Ekonomisk hjälp

Två vuxna som håller varandras hand.

Om du bor i Ekerö kommun och har problem med din ekonomi så kan du få hjälp hos på socialtjänsten.

Du kan få ekonomiskt stöd som ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallats socialbidrag, eller hjälp med budget- och skuldrådgivning.

Tveka inte att kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med mottagningen så ska du ringa till kommunen och väljer enligt nedan.

Telefonnummer: 08 124 571 00

Steg 1 - knappval 1 för att komma till "omsorg och hjälp"

Steg 2 - sedan knappval 4 för nya "orosanmälningar och ny ansökan för barn, familj eller vuxen"

Telefontider

Måndagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00

Tisdagar klockan 13.00 - 16.00

Onsdagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00

Torsdagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 16.30

Fredagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 14.30

Mer information inom området

  1. Person som skriver på dator.

    Ekerö kommun har ingen konsumentrådgivare. Här får...

  2. Två barn i skogen. Ena barnet hjälper den andra upp.

    Vi kan alla hamna i ekonomiska svårigheter när vi ...

  3. Händer som håller i varandra.

    Vill du ha hjälp med att göra en budget? Kartlägga...