Kommunens organisation

Tjänstemannaorganisationen i Ekerö 2023

Tjänstemannaorganisationen Ekerö kommun. Klicka på bilden för att visa den större.

Ekerö kommun består av en politisk organisation och en organisation med tjänstepersoner.

Politikerna fattar beslut för verksamheten och hur pengarna ska fördelas och tjänstepersonerna ser till att besluten blir genomförda.

Hur en kommun ska styras bestäms i kommunallagen. Kommunen är också styrd av speciallagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

Hur en kommun styrs hos Sveriges kommuner och regioner, SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tjänstepersoner och kommundirektör

Ekerö kommun har cirka 1 500 personer anställda. De allra flesta arbetar i våra verksamheter, till exempel inom skolan och omsorgen.

Den högsta tjänstepersonen är kommundirektören. Kommundirektören leder kommunens arbete och följer upp alla verksamheter och kommunens ekonomi.

Kommundirektören ser till att besluten som politikerna tagit, blir genomförda.

Patrik Åhnberg-Foto Sara Burman - webben.jpg
Patrik Åhnberg
Kommundirektör
Ekerö kommun

Mer information inom området

  1. Flygbild över Ekerö centrum.

    Kommunstyrelsen (KS) leder kommunens arbete och an...

  2. Flygbild över Ekerö centrum.

    Alla kommuner är politiskt styrda organisationer d...

  3. Schematisk bild över Ekerö kommuns politiska organisation.

    Nuvarande politiska styre i Ekerö kommun 2024-2026...