Rådgivande organ

I Ekerö kommun finns det olika rådgivande grupper med representanter för kommunen och intresseorganisationer.

Råden fungerar som en mötesplats där deltagarna i råden har möjlighet att föra fram sina åsikter i särskilda frågor.

Genom dessa samarbeten kan samhällets resurser samordnas och utnyttjas på ett bättre sätt.

Ledamöter och föreningsrepresentanter i råden utses av Kommunstyrelsen.

Näringslivsrådet

I näringslivsrådet diskuterar representanter från kommunen näringslivsfrågor och kommunens utveckling med det lokala näringslivet. En viktig uppgift är att få ett så bra företagsklimat som möjligt.

Kommunstyrelsen utser politiskt förtroendevalda till rådet och företagsorganisationerna som ingår i näringslivsrådet utser sina representanter.

Ordförande är kommunalråd Fredrik Ohls (L).

Näringslivsrådet pausas under 2024

Mittenstyret har tagit beslut om en förändring i den politiska organisation i Ekerö kommun från 1 januari 2024 rörande Näringslivsrådet och det kommer att pausas under 2024. Arbetsformerna för Näringslivsrådet ska ses över under året med sikte på en omstart till 2025.

Arbetsformer för näringslivsrådet Pdf, 105.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Pensionärsrådet

Ekerö kommunala pensionärsråd är ett organiserat möte där kommunen kan ta vara på pensionärers och äldres erfarenheter och synpunkter.

Kommunstyrelsen utser politiskt förtroendevalda personer till rådet. Pensionärsföreningarna utser sedan sina representanter, som ska godkännas av kommunstyrelsen.

Kommunala pensionärsrådet sammanträder minst fyra gånger per år.

Ordförande är Lars Westermark (C).

Arbetsformer för pensionärsrådet Pdf, 135.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kallelser och protokoll för bland annat pensionärsrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rådet för funktionshindersfrågor

Rådet för funktionshindersfrågor är ett möte mellan representanter från föreningar för personer med funktionsnedsättning och kommunstyrelsens representanter.

Rådet är till för att dela synpunkter och information i frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Det handlar om områden som är kommunens ansvar, exempelvis tillgänglighet i offentliga miljöer.

Kommunstyrelsen utser vilka som ingår i rådet. Rådet sammanträder normalt fyra gånger per år.

Ordförande är Barbro Zimmerling Svan (L)

Arbetsformer för kommunala rådet för funktionshindersfrågor Pdf, 136.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kallelser och protokoll för bland annat rådet för funktionshindersfrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?