Trygghetskameror

Två bevakningskameror som sitter på en vägg.

Ekerö kommun arbetar på flera sätt för att förebygga skadegörelse, bränder och andra händelser som påverkar tryggheten negativt. Därför har vi kamerabevakning i och vid en del av våra fastigheter. Trygghetskameror är en del av vårt brottsförebyggande arbete i kommunen.

Tillsammans med våra verksamheter har vi tagit fram åtgärdsplaner som ligger till grund för besluten om kameran ska sitta inomhus, utomhus eller både och. Vi upplyser alltid om att en plats är kamerabevakad genom att sätta upp en skylt på platsen.

Sitter kamerorna inomhus eller utomhus?

Kameran kan vara placerad på byggnadens tak eller vara riktad mot byggnadens fasad. Syftet är att skydda byggnaderna mot inbrott och skadegörelse och inte att personbevaka, men viss personuppgiftsbehandling kan ske genom att personer vistas i området. Utomhuskameror är aktiverade klockan 19.00 - 06.00 och inomhuskameror är aktiverade efter verksamhetstid.

Våra kameror är övervakade av en larmcentral som skickar ut väktare till platsen för kontroll om något händer.

Om du passerar ett kameraövervakat område så kommer du att synas på våra bevakningsmonitorer.

Vem har tillgång till bildmaterialet?

Endast ett fåtal behöriga medarbetare i Ekerö kommun har tillgång till det inspelade materialet. Även vår anlitade larmcentral har tillgång till livematerial från några utvalda kameror. Inspelningarna lagras på Ekerö kommuns egna servrar som är väl skyddade mot intrång. Inget ljud tas upp i kamerabevakningen.

Inspelningarna från kameror sparas i tre dagar.

Kan bildmaterialet lämnas ut till andra?

Inspelat material omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (32 kap) och uppgifterna omfattas av sekretess. Det innebär att material från kamerabevakning inte får lämnas ut till andra än till brottsbekämpande myndigheter i vissa lagstadgade fall.

Dina rättigheter

Om du syns på våra bevakningsmonitorer gäller dataskyddsförordningen (GDPR). Detta eftersom även ett foto eller en filminspelning där personen går att identifiera, räknas som en personuppgift.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på vår sida om GDPR.

Har du frågor?

Om du har frågor om kommunens bevakningskameror är du är välkommen att kontakta vår säkerhetsenhet. Du når dem per mejl: sakerhet@ekero.se

Om du har frågor kring hur vi hanterar personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud. Skicka ett mejl till: dataskydd@ekero.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?