerar vi ärenden och handlingar.

Diariet

Styrande dokument

Här hittar du styrdokument som kommun­fullmäktige har beslutat ska gälla i Ekerö kommun.

Styrande dokument

Hjälpte informationen på den här sidan dig?