Barnkonventionen

Barnkonventionen är svensk lag. Lagen innebär att barns rättigheter stärkts och att alla barn i Sverige har ett starkare juridiskt skydd. Det innebär också att kommuner och myndigheter alltid ska fatta beslut utifrån barnets bästa.

I Ekerö kommun finns en barnrättsgrupp med representanter från varje förvaltning. Gruppens uppdrag är att stötta förvaltningarna att tillämpa barnkonventionen och barns rättigheter i det dagliga arbetet. Alla chefer och medarbetare som utreder eller beslutar i frågor som rör barn utbildas för att kunna arbeta på bästa sätt med frågor som rör barn.

De fyra grundprinciperna i Barnkonventionen

  • Alla barn är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. Inget barn får diskrimineras.
  • Barnets bästa ska komma först vid beslut som rör barn.
  • Alla barn har rätt till ett bra liv och utveckling.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter och att bli lyssnade på.

På nationell nivå finns barnombudsmannen som bevakar hur barnkonventionen följs och stöttar kommuner, regioner och myndigheter i det arbetet.

Om barnkonventionen på Barnombudsmannen (BO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta kommunens barnrättsamordnare om du har frågor om kommunens arbete med barns rättigheter eller barnkonventionen.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?