Föräldramässa 23 mars

Maria Dufva

Maria Dufva, kriminolog och författare och en av föreläsarna på Föräldramässan.

Lördagen den 23 mars anordnas en kostnadsfri föräldramässa i Tappströmsskolans matsal mellan kl. 12.45 – 16.00. Mässan arrangeras av Ung i Ekerö kommun i samarbete med andra kommunala förvaltningar, föreningar, polisen och aktörer som arbetar nära våra barn och ungdomar. Den riktar sig till föräldrar som har barn i årskurs 4 till gymnasiet.

- Vi upplever att det finns ett behov av att mötas för att dels informera föräldrar om hur situationen ser ut i skolan och på fritiden gällande språkbruk, psykisk hälsa, droger och digital säkerhet men också för att visa upp alla fina sammanhang som finns för barn, ungdomar och föräldrar att söka sig till. Vi hoppas att föräldrarna ska få med sig bra verktyg, inspiration och ett bredare kontaktnät, säger Inger Nilsson, chef för Ung i Ekerö kommun.

Flera viktiga föreläsningar om missbruk, grupptryck och ångest

Maria Dufva, kriminolog och författare samt en av grundarna till Drogfri Miljö är först ut med en föreläsning om droger, missbruk och digital säkerhet.
- Det finns precis hur mycket som helst att prata om men jag kommer att fokusera på de utmaningar barn och unga står inför idag, att kunna navigera rätt och fatta kloka beslut. Visste du till exempel att barn och unga berättar att det är lättare för dem att få tag på narkotika än alkohol? Och att den främsta handelsplatsen är SnapChat och platser där unga möts fysiskt, exempelvis skolan.

Dåligt språkbruk, grupptryck och hårdare attityd kryper ned i åldrarna och det är något som Ung i Ekerö kommun arbetar med.
- Vi vet att det blir allt tuffare klimat bland barn och ungdomar och att det inte sägs så snälla saker vare sig i korridorerna, på lektionerna, fritiden eller på nätet. Därför håller vi i workshops med samtliga elever i årskurs 5-6 om normer, grupptryck och språkbruk och det ska vi berätta om på mässan, säger Linda Svalstedt Wiberg, Ungdomskoordinator från Ung i Ekerö.

Ta chansen att prata med utställarna

Utöver flera spännande föreläsningar kommer ett stort antal utställare att finnas på plats för att berätta om sina verksamheter och svara på frågor, exempelvis om sommarjobb, gymnasieval, föreningsliv, vänskap, sammanhang, ångest, preventivmedel och annat som är viktigt för en förälder att känna till.

- Vi vet att det finns de som inte känner till att det finns bidrag att söka till fritidsaktiviteter eller att vi på Ung i Ekerö kommun har flera olika ungdomsverksamheter som är anpassade efter ungdomarnas olika behov och önskemål. Eller vad en skolkurator egentligen gör. Andra frågor som dyker upp är: Kan man boka tid hos skolpsykologen? Måste man vara troende för att gå på konfirmationsläger? Jag känner oro för mitt barns umgängeskrets! Vad gör man om man inte passar in någonstans? Det här är ett unikt tillfälle att träffa många av de vuxna människor som arbetar nära våra barn och ungdomar varje dag och vi hoppas att så många som möjligt kommer och besöker oss den här dagen och att vi kan utbyta tankar, tips och stöd med varandra, avslutar Henrik Rydberg, ungdomskoordinator i Ung i Ekerö kommun.

Du behöver inte anmäla dig men de 30 första som ändå gör det kommer att få en bok av Maria Dufva. Här anmäler du dig: henrik.rydberg@ekero.se

Föräldramässa lördag 23 mars klockan 12.45 - 16.00 i Tappströmsskolan

Program

12.45 Dörrarna öppnas

13.00 Varmt välkommen alla föräldrar!

Irene Hededal, chef kultur och fritid och Hanna Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande hälsar alla välkomna.

13.10 - 14.10 Föreläsning av Maria Dufva, kriminolog och författare

Vet du vad ditt barn möts av på nätet? Och i chattar? Visste du att 30 procent av alla fjärdeklassare surfar på TikTok mitt i natten när du ligger och sover? Eller att barn och unga berättar att det är lättare för dem att få tag på narkotika än alkohol? Och att den främsta handelsplatsen är SnapChat och platser där unga möts fysiskt, exempelvis skolan? Maria Dufva kombinerar kriminologi med kunskap om droger, missbruk och ungas digitala säkerhet. Du kommer att få möjlighet att ställa frågor.

14.15 - 14.30 Föreläsning av Rita Spigelman, legitimerad psykolog 

Vad är ångest och vilka verktyg kan vi använda för att hantera den och för att växa och må bättre.

14.40 Lyssna till kommunens verksamhet för säkerhet och samordning samt polis

Du kommer att få veta hur Ekerö kommun tillsammans med polisen arbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande bland ungdomar. Hur den aktuella lägesbilden ser ut för Ekerö, om väktarnas uppdrag och hur samarbetet ser ut med andra aktörer. Och vad du som förälder kan göra för att öka ungas trygghet.

15.15 Hur stöttar Ung i Ekerö kommun elever i mellanstadiet?

Vet du hur elever i årskurs 4-5 pratar med varandra? Det kan vara överraskande otrevligt. Linda och Rudi från Ung i Ekerö kommun berättar hur de arbetar med mellanstadieelever om språkbruk, grupptryck och normer.

15.30 ”Vi är inte lika dumma i huvudet som folk tror” 

Denice Sverla, biträdande rektor med elever från Ekebyhov anpassad grundskola delar med sig av sina upplevelser av fördomar, erfarenheter av egenföretagande och tankar om framtiden.

14.30 - 16.00 Besök montrar och prata med föreningar

Passa på att prata med föreningar, kommunens verksamheter och andra aktörer som varje dag arbetar för att ditt barn ska känna sig trygg och få ett sammanhang att vara i.

Vi kommer att finnas på mässan:

• Birkaskolan

• Brottsofferjouren Nordväst

• Central elevhälsa

• Centrum för vuxenutbildning och arbete

• Ekerö Badhus

• Ekerö Brazilian Jiu-Jitsu

• Ekerö IK

• Ekerö judoklubb

• Fritid på lika villkor

• Kulturskolan

• Kulturhus och bibliotek

• Majblomman Ekerö

• Mini Maria

• Mälarö hockey

• Polis

• Rektorer från årskurs 4-6 och 7-9

• Rookie startups

• Skå IK

• Socialtjänsten: myndighetsutövning, råd och stöd, placeringsenheten, anhörigstöd

• Studie- och yrkesvägledare

• Svenska kyrkan: Ekerö församling och Färingsö församling

• Tjänstepersoner inom säkerhet och samordning

• Ung i Ekerö kommun

• Ungdomsmottagningen

• Vitalitet - Ung Kreativ Arena

• Välkommen till Mälaröarna

• Ölsta Folkpark