Föreningsstöd och bidrag

Här kan du läsa om vilka föreningsstöd och föreningsbidrag som finns att ansöka om i Ekerö kommun.

Alla människor är lika mycket värda och alla ska vara välkomna i de föreningar som finns i vår kommun.

Därför beviljar vi bara bidrag till föreningar:

 • som arbetar enligt demokratiska principer
 • som värnar alla människors lika värde
 • där jämlikhet, jämställdhet och förbud mot diskriminering genomsyrar föreningens arbete.

Föreningsbidrag

Det finns tre typer av bidrag att ansöka om:

 • bidrag för publika arrangemang och öppna aktiviteter
 • aktivitetsstöd
 • bidrag för föreningars kompetens och utveckling.

Alla ansökningar om föreningsbidrag ska göras digitalt.

Bidraget kan sökas av alla kultur- och idrottsföreningar i Ekerö kommun.

Bidraget ges för öppna aktiviteter. Det betyder att aktiviteten inte bara får vara för föreningens medlemmar utan är öppen för alla. Aktiviteten ska ske i Ekerö kommun.

Hur du ansöker om bidrag för publika arrangemang och öppna aktiviteter

För att kunna ansöka om bidrag så måste föreningen vara godkänd och finnas med i föreningsregistret.

Det finns två olika typer av arrangemangsbidrag att söka:

 1. Stöd upp till 20 000 kr för en aktivitet. Bidraget kan sökas när som helst under året och du får svar inom tre veckor från att en fullständig ansökan skickats in.
 2. Stöd för aktiviteter under hela verksamhetsåret.

Återrapportering

Aktiviteten ska utvärderas och återrapporteras.

Aktivitetsstöd kan sökas av föreningar för aktiviteter för barn och ungdomar och för barn och unga som har en funktionsnedsättning.

Villkor:

 • Föreningen som söker aktivitetsstöd måste ha en barn-och ungdomsverksamhet.
 • Föreningen ska ha minst tio medlemmar i åldrarna 6-20 år om det gäller aktivitetsstöd för barn och ungdomar.
 • Föreningen ska ska ha minst tio medlemmar i åldrarna 6-29 år om det gäller aktivitetsstöd för barn, unga och unga vuxna med en funktionsnedsättning.
 • Det går bra om det är tio medlemmar totalt för båda grupperna.
 • För att kunna få stöd så ska föreningen vara medlem i en riksorganisation som får statsbidrag.

Kriterier och riktlinjer för aktivitetsstöd Pdf, 124.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan kan göras för höstterminen och vårterminen.

Sista ansökningsdatum är den 25 februari (höstterminen) och den 25 augusti (vårterminen).

Hur du ansöker om aktivitetsstöd

För att kunna ansöka om bidrag så måste föreningen vara godkänd och finnas med i föreningsregistret.

Återrapportering

Aktiviteten ska utvärderas och återrapporteras till kommunen.

Bidraget för kompetens och utveckling är för föreningar som vill utvecklas inom:

 • integration
 • tillgängliggörande
 • trygghetsskapande
 • inkluderande
 • bemötande
 • metodutveckling.

Du kan också ansöka om stöd för andra insatser som höjer verksamhetens kvalitet.

Kriterier och riktlinjer för bidraget föreningars kompetens och utveckling Pdf, 100.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur du ansöker om bidrag för föreningars kompetens och utveckling

För att kunna ansöka om bidrag så måste föreningen vara godkänd och finnas med i föreningsregistret.

Läs igenom kriterierna för bidraget innan du ansöker.

Det finns två olika typer av bidrag att söka inom kompetens och utveckling:

 1. Bidrag för ett eget projekt.
 2. Bidrag för en utbildningsinsats som en annan arrangör anordnar.

Återrapportering

Aktiviteten ska utvärderas och återrapporteras.

Föreningar som äger eller arrenderar (hyr) en anläggning eller lokal som står till allmänhetens förfogande kan söka stöd för driften.

Följande kriterier gäller:

 • Lokalen, eller anläggningen, ska vara bokningsbar för allmänheten och/eller bedriva verksamhet som är öppen för allmänheten.
 • Föreningen kan få stöd med högst 50 procent av godkända kostnader för egen lokal och anläggning.
 • Varje kostnad ska vara verifierad så att det blir tydligt bidraget ska användas till.

Mer information inom området

 1. Folksamling där alla håller varandras händer.

  Vill du börja dansa, sjunga, rida, spela innebandy...

 2. En äng i solnedgång.

  Förutom att föreningslivet är kul ger det oss geme...

 3. Två hundar som nosar på varandra.

  Det är både lätt och gratis att starta en förening...