Kommunens organisation

Tjänstemannaorganisationen i Ekerö 2023

Tjänstemannaorganisationen Ekerö kommun. Klicka på bilden för att visa den större.

Ekerö kommun består av en politisk organisation och en organisation med tjänstepersoner.

Politikerna fattar beslut för verksamheten och hur pengarna ska fördelas och tjänstepersonerna ser till att besluten blir genomförda.

Hur en kommun ska styras bestäms i kommunallagen. Kommunen är också styrd av speciallagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

Tjänstepersoner och kommundirektör

Ekerö kommun har cirka 1 500 personer anställda. De allra flesta arbetar i våra verksamheter, till exempel inom skolan och omsorgen.

Den högsta tjänstepersonen är kommundirektören. Kommundirektören leder kommunens arbete och följer upp alla verksamheter och kommunens ekonomi.

Kommundirektören ser till att besluten som politikerna tagit, blir genomförda.

För närvarande är tjänsten vakant.

Måndagen den 17 april 2023, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att utse Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef i kommunen, till tillförordnad kommundirektör i avvaktan på att en ny ordinarie tillsätts.

Rekryteringen av en ny permanent kommundirektör med hjälp av en rekryteringsfirma har inletts.

Mer information inom området

  1. Flygbild över Ekerö centrum.

    Alla kommuner är politiskt styrda organisationer d...

  2. Flygbild över Ekerö centrum.

    Kommunalråd är förtroendevalda politiker som, till...

  3. Flygbild över Ekerö centrum.

    Kommunstyrelsen (KS) leder kommunens arbete och an...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?