Ersättning som god man, förvaltare och förmyndare

En god man, förvaltare eller förmyndare har rätt till en rimlig ersättning (arvode) och dessutom ersättning för rimliga kostnader i sitt uppdrag.

Överförmyndaren beslutar om ersättningen.

Riktlinjer för arvode (ersättning) till god man och förvaltare Pdf, 210.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vem betalar ersättningen till god man, förvaltare och förmyndare?

Huvudmannen eller kommunen betalar

Du som huvudman (den som får hjälp) betalar om:

  • huvudmannens tillgångar är större än 2 prisbasbelopp och
  • huvudmannens inkomster före skatt är högre än 2,65 prisbasbelopp per år.

Om huvudmannen betalar kostnaderna för god man så ska också huvudmannen betala in skatt och arbetsgivaravgifter.

Kommunen betalar kostnaderna för god man, förvaltare och förmyndare när huvudmannen inte ska stå för kostnaden. Då betalar kommunen även in skatter och arbetsgivaravgifter.

Om det finns särskilda skäl kan det göras undantag från reglerna ovan. Kontakta överförmyndaren om du har frågor.

Riktlinjer för arvode och ersättning för kostnader Pdf, 210.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om inbetalning av skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare på SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om ersättning och kostnad för goda män, förvaltare och förmyndare på Sveriges kommuner och regioner, SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbetalning av ersättning från kommunen

Ekerö kommun betalar ut ersättning för god man och förvaltare den 25:e varje månad (efter att beslut fattats om arvode och kostnadsersättning).

Om beslutet är taget i början av månaden så kan utbetalning bli samma månad som beslut.

Överförmyndare i Ekerö kommun

Marianne Ekblom, överförmyndare

Eva von Schéele är ersättare

Karin Ernestål, tf chef

Anne Rosenberg, handläggare

Angelica Covington, chef & jurist - föräldraledig från och med 19 maj, 2023.

Telefontid vardagar mellan klockan 09.00 - 11.00
Telefontid 8 juli - 2 augusti: måndag till torsdag 9.00 - 11.00

Telefonnummer: 08 124 571 50
E-post: of@ekero.se

OBS! Det går alltid att nå oss via e-post, mejlen kontrolleras dagligen. Under sommaren när bemanningen är lägre kan handläggning av ärenden ta lite längre tid. Tänk på att vara ute i god tid.