Kvalitetsarbete

Barn som blåser på en maskros.

Kvalitet och service är viktiga delar som också vara intressant för dig som invånare att ta del av. Här får du information om var du hittar statistik för olika områden.

Här hittar du olika ingångar till statistik som berör Ekerö kommun.

Olika undersökningar

Kommunens kvalitet i korthet, KKik

Huvudområdena för KKiK är barn och unga, stöd och omsorg och samhälle och miljö. KKiK redovisar resultaten i form av ett 40-tal nyckeltal inom de flesta kommunala verksamheter i Sverige. Resultaten ska i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

KKiK på SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företagsklimat

Insikt är en kvalitetsmätning av kommuners myndighetsutövning och service gentemot företag. Stockholms Kommuner och Regioners (SKR) visar resultaten i tjänsten öppna jämförelser där man kan göra olika sökningar. Undersökningen sker i samarbete med Stockholm Business Alliance.

Jämföraren på SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundskolan

Skolverket samlar in och redovisar statistik och studieresultat från landets alla elever i årskurs nio. I analysverktyget SALSA redovisas resultaten per skola och man kan göra olika typer av sökningar. Syftet med SALSA är att lyfta fram saker som skolan inte kan påverka men som har betydelse för betygsresultatet.

SALSA på Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialtjänsten

Socialstyrelsen mäter nio områden inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Det handlar om olika mätningar som bygger på uppgifter hämtade från statistik, olika register och från enkäter till landets kommuner och enskilda verksamheter. I tjänsten Öppna jämförelser kan du jämföra olika kommuner och deras verksamheter.

Öppna jämförelser på Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hälsa och livsvillkor

Region Stockholm följer upp människors hälsa och livsvillkor i kommuner som ingår i Stockholmsregionen. Resultaten visas sedan i Folkhälsokollen.

Folkhälsokollen ger en överblick av hur hälsa, livsvillkor och levnadsvanor fördelade och utvecklas över tid i kommuner i Stockholmsregionen. Syftet är att den stora mängd data och kunskap som finns om hälsa och faktorer som påverkar hälsan i länet, ska vara lätt att komma åt på ett enkelt sätt.

Folkhälsokollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

  1. Barn som bygger torn av träklossar.

    Här hittar du vägar till statistik om vår kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?