Boka säsongstid

Två personer spelar innebandy i en idrottshall.

Här hittar du mer information om hur du bokar lokal för en hel säsong och enstaka arrangemang.

När ska jag boka säsongstid?

En gång om året går det att söka tid för en hel säsong. Det är vid olika tillfällen beroende på vad det är du vill boka. Om du vill boka säsongstid:

 • för fotbollsplaner och idrottsplatser är sista ansökningsdag söndag vecka 4
 • för idrottshallar och gymnastiksalar är sista ansökningsdag söndag vecka 16
 • för badhuset är sista ansökningsdag söndag vecka 16
 • för ishallar är sista ansökningsdag söndag vecka 19.

När ska jag boka tid för arrangemang?

En gång per år går det att söka tider för arrangemang. Detta för att de ska prioriteras före matcher och träningstider. Det är vid olika tillfällen beroende på vad det är du vill boka. Om du vill boka arrangemang:

 • för fotbollsplaner och idrottsplatser är sista ansökningsdag söndag vecka 2
 • för idrottshallar och gymnastiksalar är sista ansökningsdag söndag vecka 12
 • för badhuset är sista ansökningsdag söndag vecka 12
 • för ishallar är sista ansökningsdag söndag vecka 15.

Efter att sista ansökningsdatum har passerat går det inte att göra några nya ansökningar förens alla match- och säsongsträningstider är inbokade.

Vad kostar det ?

Klicka på fältet nedan för att hitta länken till vår prislista och våra regler för att boka eller hyra lokal.

Vad kostar det att hyra en lokal?

I länken nedan hittar du alla priser för att hyra våra idrottslokaler.

Våra idrottslokaler används intensivt. Under skoltid är de arbetsplatser för elever och lärare. Under annan tid används de av ett stort antal barn, ungdomar och vuxna i föreningarnas idrottsverksamhet. För att allt ska fungera väl behövs det regler. Om reglerna inte följs så debiteras olika tilläggsavgifter, de återfinns i bilaga 1 (sid 4) i dokumentet nedan.

Priser och avgifter vid hyra av lokal Pdf, 313.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler för att boka eller hyra lokal

När du bokar kommunens lokaler som kommunens kultur- och fritidsförvaltning ansvarar för så gäller följande regler:

Tilldelad tid: Först när den bokade tiden börjar får ytan för aktiviteten börja användas. När den bokade tiden är slut ska ytan lämnas och allt material ska då vara undanplockat.

Bokarens ansvar: Den som har bokat ytan ansvarar för att utsedda ledare har kunskap om samtliga regler för lokalen. Om reglerna inte följs så kommer den som bokat lokalen debiteras en avgift, se länken högre upp. Den som bokar ska vara myndig och ansvarar både för den aktuella bokningen och den verksamhet som bedrivs i lokalen.

Ledares ansvar: All verksamhet i lokalerna ska ledas av en person som är ansvarig för verksamheten. Ledare ansvarar också för att bara de som får vara i lokalen är där. Ledaren är den som ansvarar för kontroll och grovstädning av omklädningsrum eller lokalen. Ledare får under inga villkor låna ut sitt inpasseringskort, det är personligt. Ledare ska komma först och gå sist!
Om lokalen används utan att en ansvarig ledare är närvarande så räknas det som att befinna sig i en lokal som inte är bokad. Då får bokaren betala en avgift, se länken högst upp.

Omklädningsrum: Ni har tillgång till omklädningsrum 30 minuter före och 30 minuter efter träningstiden. I vissa hallar delar ni omklädningsrum med de som bokat före och efter. Vid match och arrangemang får omklädningsrum användas 60 minuter innan. Ledare kommer först och går sist.

Taxor och avgifter: Taxor (kostnaden) för lokaler bestäms av Ekerö kommuns författningssamling. Ändringar beslutas av kommunfullmäktige. Du som bokar behöver hålla dig informerad om beslut som gäller taxor och avgifter. Se länken högst upp.

Matcher på träningstid: Om en match läggs på en träningstid så behöver du som är ansvarig få det godkänt av oss. Skicka förfrågan per mejl till: idrott.fritid@ekero.se
Om lokalen delas med andra kan den inte bokas om och användas till match under träningstid.

Bokad tid och typ av aktivitet: : Lokalen får bara användas till den aktivitet som du har bokat den för. Att ändra till exempelvis futsal i stället för innebandy vid enstaka träningar är godkänt. Men du får inte använda specialutrustning som exempelvis truppgymnastikens utrustning om lokalen inte är bokad för det ändamålet, då räknas det som att befinna sig i en lokal som inte är bokad. Trampolingropen i Mälaröhallen får under inga omständigheter användas av annan förening eller besökare än truppgymnastikföreningen. Om inte regeln följs så debiteras bokaren en avgift, se länken högst upp på sidan.

Bokad tid som inte används: En bokad tid som inte används kommer att debiteras extra. Då debiteras en högre nivå i taxan (avgifterna) för att hyra eller boka lokal. Om en bokad tid inte används vid flera tillfällen så kan kommunen säga upp den bokade tiden.

Dörrar och fönster: Tänk på att inte lämna dörrar eller fönster olåsta eller öppna. Om inte regeln följs så debiteras bokaren en avgift, se länken högst upp.

Duschar och belysning: Du som bokar lokalen ansvarar för att duschar är avstängda och att lyset är släckt när ni lämnar lokalen.

Larm: I lokaler och anläggningar med brand- och inbrottslarm så är det du som bokar som får betala om brandförsvar, vaktbolag eller polis behöver rycka ut om du som hyresgäst har orsakat utryckningen genom ett falskt larm. Då debiteras den faktiska kostnaden för utryckningen.

Återbud och avbokning: Kommunens bokningsavdelning har rätt att avboka din bokning för att tillåta annan verksamhet vid enstaka tillfälle. Detta förutsatt att vi meddelar det minst sju dagar innan aktuellt datum.
Om du vill avboka din tid måste du göra det senast två dagar före aktuellt datum. Eftersom vi har ont om tider i våra lokaler vill vi alltid försöka nyttja avbokade tider.

Avbokning av arrangemang: Arrangemang planeras i god tid och prioriteras framför andra bokningar. Bokaren ansvarar för att avboka sitt arrangemang senast 30 dagar innan aktuellt datum. Om avbokningen görs senare än 30 dagar innan aktuellt datum tillkommer en extra kostnad.

Inpassering med utkvitterat passerkort eller nyckel: Du som har utkvitterat passerkort eller nyckel ansvarar för att ta med den till lokalen och att gå in under den tid då din inpassering ska ske. Vi har inpasseringsregler för att undvika stöld och olovligt nyttjande av lokalen. Skulle du ändå behöva kontakta bevakningsföretag för att komma in så utgår en avgift, länken högre upp.

Inpassering med hjälp av bevakningsföretag: Om du behöver hjälp av bevakningsföretaget för att komma in så måste du ta med bokningsbekräftelsen. På bekräftelsen finns också kontaktuppgifter till bevakningsföretaget. Observera att om bevakningsföretaget skulle få säkerhetsärenden som de behöver prioritera så kan ditt tillträde till lokalen försenas eller bokas av.

Redskap: Redskap ska alltid ställas tillbaka på sin plats efter avslutad aktivitet inom ramen för den bokade tiden. Om denna regel inte följs så debiteras bokaren en avgift.

Parkering: Parkera bara där det är tillåtet att parkera. Du får inte parkera så att du kan hindra utryckningsfordon (som brandkår eller polis). Bokaren debiteras en avgift om bokningsreglerna inte följs. Beloppet bestäms utifrån regelbrottets omfattning.

Teknik: I de lokaler som har teknik för ljud-, ljus- och bild, så ansvarar du som hyr för tekniken och anslutningar till tekniken om inget annat har kommit överens om.

Pyroteknik: Det är inte tillåtet att använda någon form av pyroteknik och inte heller maskiner för rök, skum eller vätska. Det kan skada säkerhets- och larmfunktioner i lokalerna. Bokaren debitera en avgift om bokningsreglerna inte följs. Beloppet bestäms utifrån regelbrottets omfattning.

Skador och förstörelse: Skador som uppstår på material eller lokal under tiden du bokat lokalen ska du direkt anmäla per mejl till: idrott.fritid@ekero.se eller till vaktmästare om denne finns på plats. Skicka även med bilder. Du som bokar ansvarar för att betala kostnaden för reparationerna du orsakat. Om du kommer till en lokal där skadegörelse skett innan du anlänt ska du anmäla det direkt och skicka med bilder på skadegörelsen. Det är ditt bevis på att skadegörelsen skett innan din tid påbörjades.

Städning: Du som bokat lokalen ska lämna lokal och omklädningsrum i rent skick efter avslutad aktivitet Det gäller vid varje träningstillfälle. Bokare ansvarar för att ha med sig eventuell städutrustning som behövs. Du får inte lämna kvar sopor i lokalerna. Om extra städning behövs så kan du som bokat lokalen beställa det per mejl till: idrott.fritid@ekero.se. Bokaren står för kostnaden. Om städning inte utförts efter bokningstillfälle kommer bokaren att få betala en avgift, se länken högst upp.

Stölder: Kommunen ansvarar inte för förlorade, stulna eller borttappade personliga saker. Inte heller skador på personliga saker.

Glasflaskor: Glasflaskor får inte tas med till omklädningsrum eller idrottslokaler.

Allergi och regel i offentliga lokaler: Husdjur får inte vara i lokalerna.

Brand och säkerhet: Du som bokar lokalen får inte blockera utrymningsvägar eller på något sätt riskera brandsäkerheten i lokalerna.
Varje ansvarig verksamhetsledare behöver hålla sig informerad och informera sin verksamhet om de brandregler som gäller. Kommunen ska se till att det finns information om brandsäkerhet, utrymningsvägar och att utrymningsvägar är tydligt skyltade.

Olycksfall: Kommunen ansvarar inte för olycksfall eller skador på besökare eller de som utövar aktivitet i lokalen.

Försäljning: Om du vill ha försäljning i lokalerna så behöver du ansöka om tillstånd hos kommunen.

Kameraövervakning: En stor del av Ekerö kommuns fastigheter och anläggningar övervakas med kameror, läs mer här

Övrigt: Du som bokar våra lokaler ska följa lokala ordningsföreskrifter (lokala regler som gäller). De finns i lokalen, i bokningsbekräftelsen eller har meddelats från lokalbokningen. Du som bokar lokal ska också lyssna på personalens instruktioner på plats. Du ansvarar sedan för att informera om bestämmelser och regler till alla ledare inom verksamheten.

Om reglerna inte följs så kan du som hyresgäst sägas upp med omedelbar verkan.

Hur går det till?

Vi har speciella arbetsprocesser för hur vi fördelar tider för arrangemang och säsongsabonnemang.

Öppna fälten för att läsa dem i sin helhet

Prioriteringsordning vid bokning av säsongsabonnemang i gymnastiksalar, idrotts- och ishallar.

För föreningar som bedriver tävlingsidrott och barn- och ungdomsverksamhet och som har säsong vars huvudsakliga verksamhet är förlagd till dessa anläggningar gäller följande prioriteringsordning:

 1. Förening berättigad till bidrag som har barn- och ungdomsidrott vars huvudsakliga verksamhetssäsong är förlagd till dessa anläggningar.
 2. Förening berättigad till bidrag som har tävlingsidrott endast på seniornivå vars huvudsakliga verksamhetssäsong är förlagd till dessa anläggningar.
 3. Förening berättigad till bidrag som har tävlings- och/eller barn- och ungdomsidrott och som inte har säsong vars huvudsakliga verksamhet är förlagd till dessa anläggningar.
 4. Övriga föreningar eller kommunala verksamheter som har motionsverksamhet eller motsvarande.
 5. Privatpersoner, företag eller motsvarande.

Prioriteringsordning vid förhyrning av säsongsabonnemang i Sanduddens skolas rörelserum:

 1. Förening berättigad till bidrag som har dansverksamhet och barn- och ungdomsverksamhet.
 2. Förening berättigad till bidrag som har barn- och ungdomsidrott, men inte dansverksamhet och som har säsong vars huvudsakliga verksamhet är förlagd till idrottshallar eller gymnastiksalar.
 3. Förening berättigad till bidrag som har idrottslig verksamhet, men endast på seniornivå och som har säsong vars huvudsakliga verksamhet är förlagd till idrottshallar/gymnastiksalar.
 4. Förening berättigad till bidrag som bedriver tävlings- och/eller barn- och ungdomsidrott och som inte har säsong vars huvudsakliga verksamhet är förlagd till idrottshallar eller gymnastiksalar.
 5. Övriga föreningar eller kommunala verksamheter som har motionsverksamhet eller motsvarande.
 6. Privatpersoner, företag eller motsvarande.

Generella fördelningsprinciper vid fördelning av säsongsabonnemang i gymnastiksalar, idrotts- och ishallar.

När vi fördelar tider för grupp 1 och 3 använder vi föregående års deltagande i tävling som underlag. Det administreras av distrikts- och nationsförbund för respektive idrott. Vi tittar också på om föreningen önskar ändra sin tävlingsverksamhet för den kommande säsongen.

När vi fördelar tar vi stor hänsyn till att barn- och ungdomsverksamhet får de tidiga kvällstiderna i första hand.

När vi fördelar tar vi hänsyn till föreningar som bara har tävlingsverksamhet på seniornivå. De får tillgång till anläggningar där tävlingsverksamheten kan utövas enligt respektive idrottsförbunds bestämmelser.

När vi fördelar tider kommer sökande ur prioriteringsgrupp 1-3 erbjudas det antal timmar som sökts men vi kan inte garantera tid i ansökt anläggning eller specifik tidpunkt.

Våra intentioner vid fördelningen av tider genomsyras av de mål och strategier som beskrivs i ”riktlinjer för Ekerö kommuns arbete med idrott och fysisk aktivitet” Antaget av Ekerö Kommunfullmäktige 2010-04-27.

Förklaringar kring ovanstående fördelningsprinciper Pdf, 149.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan gäller perioderna vecka 33 – 23/12 samt vecka 2 – vecka 23, notera att vi ej
följer skolterminernas start och stoppdatum. Man kan antingen söka hela perioderna eller begära
annan period inom ovanstående ramar.

Ansökan skall vara undertecknad av föreningstecknare och namnge en kontaktperson som har hand om föreningens bokningar. En förening med flera sektioner gör en ansökan per sektion. Tilldelade tider kan inte flyttas mellan olika sektioner utan att ett skäligt byte görs och skickas in till Kultur-och fritidsförvaltningen.

FAS 1 - Arrangemang
Ansökningar för arrangemang för hela den kommande säsongen ska vara inlämnad senast söndagen i vecka 12. Ansökningar som kommer in under säsong kommer inte ha förtur utan accepteras om utrymme finns.

FAS 2 - Arrangemang
Besked på ansökningar av lämnas under vecka 15. Detta skickas också till samtliga förbund
som har inomhussporter med matchverksamhet.

FAS 1 - Säsong
Ansökan för kommande säsong ska vara inlämnad till Kultur-och fritidsförvaltningen senast
söndag i vecka 16.

FAS 2 - Säsong
Preliminärt schema enligt tilldelning skickas ut under vecka 19 preliminärt schema enligt tilldelning skickas ut, detta gäller prioriteringsgrupperna 1 - 3.

Sista dag att skicka in byten och kompletterande ansökningar om lediga tider är söndagen i vecka 20.

FAS 3 - Säsong
Nu fortsätter handläggningen av tilldelning för resterande prioriteringsgrupper samt de
kompletterande ansökningarna.
Handläggning avslutas och skickas ut till samtliga kunder vecka 22.

Föreningar eller sektioner skall senast söndagen i vecka 24 meddela hur de tilldelade tiderna skall fördelas inom föreningens eller sektionens olika lag eller grupper. De tilldelade tider som föreningen eller sektionen inte har fördelat till någon grupp kommer att avbokas från aktuell förening och istället informeras som sökbar tid för övriga kunder.

Eventuella korrigeringar eller flyttningar av grupper ska vara inne senast söndagen i vecka 31.

Ansökan gäller perioderna vecka 33 – 23/12 samt vecka 2 - 15. Man kan antingen söka
hela perioderna eller begära annan period inom ovanstående ramar.

Ansökan skall vara undertecknad av föreningstecknare och namnge en kontaktperson som har hand om föreningens bokningar. En förening med flera sektioner gör en ansökan per sektion. Tilldelade tider kan inte flyttas mellan olika sektioner utan att ett skäligt byte görs och skickas in till Kultur-och fritidsförvaltningen.

FAS 1 - Arrangemang
Ansökningar för arrangemang för hela den kommande säsongen ska vara inlämnad senast söndagen i vecka 15. Ansökningar som kommer in under säsong kommer inte ha förtur utan accepteras om utrymme finns.

FAS 2 - Arrangemang
Besked på ansökan lämnas under vecka 17. Detta skickas också till samtliga förbund
som har issporter med matchverksamhet.

FAS 1 - Säsong
Ansökan för kommande säsong ska vara inlämnad till Kultur-och fritidsförvaltningen senast
söndag i vecka 19.

FAS 2 -Säsong
Preliminärt schema enligt tilldelning skickas ut under vecka 21 enligt tilldelning, detta gäller prioriteringsgrupperna 1 - 3.

Sista dag att skicka in byten och kompletterande ansökningar om lediga tider är söndagen i vecka 22.

FAS 3 - Säsong
Handläggning avslutas och skickas ut till samtliga kunder under vecka 23.

FAS 4 - Säsong
Föreningar och sektioner skall senast söndagen i vecka 24 meddela hur de tilldelade tiderna skall fördelas inom föreningens eller sektionens olika lag eller grupper. De tilldelade tider som föreningen eller sektionen inte har fördelat till någon grupp kommer att avbokas från aktuell förening och istället informeras som sökbar tid för övriga kunder.

Eventuella korrigeringar eller flyttningar av grupper ska vara inne senast söndagen i vecka 31.

Ansökan gäller perioderna vecka 14 – vecka 25 samt vecka 30 - 43. Man kan antingen
söka hela perioderna eller begära annan period inom ovanstående ramar.

Ansökan skall vara undertecknad av föreningstecknare och namnge en kontaktperson som har hand om föreningens bokningar. En förening med flera sektioner gör en ansökan per sektion. Tilldelade tider kan inte flyttas mellan olika sektioner utan att ett skäligt byte görs och skickas in till Kultur-och fritidsförvaltningen.

FAS 1 - Arrangemang
Ansökningar för arrangemang för hela den kommande säsongen ska vara inlämnad senast söndagen i vecka 2. Ansökningar som kommer in under säsong kommer inte ha förtur utan accepteras om utrymme finns.

FAS 2 - Arrangemang
Besked på ansökan lämnas under vecka 4. Detta skickas också till samtliga förbund
som har matchverksamhet på idrottsplatserna.

FAS 1 - Säsong
Ansökan för kommande säsong ska vara inlämnad till Kultur-och fritidsförvaltningen senast
söndag i vecka 4.

FAS 2 - Säsong
Preliminärt schema enligt tilldelning skickas ut under vecka 8 enligt tilldelning, detta gäller prioriteringsgrupperna 1 - 3.

Sista dag att skicka in byten och kompletterande ansökningar om lediga tider är söndagen i vecka 10.

FAS 3 - Säsong
Handläggning avslutas och skickas ut till samtliga kunder vecka 11.

FAS 4 - Säsong
Föreningar och sektioner skall senast söndagen i vecka 13 meddela hur de tilldelade tiderna skall fördelas inom föreningens eller sektionens olika lag eller grupper. De tilldelade tider som föreningen eller sektionen inte har fördelat till någon grupp kommer att avbokas från aktuell förening och istället informeras som sökbar tid för övriga kunder.

Eventuella korrigeringar eller flyttningar av grupper ska vara inne senast söndagen i vecka 14.

Ansökan gäller perioderna vecka 33 – 23/12 samt vecka 2 - 23. Man kan antingen söka hela perioderna eller begära annan period inom ovanstående ramar.

Ansökan skall vara undertecknad av föreningstecknare och namnge en kontaktperson som har hand om föreningens bokningar. En förening med flera sektioner gör en ansökan per sektion. Tilldelade tider kan inte flyttas mellan olika sektioner utan att ett skäligt byte görs och skickas in till Kultur-och fritidsförvaltningen.

Badhuset lämnar in de tider som är tillgängliga för fördelning till bokningsavdelningen.

FAS 1 - Arrangemang
Ansökningar för arrangemang för hela den kommande säsongen ska vara inlämnad senast söndagen i vecka 12. Ansökningar som kommer in under säsong kommer inte ha förtur utan accepteras om utrymme finns.

FAS 2 - Arrangemang
Besked på ansökan lämnas under vecka 15. Detta skickas också till samtliga förbund som har intresse av tider i badet.

FAS 1 - Säsong
Ansökan för kommande säsong ska vara inlämnad till Kultur-och fritidsförvaltningen senast
söndag i vecka 16.

FAS 2 - Säsong
Preliminärt schema enligt tilldelning skickas ut under vecka 19 enligt tilldelning, detta gäller prioriteringsgrupperna 1 - 3.

Sista dag att skicka in byten och kompletterande ansökningar om lediga tider är söndagen i vecka 20.

FAS 3 - Säsong
Handläggning avslutas och skickas ut till samtliga kunder vecka 22.

FAS 4 - Säsong
Föreningar och sektioner skall senast söndagen i vecka 24 meddela hur de tilldelade tiderna skall fördelas inom föreningens eller sektionens olika lag eller grupper. De tilldelade tider som föreningen eller sektionen inte har fördelat till någon grupp kommer att avbokas från aktuell förening och istället informeras som sökbar tid för övriga kunder.

Eventuella korrigeringar eller flyttningar av grupper ska vara inne senast söndagen i vecka 31.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?