Barnkonventionen

Barnkonventionen är svensk lag. Lagen innebär att barns rättigheter stärkts och att alla barn i Sverige har ett starkare juridiskt skydd. Det innebär också att kommuner och myndigheter alltid ska fatta beslut utifrån barnets bästa.

I Ekerö kommun finns en samordnare för frågor som gäller barnkonventionen och barns rättigheter. Alla chefer och medarbetare som utreder eller beslutar i frågor som rör barn har gått en utbildning för att kunna arbeta på bästa sätt med frågor som rör barn.

De fyra grundprinciperna i Barnkonventionen

  • Alla barn är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. Inget barn får diskrimineras.
  • Barnets bästa ska komma först vid beslut som rör barn.
  • Alla barn har rätt till ett bra liv och utveckling.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter och att bli lyssnade på.

Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen följs och stöttar kommuner, regioner och myndigheter i arbetet.

Om barnkonventionen på Barnombudsmannen (BO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta kommunens samordnare om du har frågor om kommunens arbete med barns rättigheter eller barnkonventionen.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?