Till dig som behöver hjälp

Två händer som tillsammans håller ett hjärta.

Här hittar du mer information om hur du ansöker om god man och förvaltare, hur du kan byta en god man eller förvaltare och mer information för dig som anhörig.

Det här kan en god man eller förvaltare hjälpa dig med

En god man eller förvaltare kan till exempel till att:

Förvalta din egendom

Det kan till exempel innebära att sköta din ekonomi och se till att räkningar blir betalda eller att sköta din egendom. Det kan också vara ett mer specifikt uppdrag som att ta hand om en fastighetsförsäljning eller ett specifikt konto.

Bevaka din rätt

Det betyder att en god man eller förvaltare bevakar dina rättigheter och se till att du får det stöd och det skydd som du har rätt till.

Sörja för din person

Att se till att du får den vård och den omsorg du behöver.

Uppdraget ska alltid vara anpassat för den hjälp som du behöver. I beslutet från tingsrätten eller i registerutdraget från överförmyndaren står vad som ska ingå i uppdraget.

Vem kan få hjälp av en god man?

 • Behovet av hjälp är på grund av sjukdom, psykisk störning, dålig hälsa eller liknande.
 • Personen kan inte få hjälp på annat sätt, till exempel från socialförvaltningen eller från anhöriga.

Vem kan få en förvaltare?

 • Behovet av hjälp är på grund av sjukdom, psykisk störning, dålig hälsa eller liknande.
 • Det finns konkreta risker för personen själv eller hens egendom.
 • Personen kan inte få hjälp på annat sätt, till exempel från en god man, socialförvaltningen eller från anhöriga.

Det är tingsrätten som beslutar om en person ska ha förvaltare.

Mer information inom området

 1. Händer som håller i en blomma.

  Här kan du läsa mer om hur du ansöker om en god ma...

 2. Kritor och papper med hjärta på.

  Gode män och förvaltare har rätt till en rimlig er...

 3. Händer som håller i en blomma.

  Läs mer om att byta god man eller hur du gör om du...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?