Slottsparken & äppelgenbanken

Äppelgenbanken Ekebyhovs slott.

En liten del av äppelgenbanken intill Ekebyhovs slott.

1998 fick vi en Äppelgenbank vid Ekebyhovs slott. Ja du läste rätt, en äppelgenbank. Och inte nog med det, här ligger Sveriges nordligaste, självföryngrande bokskog.

Illustrerad karta över Ekebyhovs slottspark.

Illustrerad karta över Ekebyhovs slottspark.

Efter ett avtal mellan Ekerö kommun och Nordiska Genbanken (NGB) har äppelträdgården blivit en äppelgenbank.

Nordiska Genbanken (NGB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns också Sveriges nordligaste och en av Europas nordligaste, självföryngrande bokskogar.

Parkens historia - fruktträd & bokskog

Slottsparken har en lång historia. Lika lång som slottets!

Vid slutet av 1620-talet så började man med en barockträdgård. Intresset för fruktodling fanns redan från start på Ekebyhov. Med flera hundra olika fruktträd.

Runt 1800 planterades de första träden till vad som senare skulle komma att bli Ekebyhovs välkända bokskog.

Vid nästa sekelskifte, omkring 1900, så startade den dåvarande ägaren, Johan Ihre, ett flertal hortonomiska projekt på Ekebyhov. Han planterade mer än 100 olika inhemska och utländska trädslag. De skulle bli grunden för studier av trädens härdighet och användbarhet, bland annat för skogsbruket.

År 1917 startade Johan Ihre en trädplantskola som var inriktad på äppel- och päronsorter för odling i mellansverige men även i till exempel Finland. I mitten av 1920-talet omfattade plantskolan hela 16 hektar och här fanns 60 000 äppel- och päronplantor i odling.

Odlad mångfald

Sedan 2003 finns ett avtal med det nationella Programmet för Odlad Mångfald (POM), som har ansvaret för det svenska arvet av vegetativt förökade växtslag, däribland frukt. Det senare avtalet innefattar också ekonomisk kompensation till Ekebyhov för bevarandet av 14 mandatsorter.

Programmet för Odlad Mångfald (POM) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mandatsorter

Till mandatsorterna räknas sorter av svenskt ursprung, det vill säga sorter som har fått namn och spridits lokalt och sorter som tagits fram av svenska växtförädlare. Även utländska sorter med lång odlingstradition i Sverige räknas in. Mandatsortlistorna upptar 350 fruktsorter, varav drygt 200 äpplen.

Klonarkiv

Ekebyhovs äppelgenbank ingår i POMs nätverk av 14 lokala klonarkiv för frukt. Bland övriga klonarkiv kan nämnas Bergianska Trädgården i Stockholm och Sveriges lantbruksmuseum Julita i Södermanland. Syftet med klonarkiven är att genom att odla i fält bevara våra fruktsorter.

Bergianska Trädgården i Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges lantbruksmuseum Julita i Södermanland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Äppelgenbanken

Det finns ett 50-tal äppelsorter i Ekebyhovs äppelgenbank. Alla har anknytning till Uppland och Mellansverige och till äldre äppelträd av olika välkända sorter. Äppelgenbanken i Ekebyhovsparken är ett samarbete mellan NGB/POM, Ekerö kommun, Arbetsgruppen för Ekebyhovsparken, Pomologiska Sällskapet och Rosendals Trädgård på Djurgården i Stockholm.

Rosendals Trädgård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samtliga sorter som finns i Ekebyhovsparkens äppelgenbank finns också beskrivna i trycksaken "Äppelgenbanken i Ekebyhovsparken".

Äppelsorten Gylling

Äppelsorten Gylling från Ekebyhov är en lokal sort som har odlats fram. Den fanns troligen före Johan Ihres tid eftersom den fanns med i den första katalogen från 1920. Sorten beskrevs på det här sättet: ”Frukt medelstor till stor, glänsande gulgrön, fin syrlig smak, ett förträffligt hushållsäpple av första rang. Angripes ej av monilia- eller skorvsvamp. Trädet friskt, bördigt och utomordentligt härdigt.”

Hjälpte informationen på den här sidan dig?