Fysisk tillgänglighet

När du bygger nytt eller till så måste du alltid se till att det är tillgängligt och möjligt att använda också för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vem ansvarar?

Det är du som byggherre som ansvarar för att följa reglerna.

Byggregler och regler kring tillgänglighet på Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi vill att vår kommun ska vara tillgänglig för alla människor.

Vad gäller för offentlig miljö?

Offentlig miljö, som publika lokaler och allmänna platser, ska vara tillgängliga för alla. Som publika lokaler räknas till exempel restauranger, butiker, teatrar, biografer och samlingslokaler.

Det är fastighetsägaren, eller i vissa fall den som driver verksamheten, som ansvarar för att rätta till brister i tillgängligheten.

EAH, enkelt avhjälpta hinder, betyder att alla hinder för tillgänglighet ska avhjälpas om det är enkelt att få bort med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna.

Exempel på hinder är mindre nivåskillnader som exempelvis trappsteg eller höga trösklar, avsaknad av ledstänger, tunga dörrar, dörröppnare och liknande som är olämpligt placerade eller utformade, dålig kontrastmarkering och otillräcklig varningsmarkering.

Enkelt avhjälpta hinder på Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggnadsnämnden ansvarar för att reglerna om EAH, enkelt avhjälpta hinder, följs.

Om du upptäcker ett hinder mot fysisk tillgänglighet i offentlig miljö och som du tycker verkar enkelt att ta bort så kontakta oss.

Läs mer

  1. Här beskriver vi hur kommunens webbplats uppfyller...

  2. Här hittar du mer information om ekerö.se, om kako...

  3. Här kan du läsa mer om webbtillgänglighet och fysi...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?