Stipendier, bidrag och priser

Barn som springer med ballonger.

Varje år delar vi ut flera bidrag, priser och stipendier inom olika områden. Du kan ansöka själv eller nominera andra. Här kan du läsa om vilka priser och stipendier som vi delar ut.

Vi lägger ofta ut våra aktuella stipendier och perioder för att söka bidrag i vår kalender eller som en nyhet på startsidan.

Letar du efter stöd till föreningar?

Stöd & bidrag för föreningar

Välj område

Miljöstipendiet

Varje år delar vi ut ett miljöstipendium på 30 000 kronor.

Syftet med miljöstipendiet är att stimulera det natur- och miljövårdsarbete som främjar en hållbar utveckling i kommunen.

Stipendiet kan delas ut till enskilda, grupper, föreningar eller organisationer eller till innovatörer och företagare som bor eller har sin verksamhet i Ekerö kommun.

Nu går det att söka stipendiet, ansök senast den 31 oktober!

Ulrika Jansdotters fond och Sociala samfonden

Fondernas avkastning kan ges till behövande inom kommunen.

Det kan handla om om bistånd till barn- och ungdomsvård eller till äldre och personer med funktionsnedsättning. Pengar ur fonderna får inte användas för att täcka det behov som vår omsorg inom välfärden ska stå för.

Fondernas avkastning varierar mellan åren. Det kan vara så att fonden vissa år inte har pengar att dela ut.

När när det går att söka stipendiet lägger vi upp dem på sidan "aktuella stipendier"

Aktuella stipendier

Utmärkelse till ideella föreningar och organisationer

Den 6 mars 2023 tog kommunfullmäktige beslut om att avveckla stipendiet "Utmärkelse till ideella föreningar och organisationer.

Pris för skickliga pedagogiska insatser

Med dessa priser vill barn- och utbildningsnämnden lyfta fram goda exempel på pedagogiska insatser som gör skillnad för barn och elever i våra verksamheter.

Prisernas syfte är att bidra till att lyfta, hylla och uppmärksamma några av de fantastiska medarbetare och team som arbetar med våra barn och elever. Vi vill också belysa det utvecklingsarbete som sker i våra verksamheter.

Vi vill ge pris för både långsiktigt arbete och betydelsefulla punktinsatser. Priset kan användas till kompetensutveckling eller annat som är till nytta för den egna verksamhetens personal eller barn/elever.

Vi delar ut tre olika priser

 • Årets pedagog
 • Årets team
 • Årets insats för trygghet, likabehandling och motverkande av diskriminering och kränkande behandling

Bedömningskriterier

Årets pedagog
En medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen som visar stor skicklighet i sitt pedagogiska utvecklingsarbete vilket gör skillnad för barn- och elever.

Årets team
Ett team (arbetslag, arbetsgrupp) inom barn- och utbildningsförvaltningen som genom sitt samarbete och skicklighet i sitt pedagogiska utvecklingsarbete gör skillnad för barn- och elever.

Årets insats
En enskild medarbetare eller ett team inom barn- och utbildningsförvaltningen som genom sitt arbete gör en insats som främjar trygghet och likabehandling och på så sätt motverkar diskriminering och kränkande behandling på lång eller kort sikt och på det sättet gör skillnad för barn- och elever.

Nominering och ansökan

Alla medarbetare, elever och barn samt vårdnadshavare inom förvaltningens verksamhet kan nominera. I motiveringen ska det tydligt framgå:

 • vem eller vilka som nomineras
 • vilken insats som gjorts eller är planerad
 • varför just den här insatsen ska få priset och
 • vem eller vilka som nominerar.

Priserna är på 60 000 kr totalt, och delas ut på hösten. Om vi ser att nomineringarna som kommit in inte uppfyller kriterierna, så delas inte priset ut.

När när det går att söka stipendiet nästa gång lägger vi upp det på sidan "aktuella stipendier"

Aktuella stipendier

Anna Christina Sandbergs fond

Barn- och utbildningsnämnden delar vissa år ut pengar från Anna Christina Sandbergs fond. Det går att söka pengar från fonden för vård och fostran av barn och ungdom.

Det är bara personer eller organisationer som är verksamma inom Sånga som kan ansöka.

Anna Christina Sandbergs fond har inga pengar att dela ut 2023.

Karin och Gösta Rittners stipendiefond

Stiftelsen ger stipendier till studerande ungdomar för att stötta i utbildningen. Stipendiet är uppdelat i två delar.

Bille Rittners stipendium delas ut till en studiebegåvad ungdom som bor i Ekerö kommun och som behöver hjälp till högre studier.

2023-års stipendium på 24.000 kronor delas mellan tre ungdomar enligt följande:

Sebastian Vårhed tilldelas 4000 kronor. Sebastian är 18 år gammal, studerar vid Academy of Music and Business i Tingsryd och tar studenten där till sommaren 2023. Han har fått en möjlighet att lösa ut sin skoldator för 4.000 kronor från skolan för på så sätt behålla den musik han producerat på den.

Elsa Olsson tilldelas 12.000 kronor. Elsa är 17 år gammal och ansöker om stipendium på 12.000 kronor för att kunna betala sina fördjupande studier vid Cours Notre-Dame lycée général i Normandie läsåret 2023-2024.

Ärla Hillerud tilldelas 8.000 kronor. Ärle är 18 år gammal och spelar cello. Hon går på Lilla Akademiens musikgymnasium, åk 3. Hon ansöker om stipendium för att kunna köpa loss sin cello från föräldrarna och få bidrag till finansiering av utlandsstudier vid Royal College of Music i London från hösten 2023.

Karin och Gösta Rittners stipendium delas ut till en studiebegåvad ungdom som bor i Färingsö församling, till exempel som ett bidrag till utbildning.

2023-års stipendium på 12.000 kronor tilldelas till Ellika Hillerud 15 år gammal. Hon spelar cello, liksom fem av hennes sex storasystrar. Det är många kostnader med att både äga och spela på cello. Ellika kommer att använda sitt stipendium till att fortsätta resa till både Malmö och England där hon deltar i utbildning på cellon.

När det går att söka stipendiet nästa gång lägger vi upp det på sidan "aktuella stipendier".

Aktuella stipendier Länk till annan webbplats.

Det formella beslutet tas av stiftelsen Karin och Gösta Rittners stipendiefond som förvaltas av Handelsbankens Kapitalförvaltning, Stiftelsetjänst.

Snabb slant!

Snabb slant är ett stipendium som alla över 13 år kan söka för öppna och publika aktiviteter, till exempel en kurs, en workshop eller något annat.

Att aktiviteten ska vara öppen och publik betyder att alla inom målgruppen ska vara välkomna. Du kan ansöka om som mest 10 000 kr en gång per aktivitet och år.

Aktiviteten ska vara i Ekerö kommun. Den ska också vara alkohol- och drogfri.

Innan du ansöker om Snabb slant så ska du kontakta en coach. Coacherna finns på kommunens verksamhet Idélabbet och på fritidsgårdarna eller så kan du mejla till: idelabbet@ekero.se

Ansök om snabb slant Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturstipendium för unga

Genom Ekerö kommuns ungdomskulturstipendium vill vi stötta och uppmuntra ungdomar inom kulturen. Det delas ut som uppmuntran till fortsatt utbildning inom området.

Stipendiet är på 20 000 kr och kan delas mellan flera sökande.

Du som ansöker ska vara bosatt, verksam eller ha anknytning till kommunen.

2023 års Kulturstipendium för unga går till:

Arouche Ekerfors Lindblad och Isak Ström som får 10 000 kr var.

 

Läs motiveringarna i vår nyhet

När när det går att söka stipendiet nästa gång lägger vi upp det på sidan "aktuella stipendier"

Aktuella stipendier

Årets kulturpris

Vill du uppmärksamma och peppa en person eller förening som utmärkt sig inom kulturområdet?

Varje år delar vi ut ett kulturpris för att uppmärksamma insatser inom kulturen. Priset är på 10 000 kr och delas ut till en person eller förening som under året gjort en särskild insats för kulturlivet i kommunen.

Den nominerade ska vara bosatt, verksam eller ha anknytning till kommunen.

Nomineringen är öppen under en begränsad tid och en motivering på max 100 ord ska lämnas in.

2022 års Kulturpris går till :

Mälaröarnas bokhandel, Lena Skärdin, som får 20 000 kronor.

 

Läs motiveringarna i vår nyhet

När när det går att söka stipendiet nästa gång lägger vi upp det på sidan "aktuella stipendier"

Aktuella stipendier

Årets idrottsprestation

Vill du uppmuntra och uppmärksamma en person eller ett lag som gjort en helt fantastisk insats inom idrottsområdet?

För att uppmärksamma ambitiösa och framgångsrika insatser inom idrotten delar vi varje år ut ett pris för årets idrottsprestation. Priset uppgår till 10 000 kr.

De nominerade ska vara bosatta, verksamma eller ha anknytning till kommunen.

Nomineringen är öppen under en begränsad tid och en motivering på max 100 ord ska lämnas in.

2022 års Idrottsprestation går till :

Mälarö SOK staffetlag D15-16 längdskidor: Alva Widegren, Ida Zeffer, Molly Boman, som får dela på 10 000 kronor.

 

Läs motiveringarna i vår nyhet

När när det går att söka stipendiet nästa gång lägger vi upp det på sidan "aktuella stipendier"

Aktuella stipendier

Årets eldsjäl

Vill du uppmärksamma och uppmuntra en eldsjäl?

För att uppmärksamma personer som bidragit ideellt till utveckling av kultur-och idrottslivet i kommunen och som bidragit till en ökad samverkan mellan föreningar och organisationer så delar vi varje år ut priset Årets eldsjäl.

Priset är på 10 000 kr.

Den nominerade ska vara bosatt, verksam eller ha anknytning till kommunen.

Nomineringen är öppen under en begränsad period och en motivering på max 100 ord ska lämnas in.

Priset för Årets eldsjäl 2022 gick till :

 • Stefan Pettersson och Annika Björklund, Välkommen till Mälaröarna, förening för och med nyanlända

Läs motiveringen i vår nyhet

När när det går att söka stipendiet nästa gång lägger vi upp det på sidan "aktuella stipendier"

Aktuella stipendier

Årets Ekeröföretagare

Utmärkelsen ”Årets Ekeröföretagare” är instiftad av Ekerö kommun och Näringslivsrådet i samarbete med Företagarnas lokalavdelning. Ekerö, Ekerö Centrum Företagarförening, Mälaröarnas Företagarförening och SELMA nätverk.

Juryn består av en representant från vardera ovannämnda företagsorganisation samt ordförande i Näringslivsrådet och näringslivschefen i Ekerö kommun (totalt 6 ledamöter). Juryns beslut kan ej överklagas.

Pris delas ut på den årliga Näringslivsdagen.

Krav för utmärkelsen är att företaget måste var verksamhet i kommunen och bli nominerat.

Extra plus om företaget har:

 • en intressant affärsidé eller teknisk innovation.
 • en verksamhet med positiv utveckling när det gäller omsättning, resultat, anställda, marknadsandel eller liknande.
 • svarat för särskild presentation eller insats.
 • bidragit till att utveckla det lokala näringslivet.
 • varit en god förebild för andra företagare.
 • satt Ekerö på Sverigekartan.
 • visat engagemang i andra samhällsfrågor.

Mer om Årets Ekeröföretagare

Årets Ekeröföretagare 2022 är:

Mälaröarnas Bokhandel, Lena Skärdin

 

Läs motiveringen i vår nyhet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?