Aktuella stipendier

Person som knappar på sin dator.

Här kan du se vilka stipendier, bidrag och priser som du kan ansöka om just nu.

Ofta är ansökan eller nomineringen öppen under en begränsad tid. Då hittar du dem här.

Här publiceras aktuella stipendier:

Pris för skickliga pedagogiska insatser

Med dessa priser vill barn- och utbildningsnämnden lyfta fram goda exempel på pedagogiska insatser som gör skillnad för barn och elever i våra verksamheter.

Prisernas syfte är att bidra till att lyfta, hylla och uppmärksamma några av de fantastiska medarbetare och team som arbetar med våra barn och elever. Vi vill också belysa det utvecklingsarbete som sker i våra verksamheter.

Vi vill ge pris för både långsiktigt arbete och betydelsefulla punktinsatser. Priset kan användas till kompetensutveckling eller annat som är till nytta för den egna verksamhetens personal eller barn/elever.

Vi delar ut tre olika priser

  • Årets pedagog
  • Årets team
  • Årets insats för trygghet, likabehandling och motverkande av diskriminering och kränkande behandling

Bedömningskriterier

Årets pedagog
En medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen som visar stor skicklighet i sitt pedagogiska utvecklingsarbete vilket gör skillnad för barn- och elever.

Årets team
Ett team (arbetslag, arbetsgrupp) inom barn- och utbildningsförvaltningen som genom sitt samarbete och skicklighet i sitt pedagogiska utvecklingsarbete gör skillnad för barn- och elever.

Årets insats
En enskild medarbetare eller ett team inom barn- och utbildningsförvaltningen som genom sitt arbete gör en insats som främjar trygghet och likabehandling och på så sätt motverkar diskriminering och kränkande behandling på lång eller kort sikt och på det sättet gör skillnad för barn och elever.

Nominering och ansökan

Alla medarbetare, elever och barn samt vårdnadshavare inom förvaltningens verksamhet kan nominera till priserna. I motiveringen ska det tydligt framgå:

  • vem eller vilka som nomineras
  • vilken insats som gjorts eller är planerad
  • varför just den här insatsen ska få priset och
  • vem eller vilka som nominerar.

Priserna är på 60 000 kr totalt (20 000 per kategori). Om vi ser att nomineringarna som kommit in inte uppfyller kriterierna, så delas inte priset ut.

Vi tar emot nomineringar under tiden 19 februari - 8 mars 2024

Pristagarna informeras under vecka 18.

Skicka nomineringen med e-post till: bounamnden@ekero.se

Eller med vanlig post till:

Barn- och utbildningsnämnden
Box 205
178 23 Ekerö

Letar du efter stöd till föreningar?

Stöd & bidrag till föreningar Öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?