Ersättning som god man, förvaltare och förmyndare

En god man, förvaltare eller förmyndare har rätt till en rimlig ersättning (arvode) och dessutom ersättning för rimliga kostnader i sitt uppdrag.

Överförmyndaren beslutar om ersättningen.

Riktlinjer för arvode (ersättning) till god man och förvaltarePDF

Vem betalar ersättningen till god man, förvaltare och förmyndare?

Huvudmannen eller kommunen betalar

Du som huvudman (den som får hjälp) betalar om:

  • huvudmannens tillgångar är större än 2 prisbasbelopp och
  • huvudmannens inkomster före skatt är högre än 2,65 prisbasbelopp per år.

Om huvudmannen betalar kostnaderna för god man så ska också huvudmannen betala in skatt och arbetsgivaravgifter.

Kommunen betalar kostnaderna för god man, förvaltare och förmyndare när huvudmannen inte ska stå för kostnaden. Då betalar kommunen även in skatter och arbetsgivaravgifter.

Om det finns särskilda skäl kan det göras undantag från reglerna ovan. Kontakta överförmyndaren om du har frågor.

Riktlinjer för arvode och ersättning för kostnaderPDF

Läs mer om inbetalning av skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om ersättning och kostnad för goda män, förvaltare och förmyndare på Sveriges kommuner och regioner, SKRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utbetalning av ersättning från kommunen

Ekerö kommun betalar ut ersättning för god man och förvaltare den 25:e varje månad (efter att beslut fattats om arvode och kostnadsersättning).

Om beslutet är taget i början av månaden så kan utbetalning bli samma månad som beslut.

Överförmyndare i Ekerö kommun

Marianne Ekblom, Överförmyndare

Kjell-Erik Börjesson (C) är ersättare

Angelica Covington, överförmyndarhandläggare & förvaltningsjurist

Christina Alsterlind, överförmyndarhandläggare & förvaltningsjurist

Telefontider:
Måndag - fredag klockan 09.00 - 11.00

Telefon:
08-124 571 50

e-post:
of@ekero.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?