Mänskliga rättigheter, nationella minoriteter

“Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Så inleder FN den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Det betyder att alla människor omfattas av de mänskliga fri- och rättigheterna.

Tillsammans med regeringen, all statlig verksamhet och Sveriges alla kommuner så har vi ett ansvar att se till att de mänskliga rättigheterna inte kränks. Alla internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige anslutit sig till ska följas både på nationell och kommunal nivå.

Vi ansvarar till exempel för frågor som handlar om social välfärd, förskola och äldreomsorg i Ekerö kommun, det gör att vi och alla andra kommuner i Sverige är viktiga för att skydda de mänskliga rättigheterna.

Nationella minoriteter

Romer, judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar är nationella minoriteter i Sverige. Det betyder att de har rättigheter enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Du som tillhör en nationell minoritet har rätt att få information om vilka rättigheter du har.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär bland annat att:

  • Det allmänna har ansvar för att skydda och främja de nationella minoriteters språk och kultur.
  • Vi ska stötta barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket.
  • Kommuner och andra myndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som gäller dem.

Mer information om nationella minoriteter och mänskliga rättigheter

Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?