Våld i nära relationer

Någon håller upp en hand där det står stop

I nära relationer kan det finnas våld som skadar, skrämmer eller kränker. Det finns hjälp att få för dig som blir utsatt för våld och för dig som utsätter eller riskerar att utsätta någon annan för våld.

Stöd för dig som utsätts eller blivit utsatt av våld i nära relation

Lever du, eller har levt, tillsammans med någon som skadar, skrämmer eller kränker dig? Någon som försöker få dig att göra något mot din vilja eller att avstå från att göra som du vill?  

Kontakta socialtjänsten för stöd och hjälp, akut eller långsiktigt. Vi har tystnadsplikt.

Om du vill komma i kontakt med mottagningen så ska du ringa till kommunen och väljer enligt nedan.

Telefonnummer: 08 124 571 00

Steg 1 - knappval 1 för att komma till "omsorg och hjälp"

Steg 2 - sedan knappval 4 för nya "orosanmälningar och ny ansökan för barn, familj eller vuxen"

Telefontider

Måndagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00

Tisdagar klockan 13.00 - 16.00

Onsdagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00

Torsdagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 16.30

Fredagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 14.30

Hos Öppenvården kan du få råd och hjälp utifrån din situation. Ibland räcker det med enstaka samtal, andra gånger kan det behövas mer omfattande stöd. Oavsett vilket, kan du alltid börja med att kontakta oss i Öppenvården för att komma igång med en förändring. Behöver du därefter mer stöd kan vi hjälpa dig att ansöka om det. Du som inte själv är utsatt, men orolig för någon i din närhet är också välkommen att höra av dig.  

Om du vill komma i kontakt med Öppenvården, fyll i e-tjänsten "Råd och stöd vuxen" eller ring telefon 08-124 570 09 . Om vi inte kan svara just då så hör vi av oss.

Om du behöver mer omfattande stöd, kontakta socialtjänstens mottagning, se längst ner på sidan.

Våld i nära relation kan handla om:

  • kränkningar och nedsättande kommentarer
  • knuffar, sparkar, slag och annat fysiskt våld
  • svartsjuka
  • att bli begränsad och kontrollerad av din partner
  • sex mot din vilja
  • hot via sms, på nätet eller på annat sätt.

Vi kan exempelvis hjälpa dig med:

  • råd och stöd
  • skyddat boende
  • ekonomiskt bistånd.

Akut behov av hjälp efter kontorstid - socialjouren

Om du är i akut behov av hjälp av socialtjänsten på kvällar, nätter eller helger ska du ringa socialjouren nordväst, se nedan.

Telefonnummer 010 444 05 00

Telefontider

Måndag - torsdag klockan 17.00 - 02.00

Fredag klockan 15.00 - 02.00

Lördag - söndag klockan 16.00 - 02.00

Vardagar mellan klockan 02.00 - 08.00 når du Socialjouren på 112

Helger mellan klockan 02.00 - 16.00 når du Socialjouren på 112

Mer om Socialjouren

Stöd för dig som utsätter eller riskerar att utsätta andra för våld i nära relation

Känner du att det finns risk för att ditt humör går ut över de som står dig nära? Att du hotat, slagit eller varit nära att göra det? Önskar du att du kunde agera annorlunda?

Hos Öppenvården kan du få råd och stödsamtal. Vi kan ge vägledning, råd och stöd via telefon eller på plats i våra lokaler. Om du behöver mer omfattade stöd kan vi hjälpa till med att ansöka om det.

Om du vill komma i kontakt med Öppenvården, fyll i e-tjänsten "Råd och stöd vuxen" så hör vi av oss. Du kan också ringa Öppenvården på telefonnummer 08 124 570 09 så kontaktar vi dig.

Alla våra medarbetare har tystnadsplikt

Att vi har tystnadsplikt betyder att vi inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om dig, varken till utomstående personer eller till någon annan.

Även den nationella hjälplinjen Välj att sluta erbjuder stöd till dig som vill ändra ditt beteende. Det är Länsstyrelsen Stockholm som driver linjen tillsammans med Manscentrum och i samarbete med Sveriges länsstyrelser.

Välj att sluta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ring 020 - 555 666

Manscentrum - arbetar med män och kvinnor som utövar våld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom förvaltningen har sekretess och tystnadsplikt. Det innebär att all vår personal får skriva under ett avtal där de förbinder sig att följa sekretess- och tystnadsplikten. Om medarbetaren skulle sluta arbeta hos oss så fortsätter sekretessen och tystnadsplikten att gälla ändå.

Sekretess gäller som huvudregel för alla uppgifter om personliga förhållanden som kommer till våra medarbetares kännedom, skriftligt eller muntligt. Det kan till exempel vara uppgifter om din funktionsnedsättning, familjesituation, yrke, ekonomi, sociala situation, adress och telefonnummer.

En trygghet för dig

Det innebär att du ska känna dig trygg med att våra anställda inte berättar sådant som de fått veta i sitt arbete till obehöriga. Du kan också vara säker på att vi inte lämnar ut dina handlingar till andra än de, som på grund av sina arbetsuppgifter, ska ha tillgång till dem.

Särskilda fall

I vissa särskilda fall kan och ska vi lämna ut uppgifter, trots sekretess och tystnadsplikt. Det gäller exempelvis vid misstanke om brott eller barn som far illa. Vi lämnar då endast uppgifterna till den berörda tjänstemannen inom förvaltningen för Individ & familjeomsorg eller till polis.

Om du vill komma i kontakt med mottagningen så ska du ringa till kommunen och väljer enligt nedan.

Telefonnummer: 08 124 571 00

Steg 1 - knappval 1 för att komma till "omsorg och hjälp"

Steg 2 - sedan knappval 4 för nya "orosanmälningar och ny ansökan för barn, familj eller vuxen"

Telefontider

Måndagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00

Tisdagar klockan 13.00 - 16.00

Onsdagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00

Torsdagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 16.30

Fredagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 14.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?