Trygghet & säkerhet

Barn som klättrar över en sandlådekant.

Ekerö är en trygg kommun att bo i – och att besöka!

Ekerö kommun är en av de tryggaste och säkraste kommunerna i Sverige att bo i.

Du kan hitta den senaste mätningen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på SKR.

Trygghet och säkerhet 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi samarbetar för trygghet

För att vi ska ha en trygg kommun krävs det kunskap och samarbete. Vi är flera som samarbetar för att du ska känna dig trygg.

 • Polisen lokalpolisområde Vällingby
 • Räddningstjänsten en del av Södertörns brandförsvarsförbund
 • Region Stockholm (Landsting)
 • SL/Arriva
 • Länsstyrelsen Stockholm (samverkansforum bland annat)
 • Föreningsliv och näringsliv
 • Andra myndigheter och organisationer

I den politiska plattformen för kommunen hittar du våra styrande politikers mål för mandatperioden.

Ekerö kommuns politiska plattform

Ekerö kommun arbetar också med krisberedskap tillsammans med räddningstjänst och polis. Om en större kris eller händelse skulle inträffa så är vi förberedda.

Fler samarbeten inom trygghet

Brottsförebyggande rådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsofferjourernas Riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nattvandrarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöldskyddsföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skandia, Idéer för livet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandskyddsföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Din Säkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

kyrkanssos.se/natvandrarchatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - för dig ungefär 12-25 år

Samarbete med polisen och brottsförebyggande arbete

Lokalpolisområde Vällingby och Ekerö kommun har tecknat en ny samverkansöverenskommelse som gäller för tiden 2023-2026.

Kommunens och polisens prioriterade samverkansområden 2023

 • Ungdomskriminalitet - tidiga insatser och motverka nyrekrytering.
 • Trafik - samarbeta för att minska trafikfarligt beteende bland såväl vuxna som ungdomar (A-traktorer och mopedbilar).
 • Särskilt utsatta brottsoffer såsom barn, äldre, personer med funktionshinder samt offer för våld i nära relationer.
 • Trygghet – systematiskt trygghetsskapande samverkan för att upprätthålla tryggheten i kommunen.

Arbetsgrupp som träffas varje vecka

Samordnaren leder en arbetsgrupp, BOSAM (brottsförebyggande operativ samverkan) som träffas varje eller varannan vecka för att se till att vi har en aktuell och gemensam bild av läget i kommunen.

I BOSAM-gruppen sitter säkerhetschef, samordningschef, kommunpolis och representanter från Ung i Ekerö kommun samt socialförvaltningen. Vid ett utökat möte var fjärde vecka finns även representanter från barn- och utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, Ekerö Bostäder och Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF).

För att ha en så aktuell och tydlig bild som möjligt av hur du som invånare upplever kommunen, så gör vi också regelbundet enkäter om upplevd trygghet och trygghetsvandringar för ungdomar.

Trygghetsvandring och trygghetsskapande med ungdomar

Som en del i arbetet med trygghet har några av våra högstadieungdomar i kommunen gått trygghetsvandringar för att vara med och påverka vad vi kan förbättra för tryggheten bland unga.

Exempel på åtgärder är slyröjning och uppfräschning av olika platser, till exempel gångtunneln vid Tappström, som upplevs som otrygga av ungdomarna.

Kontakta kommunens samordnare om du har frågor om trygghet och säkerhet.

Väktare

Vi har ett upphandlat avtal med bevakningsbolag, Avarn security, som arbetar för trygga miljöer och bevakar kommunens fastigheter. Väktarna arbetar också uppsökande under kvällar och helger.

Våra väktare finns ute under kvällar och nätter men ersätter inte polis. Om du ser ett brott eller misstänker att ett brott begås ska du alltid kontakta polisen. Polisen kan också ta kontakt med väktare i kommunen. Om det är ett akut, pågående ärende, ring telefonnummer 112 . Om det inte är akut ring telefonnummer 11414.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Mer information inom området

 1. Flygbild över Ekerö centrum.

  Ekerö kommun har alltid en beredskap om en större ...

 2. Person som håller i en telefon.

  Det är viktigt att du håller dig informerad och at...

 3. Barn som håller i en vuxen hand.

  Det är viktigt att vara förberedd inför en kris. D...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?