Familj, barn & ungdom

Ungdomar som håller om varandra.

Behöver du råd eller stöd? Här finns information om BRIS, fältassistenter, familjerådgivning, familjerätten och annat som är bra att känna till.

Vi kan hjälpa dig som behöver stöd i ditt föräldraskap eller stöd i familjerättsliga frågor.

Även barn och unga, personer som är utsatta för våld i nära relationer och personer som önskar familjerådgivning kan få stöd.

Om du känner dig osäker på vilken hjälp du kan få så kan du kontakta oss och få rådgivning om vad som skulle passa dig bäst.

Stöd till familj, unga och barn

Situationer när man kan få stöd och hjälp kan till exempel vara om:

 • det förekommer bråk inom familjen
 • barn inte har det bra hemma, eller har problem med alkohol och droger
 • föräldrar eller någon annan vuxen slår barnen
 • föräldrar missbrukar alkohol eller droger
 • du som förälder vill ha råd och stöd i ditt föräldraskap
 • du som är barn eller ung och behöver någon att prata med.

Mer information för barn och ungdomar på kollpasoc Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Olika insatser beroende på vad som behövs

Ibland behöver du, eller du tillsammans med din familj, träffa en socialsekreterare som gör en utredning för att kunna bedöma vilken hjälp som passar bäst.

Andra gånger behövs ingen utredning för att få tillgång till stöd. Många av insatserna är kostnadsfria, till exempel föräldrautbildning, råd och stödsamtal för barn, unga, vuxna, par och familjer.

Familjerätten

Familjerätten erbjuder stöd och insatser till föräldrar som har separerat eller som ska separera och önskar stöd i att kunna samarbeta kring gemensamma barn. Det kan gälla frågor om vårdnad, boende eller umgänge. De ger också stöd och insatser om ni vill adoptera eller fastställa faderskap och föräldraskap.

Ekerö kommuns familjerätt är gemensam med Solna Stad och Sundbyberg Stad och har sina lokaler i Solna.

Mer information inom området

 1. Ett barn som sitter på en mur i solnedgång.

  För barn som råkar illa ut eller mår dåligt är det...

 2. Två vuxna som sitter ner.

  Är du förälder och känner att du behöver råd och s...

 3. En kvinna och ett barn som står panna mot panna

  Det finns många olika lösningar på hur man som för...