Personligt ombud

Du som har en omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud.

Personligt ombud finns för dig som är över 18 år och har en långvarig psykisk funktionsnedsättning.

Ett personligt ombud kan hjälpa dig och stötta dig i kontakter med olika myndigheter, till exempel socialtjänst, vård och försäkringskassa. Du kan också få hjälp med frågor kring ekonomi, boende och sysselsättning.

Det personliga ombudet arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare. Inga anteckningar skrivs om det som du säger. Stödet är frivilligt och kostar inget.

Hur ansöker jag om personligt ombud?

Om du vill ansöka om personligt ombud ska du kontakta kommunens socialtjänst.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Om kommunen har tagit ett beslut som du inte håller med om så kan du överklaga beslutet.

Det finns två typer av överklaganden:

1. Är beslutet lagligt?

Överklaganden enligt kommunallagen – laglighetsprövning

2. Rör beslutet dig?

Överklaganden enligt speciallagstiftning – förvaltningsbesvär

Här får du hjälp med att överklaga Öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?