Stipendier, bidrag och priser

Barn som springer med ballonger.

Varje år delar vi ut flera bidrag, priser och stipendier inom olika områden. Du kan ansöka själv eller nominera andra. Här kan du läsa om vilka priser och stipendier som vi delar ut.

Längre ner hittar du sidan med aktuella stipendier, bidrag och priser som du kan söka. Vi lägger ofta ut våra stipendier och perioder för att söka bidrag i vår kalender eller som en nyhet på startsidan.

Kika även där!

Letar du efter stöd till föreningar?

Stöd & bidrag för föreningar

Välj område

Miljöstipendiet

Varje år delar vi ut ett miljöstipendium på 30 000 kronor.

Syftet med miljöstipendiet är att stimulera det natur- och miljövårsarbete som främjar en hållbar utveckling i kommunen.

Stipendiet kan delas ut till enskilda, grupper, föreningar eller organisationer eller till innovatörer och företagare som bor eller har sin verksamhet i Ekerö kommun.

Sista ansökningsdag var den 31 oktober, 2022.

Beslut

Miljönämnden har beslutat att Mälaröarnas klädbytardag får 2022 års miljöstipendium. Deras arbete gör det möjligt för familjer att sälja och köpa begagnade kläder, skor och andra barn- och ungdomsartiklar. Föreningens arbete bedrivs ideellt.

Pris för skickliga pedagogiska insatser

Med dessa priser vill barn- och utbildningsnämnden lyfta fram goda exempel på pedagogiska insatser som gör skillnad för barn och elever i våra verksamheter.

Prisernas syfte är att bidra till att lyfta, hylla och uppmärksamma några av de fantastiska medarbetare och team som arbetar med våra barn och elever. Vi vill också belysa det utvecklingsarbete som sker i våra verksamheter.

Vi vill ge pris för både långsiktigt arbete och betydelsefulla punktinsatser. Priset kan användas till kompetensutveckling eller annat som är till nytta för den egna verksamhetens personal eller barn/elever.

Vi delar ut tre olika priser

 • Årets pedagog
 • Årets team
 • Årets insats för trygghet, likabehandling och motverkande av diskriminering och kränkande behandling

Bedömningskriterier

Årets pedagog
En medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen som visar stor skicklighet i sitt pedagogiska utvecklingsarbete vilket gör skillnad för barn- och elever.

Årets team
Ett team (arbetslag, arbetsgrupp) inom barn- och utbildningsförvaltningen som genom sitt samarbete och skicklighet i sitt pedagogiska utvecklingsarbete gör skillnad för barn- och elever.

Årets insats
En enskild medarbetare eller ett team inom barn- och utbildningsförvaltningen som genom sitt arbete gör en insats som främjar trygghet och likabehandling och på så sätt motverkar diskriminering och kränkande behandling på lång eller kort sikt och på det sättet gör skillnad för barn- och elever.

Nominering och ansökan

Alla medarbetare, elever och barn samt vårdnadshavare inom förvaltningens verksamhet kan nominera. I motiveringen ska det tydligt framgå:

 • vem eller vilka som nomineras
 • vilken insats som gjorts eller är planerad
 • varför just den här insatsen ska få priset och
 • vem eller vilka som nominerar.

Priserna är på 60 000 kr totalt, och delas ut i juni, i samband med ett nämndsammanträde och middag. Om vi ser att nomineringarna som kommit in inte uppfyller kriterierna, så delas inte priset ut.

Sista dag för nominering var den 31 mars 2022.

Vinnarna 2022

Anna Christina Sandbergs fond

Barn- och utbildningsnämnden delar vissa år ut pengar från Anna Christina Sandbergs fond. Det går att söka pengar från fonden för vård och fostran av barn och ungdom.

Det är bara personer eller organisationer som är verksamma inom Sånga som kan ansöka.

Vi meddelar här när det går att söka stipendiet.

Ansökan ska innehålla:

 • sökandens namn
 • kontaktuppgifter och adress till sökanden
 • kontonummer, för utbetalning av fondmedel om ansökan beviljas
 • motivering, uppgifter om varför man söker och vad pengarna kommer att användas till.

Ansökan skickar du till:

Barn och utbildningsnämnden, Ekerö kommun, box 205, 178 23 Ekerö

Det går också att skicka med e-post till: bounamnden@ekero.se

Karin och Gösta Rittners stipendiefond

Stiftelsen ger stipendier till studerande ungdomar för att stötta i utbildningen. Stipendiet är uppdelat i två delar.

Bille Rittners stipendium delas ut till en studiebegåvad ungdom som bor i Ekerö kommun och som behöver hjälp till högre studier.

Karin och Gösta Rittners stipendium delas ut till en studiebegåvad ungdom som bor i Färingsö församling, till exempel som ett bidrag till utbildning.

2022 års stipendiater blev:

 • Elise Eleonor Hedman - som tilldelades Bille Rittners stipendium på 15 000 kr
 • Elin Glavén - som tilldelades Gösta Rittners stipendium på 8 000 kr

Det formella beslutet tas av stiftelsen Karin och Gösta Rittners stipendiefond som förvaltas av Handelsbankens Kapitalförvaltning, Stiftelsetjänst.

Snabb slant!

Snabb slant är ett stipendium som alla över 13 år kan söka för öppna och publika aktiviteter, till exempel en kurs, en workshop eller något annat.

Att aktiviteten ska vara öppen och publik betyder att alla inom målgruppen ska vara välkomna. Du kan ansöka om som mest 10 000 kr en gång per aktivitet och år.

Aktiviteten ska vara i Ekerö kommun. Den ska också vara alkohol- och drogfri.

Innan du ansöker om Snabb slant så ska du kontakta en coach. Coacherna finns på kommunens verksamhet Idélabbet och på fritidsgårdarna eller så kan du mejla till: idelabbet@ekero.se

Ansök om snabb slant Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturstipendium för ungdomar

Genom Ekerö kommuns ungdomskulturstipendium vill vi stötta och uppmuntra ungdomar inom kulturen. Det delas ut som uppmuntran till fortsatt utbildning inom området.

Stipendiet är på 20 000 kr och kan delas mellan flera sökande.

Du som ansöker ska vara bosatt, verksam eller ha anknytning till kommunen.

Vi meddelar här när det går att söka stipendiet.

Vinnarna av kulturstipendium för ungdomar 2022

Årets kulturpris

Vill du uppmärksamma och peppa en person eller förening som utmärkt sig inom kulturområdet?

Varje år delar vi ut ett kulturpris för att uppmärksamma insatser inom kulturen. Priset är på 10 000 kr och delas ut till en person eller förening som under året gjort en särskild insats för kulturlivet i kommunen.

Den nominerade ska vara bosatt, verksam eller ha anknytning till kommunen.

Nomineringen är öppen under en begränsad tid och en motivering på max 100 ord ska lämnas in.

Vi meddelar här när det går att söka stipendiet.

Vinnarna av kulturpris 2022

Årets idrottsprestation

Vill du uppmuntra och uppmärksamma en person eller ett lag som gjort en helt fantastisk insats inom idrottsområdet?

För att uppmärksamma ambitiösa och framgångsrika insatser inom idrotten delar vi varje år ut ett pris för årets idrottsprestation. Priset uppgår till 10 000 kr.

De nominerade ska vara bosatta, verksamma eller ha anknytning till kommunen.

Nomineringen är öppen under en begränsad tid och en motivering på max 100 ord ska lämnas in.

Vi meddelar här när det går att söka stipendiet.

Vinnarna av årets idrottspresentation 2022

Årets eldsjäl

Vill du uppmärksamma och uppmuntra en eldsjäl?

För att uppmärksamma personer som bidragit ideellt till utveckling av kultur-och idrottslivet i kommunen och som bidragit till en ökad samverkan mellan föreningar och organisationer så delar vi varje år ut priset Årets eldsjäl.

Priset är på 10 000 kr.

Den nominerade ska vara bosatt, verksam eller ha anknytning till kommunen.

Nomineringen är öppen under en begränsad period och en motivering på max 100 ord ska lämnas in.

Vi meddelar här när det går att söka stipendiet.

Vinnarna av årets eldsjäl 2022

Utmärkelse till ideella föreningar och organisationer

Varje år delar socialnämnden ut en utmärkelse till en ideell förening eller organisation som aktivt arbetar för människor som behöver stöd och hjälp i sin vardag.

Utmärkelsen kan ges till föreningar eller organisationer som har verksamhet för boende i Ekerö kommun och som:

 • kan fungera som ett komplement till de insatser som socialnämnden ansvarar för
 • tar ett ökat socialt ansvar genom en viss satsning eller insats
 • skapar nya möjligheter för människor som behöver stöd och hjälp.

Utmärkelsen är på 10 000 kr och kan delas upp mellan flera sökande.

Det är socialnämnden som beslutar vem av de sökande som ska få utmärkelsen. Nämnden kan också föreslå mottagare.

KFS 50:14 – Utmärkelse till ideella föreningar/organisationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi meddelar här när det går att söka stipendiet.

2022 inkom inga ansökningar eller nomineringar så ingen utmärkelse kunde delas ut.

Ulrika Jansdotters fond och Sociala samfonden

Fondernas avkastning kan ges till behövande inom kommunen.

Det kan handla om om bistånd till barn- och ungdomsvård eller till äldre och personer med funktionsnedsättning. Pengar ur fonderna får inte användas för att täcka det behov som vår omsorg inom välfärden ska stå för.

Fondernas avkastning varierar mellan åren. Det kan vara så att fonden vissa år inte har pengar att dela ut.

Vi meddelar här när det går att söka stipendiet.

Årets Ekeröföretagare

Utmärkelsen ”Årets Ekeröföretagare” är instiftad av Ekerö kommun och Näringslivsrådet i samarbete med Företagarnas lokalavdelning. Ekerö, Ekerö Centrum Företagarförening, Mälaröarnas Företagarförening och SELMA nätverk.

Juryn består av en representant från vardera ovannämnda företagsorganisation samt ordförande i Näringslivsrådet och näringslivschefen i Ekerö kommun (totalt 6 ledamöter). Juryns beslut kan ej överklagas.

Priset delas ut på den årliga Näringslivsdagen.

Krav för utmärkelsen är att företaget måste var verksamhet i kommunen och bli nominerat.

Extra plus om företaget har:

 • en intressant affärsidé eller teknisk innovation.
 • en verksamhet med positiv utveckling när det gäller omsättning, resultat, anställda, marknadsandel eller liknande.
 • svarat för särskild presentation eller insats.
 • bidragit till att utveckla det lokala näringslivet.
 • varit en god förebild för andra företagare.
 • satt Ekerö på Sverigekartan.
 • visat engagemang i andra samhällsfrågor.

Mer om Årets Ekeröföretagare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?