Föräldrar till barn under 18 år

Barn som håller två vuxna i händerna.

I vissa fall behöver du som förälder enligt lag ha kontakt med överförmyndaren. Till exempel om ditt barn har tillgångar över ett visst belopp, ditt barn har del i ett dödsbo eller om ditt barn vill starta ett företag.

Skyldigheter i ditt uppdrag som förmyndare

 • Du ska vara noggrann och alltid ha barnets bästa i åtanke.
 • Du ska se till att barnets tillgångar är skilda från andras tillgångar (exempelvis föräldrarnas tillgångar eller syskonens tillgångar).
 • Föräldrar behöver bara föra anteckningar och kassabok i vissa fall, exempelvis när barnet har tillgångar över åtta prisbasbelopp.
 • DU ska inte ge bort barnets tillgångar. Personliga presenter till rimliga värden är okej. Hänsyn ska också tas till barnets ekonomiska situation.
 • En förmyndare får inte avstå arv för barnet.

Vad kan barnets pengar användas till?

Barnets pengar ska i första hand användas till barnets utbildning och nytta.

Sparanden ska placeras tryggt och med skälig avkastning, alltid i barnets eget namn.

Du som förälder har försörjningsplikt tills barnet är 18 år (eller avslutar sin gymnasieutbildning, senast vid 21 års ålder). Det är därför huvudregel att föräldrar ska betala barnets utgifter för till exempel kläder, fritidsaktiviteter, inredning, nöjesresor, TV-spel.

Om du som förälder inte har ekonomisk möjlighet att betala för detta så kan barnet i vissa fall få stå för kostnaden.

Om du är osäker om vad barnet pengar kan användas till så kontakta överförmyndaren.

Överförmyndare i Ekerö kommun

Marianne Ekblom, överförmyndare

Eva von Schéele är ersättare

Karin Ernestål, tf chef

Anne Rosenberg, handläggare

Angelica Covington, chef & jurist - föräldraledig från och med 19 maj, 2023.

Telefontid vardagar mellan klockan 09.00 - 11.00
Telefonnummer: 08 124 571 50
E-post: of@ekero.se

OBS! Det går alltid att nå oss via e-post, mejlen kontrolleras dagligen.

När behöver du tillstånd från överförmyndaren

Förmyndaren behöver ansöka om samtycke från överförmyndaren för vissa beslut. Om du saknar samtycke där det behövs så kan dina åtgärder bli ogiltiga.

Kontakta oss på överförmyndaren om du är osäker på om du behöver samtycke.

Ansökan om uttag från spärrat konto, förälder Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om samtycke till arvskifte, fastighet, köp av aktier, annan åtgärd, förälder Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om samtycke till att driva rörelse, barn Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Du behöver överförmyndarens samtycke för att:

 • Ta ut pengar från överförmyndarspärrat konto.
 • Köpa, byta och sälja fastighet och bostadsrätt, även vid gåva.
 • Skifta ett arv (hur tillgångarna ska fördelas) när barnet är delägare i dödsboet.
 • Köpa aktier och vissa typer av fonder (de flesta fonder kräver inte samtycke) när barnet har tillgångar över åtta prisbasbelopp.
 • Sätta barnet i skuld, till exempel ta lån, ingå borgensförbindelse eller sätta barnets egendom som säkerhet.
 • Använda barnets inkomster för att hjälpa barnets anhöriga eller andra närstående. Så kallat understöd.

Föräldrars redovisning av barns tillgångar

Om ett barn har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp, så behöver föräldrar redovisa det till överförmyndaren. Det gäller också om barnet äger en fastighet eller bostadsrätt.

Då behöver du:

 1. Lämna in en förteckning över barnets tillgångar och eventuella skulder från den dag barnets tillgångar översteg åtta prisbasbelopp.
 2. Lämna en årsräkning för varje kalenderår. Den ska lämnas in till överförmyndaren före den 1 mars för föregående kalenderår.

I redovisningen ska det gå att se barnets tillgångar och skulder, vilka inkomster barnet har haft och vad barnets pengar har använts till under året.

I vissa fall kan överförmyndaren besluta om att redovisning ska göras även om barnets tillgångar är mindre än åtta prisbasbelopp.

Mer på Konsumenternas.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överförmyndaren kan besluta om undantag från att redovisa. Vi fattar beslut i varje enskilt fall men det kan vara aktuellt om alla tillgångar är spärrade eller om tillgångarna bara består av en fastighet.

Förteckning föräldrar Pdf, 441.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Årsräkning och sluträkning föräldrar Pdf, 672.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Om en förälder inte sköter sitt uppdrag som förmyndare

Om en förälder inte sköter barnets tillgångar eller tar tillvara på barnets rättigheter på ett bra sätt så kan överförmyndaren ingripa. Det kan vara att föräldrarna måste börja redovisa barnets tillgångar eller att spärra barnets tillgångar.

Domstolen kan också besluta att utse en medförmyndare för att hjälpa förmyndaren eller att en förälder inte längre får vara förmyndare.

Mer information inom området

 1. Ett barns hand som känner på en vattenstråle.

  Alla under 18 år är barn och ska ha en vårdnadshav...

 2. Händer som håller i en blomma.

  Ibland kan ett barn behöva en god man under en beg...

 3. Händer som håller i en blomma.

  Om ett barn saknar förmyndare eller om en förmynda...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?