Hitta och boka lokaler

Barn som står på händer.

Här kan du hitta och boka kommunens lokaler för idrott, möten, barnkalas, event, konferenser och annat.

Vilka lokaler kan jag boka?

Du kan bland annat boka våra gymnastiksalar, idrottshallar, matsalar, Erskinesalen och Ekebyhovs slott. Privata lokaler hyr du direkt av föreningar och företag.

I e-tjänsten hittar du mer information om alla lokaler. Till exempel vilken aktivitet som passar för lokalen och hur stor lokalen är.

Vad kostar det att hyra en lokal?

I länken nedan hittar du alla priser för att hyra våra idrottslokaler.

Våra idrottslokaler används intensivt. Under skoltid är de arbetsplatser för elever och lärare. Under annan tid används de av ett stort antal barn, ungdomar och vuxna i föreningarnas idrottsverksamhet. För att allt ska fungera väl behövs det regler. Om reglerna inte följs så debiteras olika tilläggsavgifter, de återfinns i bilaga 1 (sid 4) i dokumentet nedan.

Priser och avgifter vid hyra av lokal Pdf, 313.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler för att boka eller hyra lokal

När du bokar kommunens lokaler som kommunens kultur- och fritidsförvaltning ansvarar för så gäller följande regler:

Tilldelad tid: Först när den bokade tiden börjar får ytan för aktiviteten börja användas. När den bokade tiden är slut ska ytan lämnas och allt material ska då vara undanplockat.

Bokarens ansvar: Den som har bokat ytan ansvarar för att utsedda ledare har kunskap om samtliga regler för lokalen. Om reglerna inte följs så kommer den som bokat lokalen debiteras en avgift, se länken högre upp. Den som bokar ska vara myndig och ansvarar både för den aktuella bokningen och den verksamhet som bedrivs i lokalen.

Ledares ansvar: All verksamhet i lokalerna ska ledas av en person som är ansvarig för verksamheten. Ledare ansvarar också för att bara de som får vara i lokalen är där. Ledaren är den som ansvarar för kontroll och grovstädning av omklädningsrum eller lokalen. Ledare får under inga villkor låna ut sitt inpasseringskort, det är personligt. Ledare ska komma först och gå sist!
Om lokalen används utan att en ansvarig ledare är närvarande så räknas det som att befinna sig i en lokal som inte är bokad. Då får bokaren betala en avgift, se länken högst upp.

Omklädningsrum: Ni har tillgång till omklädningsrum 30 minuter före och 30 minuter efter träningstiden. I vissa hallar delar ni omklädningsrum med de som bokat före och efter. Vid match och arrangemang får omklädningsrum användas 60 minuter innan. Ledare kommer först och går sist.

Taxor och avgifter: Taxor (kostnaden) för lokaler bestäms av Ekerö kommuns författningssamling. Ändringar beslutas av kommunfullmäktige. Du som bokar behöver hålla dig informerad om beslut som gäller taxor och avgifter. Se länken högst upp.

Matcher på träningstid: Om en match läggs på en träningstid så behöver du som är ansvarig få det godkänt av oss. Skicka förfrågan per mejl till: idrott.fritid@ekero.se
Om lokalen delas med andra kan den inte bokas om och användas till match under träningstid.

Bokad tid och typ av aktivitet: : Lokalen får bara användas till den aktivitet som du har bokat den för. Att ändra till exempelvis futsal i stället för innebandy vid enstaka träningar är godkänt. Men du får inte använda specialutrustning som exempelvis truppgymnastikens utrustning om lokalen inte är bokad för det ändamålet, då räknas det som att befinna sig i en lokal som inte är bokad. Trampolingropen i Mälaröhallen får under inga omständigheter användas av annan förening eller besökare än truppgymnastikföreningen. Om inte regeln följs så debiteras bokaren en avgift, se länken högst upp på sidan.

Bokad tid som inte används: En bokad tid som inte används kommer att debiteras extra. Då debiteras en högre nivå i taxan (avgifterna) för att hyra eller boka lokal. Om en bokad tid inte används vid flera tillfällen så kan kommunen säga upp den bokade tiden.

Dörrar och fönster: Tänk på att inte lämna dörrar eller fönster olåsta eller öppna. Om inte regeln följs så debiteras bokaren en avgift, se länken högst upp.

Duschar och belysning: Du som bokar lokalen ansvarar för att duschar är avstängda och att lyset är släckt när ni lämnar lokalen.

Larm: I lokaler och anläggningar med brand- och inbrottslarm så är det du som bokar som får betala om brandförsvar, vaktbolag eller polis behöver rycka ut om du som hyresgäst har orsakat utryckningen genom ett falskt larm. Då debiteras den faktiska kostnaden för utryckningen.

Återbud och avbokning: Kommunens bokningsavdelning har rätt att avboka din bokning för att tillåta annan verksamhet vid enstaka tillfälle. Detta förutsatt att vi meddelar det minst sju dagar innan aktuellt datum.
Om du vill avboka din tid måste du göra det senast två dagar före aktuellt datum. Eftersom vi har ont om tider i våra lokaler vill vi alltid försöka nyttja avbokade tider.

Avbokning av arrangemang: Arrangemang planeras i god tid och prioriteras framför andra bokningar. Bokaren ansvarar för att avboka sitt arrangemang senast 30 dagar innan aktuellt datum. Om avbokningen görs senare än 30 dagar innan aktuellt datum tillkommer en extra kostnad.

Inpassering med utkvitterat passerkort eller nyckel: Du som har utkvitterat passerkort eller nyckel ansvarar för att ta med den till lokalen och att gå in under den tid då din inpassering ska ske. Vi har inpasseringsregler för att undvika stöld och olovligt nyttjande av lokalen. Skulle du ändå behöva kontakta bevakningsföretag för att komma in så utgår en avgift, länken högre upp.

Inpassering med hjälp av bevakningsföretag: Om du behöver hjälp av bevakningsföretaget för att komma in så måste du ta med bokningsbekräftelsen. På bekräftelsen finns också kontaktuppgifter till bevakningsföretaget. Observera att om bevakningsföretaget skulle få säkerhetsärenden som de behöver prioritera så kan ditt tillträde till lokalen försenas eller bokas av.

Redskap: Redskap ska alltid ställas tillbaka på sin plats efter avslutad aktivitet inom ramen för den bokade tiden. Om denna regel inte följs så debiteras bokaren en avgift.

Parkering: Parkera bara där det är tillåtet att parkera. Du får inte parkera så att du kan hindra utryckningsfordon (som brandkår eller polis). Bokaren debiteras en avgift om bokningsreglerna inte följs. Beloppet bestäms utifrån regelbrottets omfattning.

Teknik: I de lokaler som har teknik för ljud-, ljus- och bild, så ansvarar du som hyr för tekniken och anslutningar till tekniken om inget annat har kommit överens om.

Pyroteknik: Det är inte tillåtet att använda någon form av pyroteknik och inte heller maskiner för rök, skum eller vätska. Det kan skada säkerhets- och larmfunktioner i lokalerna. Bokaren debitera en avgift om bokningsreglerna inte följs. Beloppet bestäms utifrån regelbrottets omfattning.

Skador och förstörelse: Skador som uppstår på material eller lokal under tiden du bokat lokalen ska du direkt anmäla per mejl till: idrott.fritid@ekero.se eller till vaktmästare om denne finns på plats. Skicka även med bilder. Du som bokar ansvarar för att betala kostnaden för reparationerna du orsakat. Om du kommer till en lokal där skadegörelse skett innan du anlänt ska du anmäla det direkt och skicka med bilder på skadegörelsen. Det är ditt bevis på att skadegörelsen skett innan din tid påbörjades.

Städning: Du som bokat lokalen ska lämna lokal och omklädningsrum i rent skick efter avslutad aktivitet Det gäller vid varje träningstillfälle. Bokare ansvarar för att ha med sig eventuell städutrustning som behövs. Du får inte lämna kvar sopor i lokalerna. Om extra städning behövs så kan du som bokat lokalen beställa det per mejl till: idrott.fritid@ekero.se. Bokaren står för kostnaden. Om städning inte utförts efter bokningstillfälle kommer bokaren att få betala en avgift, se länken högst upp.

Stölder: Kommunen ansvarar inte för förlorade, stulna eller borttappade personliga saker. Inte heller skador på personliga saker.

Glasflaskor: Glasflaskor får inte tas med till omklädningsrum eller idrottslokaler.

Allergi och regel i offentliga lokaler: Husdjur får inte vara i lokalerna.

Brand och säkerhet: Du som bokar lokalen får inte blockera utrymningsvägar eller på något sätt riskera brandsäkerheten i lokalerna.
Varje ansvarig verksamhetsledare behöver hålla sig informerad och informera sin verksamhet om de brandregler som gäller. Kommunen ska se till att det finns information om brandsäkerhet, utrymningsvägar och att utrymningsvägar är tydligt skyltade.

Olycksfall: Kommunen ansvarar inte för olycksfall eller skador på besökare eller de som utövar aktivitet i lokalen.

Försäljning: Om du vill ha försäljning i lokalerna så behöver du ansöka om tillstånd hos kommunen.

Kameraövervakning: En stor del av Ekerö kommuns fastigheter och anläggningar övervakas med kameror, läs mer här

Övrigt: Du som bokar våra lokaler ska följa lokala ordningsföreskrifter (lokala regler som gäller). De finns i lokalen, i bokningsbekräftelsen eller har meddelats från lokalbokningen. Du som bokar lokal ska också lyssna på personalens instruktioner på plats. Du ansvarar sedan för att informera om bestämmelser och regler till alla ledare inom verksamheten.

Om reglerna inte följs så kan du som hyresgäst sägas upp med omedelbar verkan.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?