Korttidstillsyn för skolungdom

Korttidstillsyn är som fritids för dig som är över 12 år och har en varaktig funktionsnedsättning.

Korttidstillsyn finns för barn över 12 år med varaktig funktionsnedsättning.

Det är en fritidsverksamhet där barnen kan vara före och efter skolan och under lov- och studiedagar. Korttidstillsynen är som andra fritids men är anpassat efter barnens och ungdomarnas förutsättningar och behov.

Hur ansöker jag om korttidstillsyn?

Du kan också ansöka om korttidstillsyn genom att kontakta kommunens socialtjänst.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Om kommunen har tagit ett beslut som du inte håller med om så kan du överklaga beslutet.

Det finns två typer av överklaganden:

1. Är beslutet lagligt?

Överklaganden enligt kommunallagen – laglighetsprövning

2. Rör beslutet dig?

Överklaganden enligt speciallagstiftning – förvaltningsbesvär

Här får du hjälp med att överklaga Öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?