Trygghet & säkerhet

Barn som klättrar över en sandlådekant.

Ekerö är en trygg kommun att bo i – och att besöka!

Ekerö kommun är en av de tryggaste och säkraste kommunerna i Sverige att bo i.

Du kan hitta den senaste mätningen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på SKR.

Trygghet och säkerhet 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi samarbetar för trygghet

För att vi ska ha en trygg kommun krävs det kunskap och samarbete. Vi är flera som samarbetar för att du ska känna dig trygg.

 • Polisen lokalpolisområde Vällingby
 • Räddningstjänsten en del av Södertörns brandförsvarsförbund
 • Region Stockholm (Landsting)
 • SL/Arriva
 • Föreningsliv och näringsliv
 • Andra myndigheter och organisationer

I den politiska plattformen för kommunen hittar du våra styrande politikers mål för mandatperioden.

Ekerö kommuns politiska plattform

Ekerö kommun arbetar också med krisberedskap tillsammans med räddningstjänst och polis. Om en större kris eller händelse skulle inträffa så är vi förberedda.

Fler samarbeten inom trygghet

Brottsförebyggande rådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsofferjourernas Riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nattvandrarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöldskyddsföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skandia, Idéer för livet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandskyddsföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Din Säkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samarbete med polisen och brottsförebyggande arbete

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens långsiktiga brottsförebyggande arbete för trygghet. Medborgarlöften gäller mellan polis, kommun och medborgare och handlar om vad de som bor i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Och också på vilket sätt vi ska samarbeta.

Kommunens och polisens fokus under 2022
(fokus för 2023 presenteras här under våren)

 • Öka brottsförebyggande arbete och stärka kommunens arbete så att våra lokala ordningsregler följs. Till exempel med hjälp av ordningsvakter och kameraövervakning.
 • Samarbeta när det handlar om brott mot andra särskilt utsatta brottsoffer som barn, personer med funktionsvariationer och äldre.
 • Motverka nyrekrytering av ungdomar till grövre kriminalitet och narkotika.
 • Samarbeta för att minska båt- och bilrelaterade stölder och bedrägerier.

Fokusområden som finns kvar sedan tidigare

 • Arbeta med frågor som handlar om trygghet, offentlig miljö, unga, narkotika och trafiksäkerhet.
 • Samarbeta för att minska brott i nära relationer. Det gäller våld, hot och andra kränkningar mellan makar och sambos och mellan vuxna och barn och också våld mot särskilt utsatta brottsoffer i hemmet.
 • Samarbeta för att minska trafikfarligt beteende bland ungdomar (Epa-traktorer och mopedbilar).
 • Öka närvaron av polis och vuxna ute på kvällar och helger.
 • Vara med på ”6-årsdagarna” för att öka medvetenheten om trafiksäkerhet hos barn i tidig skolålder.
 • Vara med på högstadieförberedande mötet med årskurs 6 för att informera om kommunens och polisens arbete för ungdomar.

Kommunen har en samordnare som ansvarar för arbetet med brottsförebyggande åtgärder och trygghet i kommunen.

Arbetsgrupp som träffas varje vecka

Samordnaren leder en arbetsgrupp, BOSAM (brottsförebyggande operativ samverkan) som träffas varje vecka för att se till att vi har en aktuell och gemensam bild av läget i kommunen.

I BOSAM-gruppen sitter säkerhetschef, samordningschef, kommunpolis och representanter från fritidsgårdar, fältassistenter och Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF).

För att ha en så aktuell och tydlig bild som möjligt av hur du som invånare upplever kommunen, så gör vi också regelbundet enkäter om upplevd trygghet och trygghetsvandringar för ungdomar.

Trygghetsvandring och trygghetsskapande med ungdomar

Som en del i arbetet med trygghet har några av våra högstadieungdomar i kommunen gått trygghetsvandringar för att vara med och påverka vad vi kan förbättra för tryggheten bland unga.

Exempel på åtgärder är slyröjning och uppfräschning av olika platser, till exempel gångtunneln vid Tappström, som upplevs som otrygga av ungdomarna.

Kontakta kommunens samordnare om du har frågor om trygghet och säkerhet.

Väktare

Vi har ett upphandlat avtal med bevakningsbolag, Avarn security, som arbetar för trygga miljöer och bevakar kommunens fastigheter. Väktarna arbetar också uppsökande under kvällar och helger.

Våra väktare finns ute under kvällar och nätter men ersätter inte polis. Om du ser ett brott eller misstänker att ett brott begås ska du alltid kontakta polisen. Polisen kan också ta kontakt med väktare i kommunen. Om det är ett akut, pågående ärende, ring telefonnummer 112 . Om det inte är akut ring telefonnummer 11414.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Mer information inom området

 1. Flygbild över Ekerö centrum.

  Ekerö kommun har alltid en beredskap om en större ...

 2. Person som håller i en telefon.

  Det är viktigt att du håller dig informerad och at...

 3. Barn som håller i en vuxen hand.

  Det är viktigt att vara förberedd inför en kris. D...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?