Fysisk tillgänglighet

När du bygger nytt eller till så måste du alltid se till att det är tillgängligt och möjligt att använda också för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vem ansvarar?

Det är du som byggherre som ansvarar för att följa reglerna.

Byggregler och regler kring tillgänglighet på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi vill att vår kommun ska vara tillgänglig för alla människor.

Vad gäller för offentlig miljö?

Offentlig miljö, som publika lokaler och allmänna platser, ska vara tillgängliga för alla. Som publika lokaler räknas till exempel restauranger, butiker, teatrar, biografer och samlingslokaler.

Det är fastighetsägaren, eller i vissa fall den som driver verksamheten, som ansvarar för att rätta till brister i tillgängligheten.

EAH, enkelt avhjälpta hinder, betyder att alla hinder för tillgänglighet ska avhjälpas om det är enkelt att få bort med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna.

Ett hinder kan vara:

 • mindre nivåskillnader som exempelvis trappsteg eller höga trösklar
 • att det saknas ledstänger
 • tunga dörrar eller dörröppnare som är olämpligt placerade eller utformade
 • dålig kontrastmarkering och otillräcklig varningsmarkering.

Enkelt avhjälpta hinder på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byggnadsnämnden ansvarar för att se till att reglerna om EAH, enkelt avhjälpta hinder, följs.

Kontakta oss om du upptäcker ett hinder mot fysisk tillgänglighet i offentlig miljö.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Mer information inom området

 1. Flygbild över Ekerö centrum.

  Här beskriver vi hur kommunens webbplats uppfyller...

 2. Flygbild över Ekerö centrum.

  Här hittar du mer information om ekerö.se, om kako...

 3. Flygbild över Ekerö centrum.

  Här kan du läsa mer om digital tillgänglighet och ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?