Ungdomar som håller om varandra.

Familj, barn & ungdom

Behöver du råd eller stöd? Här finns information om BRIS, fältassistenter, familjerådgivning, familjerätten och annat som är bra att känna till.

Vi kan hjälpa dig som behöver stöd i ditt föräldraskap eller stöd i familjerättsliga frågor.

Även barn och unga, personer som är utsatta för våld i nära relationer och personer som önskar familjerådgivning kan få stöd.

Om du känner dig osäker på vilken hjälp du kan få så kan du kontakta oss och få rådgivning om vad som skulle passa dig bäst.

Stöd till familj, unga och barn

Situationer när man kan få stöd och hjälp kan till exempel vara om:

  • det förekommer bråk inom familjen
  • barn inte har det bra hemma, eller har problem med alkohol och droger
  • föräldrar eller någon annan vuxen slår barnen
  • föräldrar missbrukar alkohol eller droger
  • du som förälder vill ha råd och stöd i ditt föräldraskap.

Olika insatser beroende på vad som behövs

Ibland behöver du, eller du tillsammans med din familj, träffa en socialsekreterare som gör en utredning för att kunna bedöma vilken hjälp som passar bäst.

Andra gånger behövs ingen utredning för att få tillgång till stöd. Många av insatserna är kostnadsfria, till exempel föräldrautbildning, råd och stödsamtal för barn, unga, vuxna, par och familjer.

Via familjerättsnämnden kan vi också hjälpa till med familjerätt som till exempel adoption och vårdnadstvister.

Mer information inom området

  1. För barn som råkar illa ut eller mår dåligt är det...

  2. Här hittar du information om adoption och faderska...

  3. Är du förälder och behöver någon att prata med? Hä...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?