Barn som klättrar över en sandlådekant.

Trygghet & säkerhet

Ekerö är en trygg kommun att bo i – och att besöka!

Ekerö kommun är en av de tryggaste och säkraste kommunerna i Sverige att bo i.

Den senaste mätningen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) placerar Ekerö kommun på plats 30 av landets 290 kommuner.

Trygghet och säkerhet 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi samarbetar för trygghet

För att vi ska ha en trygg kommun krävs det kunskap och samarbete. Vi är flera som samarbetar för att du ska känna dig trygg.

 • Polisen lokalpolisområde Vällingby
 • Räddningstjänsten en del av Södertörns brandförsvarsförbund
 • Region Stockholm (Landsting)
 • SL/Arriva
 • Föreningsliv och näringsliv
 • Andra myndigheter och organisationer

I den politiska plattformen för kommunen hittar du våra styrande politikers mål för mandatperioden.

Ekerö kommuns politiska plattform

Ekerö kommun arbetar också med krisberedskap tillsammans med räddningstjänst och polis. Om en större kris eller händelse skulle inträffa så är vi förberedda.

Fler samarbeten inom trygghet

Brottsförebyggande rådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brottsofferjourernas Riksförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nattvandrarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöldskyddsföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvinnojourenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skandia, Idéer för livetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brandskyddsföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Din Säkerhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samverkan med polisen och brottsförebyggande arbete

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens långsiktiga brottsförebyggande arbete för trygghet. Medborgarlöften gäller mellan polis, kommun och medborgare och handlar om vad de som bor i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Och också på vilket sätt vi ska samarbeta.

Fokus för 2020

I samarbetet med polisen fokuserar vi under 2020 på att:

 • förebygga ungdomsbrottslighet
 • arbeta förebyggande mot droger
 • öka medvetenheten om trafiksäkerhet hos barn.

Kommunens och polisens aktiviteter

Under 2020 ska kommunen och polisen:

 • Öka närvaron av polis och vuxna ute på kvällar och helger.
 • Tillsammans arbeta med frågor som handlar om trygghet, offentlig miljö, unga, narkotika och trafiksäkerhet.
 • Identifiera unga narkotikamissbrukare och säljare på utsatta platser.
 • Vara med på ”6-årsdagarna” för att öka medvetenheten om trafiksäkerhet hos barn i tidig skolålder.
 • Vara med på högstadieförberedande mötet med årskurs 6 för att informera om kommunens och polisens arbete för ungdomar.

Kommunen har en samordnare som ansvarar för arbetet med brottsförebyggande åtgärder och trygghet i kommunen.

Arbetsgrupp som träffas varje vecka

Samordnaren leder en arbetsgrupp, BOSAM (brottsförebyggande operativ samverkan) som träffas varje vecka för att se till att vi har en aktuell och gemensam bild av läget i kommunen.

I BOSAM-gruppen sitter säkerhetschef, samordningschef, kommunpolis och representanter från fritidsgårdar, fältassistenter och Södertörns brandsförsvarsförbund (SBFF).

För att ha en så aktuell och tydlig bild som möjligt av hur du som invånare upplever kommunen, så gör vi också regelbundet enkäter om upplevd trygghet och trygghetsvandringar för ungdomar.

Trygghetsvandring och trygghetsskapande med ungdomar

Som en del i arbetet med trygghet har några av våra högstadieungdomar i kommunen gått trygghetsvandringar för att vara med och påverka vad vi kan förbättra för tryggheten bland unga.

Exempel på åtgärder är slyröjning och uppfräschning av olika platser, till exempel gångtunneln vid Tappström, som upplevs som otrygga av ungdomarna.

Kontakta kommunens samordnare om du har frågor om trygghet och säkerhet.

E-post:

info@ekero.se

Telefonnummer: 08-124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30


Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö


Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö


Här hittar du avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter till Ekerö kommun


Läs mer

 1. Ekerö kommun har en beredskap för kriser och allva...

 2. Det är viktigt att vara förberedd inför en kris. D...

 3. Vad roligt att du vill vara med och stärka trygghe...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?