Person som står på en brunn.

Kommunalt avlopp

Roslagsvatten sköter driften av hela vatten- och avloppsnätet (VA-nätet) i kommunen.

Avloppsvattnet i det kommunala avloppsnätet i Ekerö kommun renas i sex reningsverk:

  • Ekebyhov
  • Kungsberga
  • Stenby
  • Munsö Söderby
  • Munsö Kyrkby
  • Vifärna.

Tillsammans kan reningsverken rena avloppsvatten från 26 500 personer. Idag är cirka 17 000 personer anslutna.

Utbyggnad av det kommunala va-nätet

Allt eftersom kommunen växer så behöver vi också bytta ut det kommunala vatten- och avloppsnätet. Planeringen av utbyggnad av va-nätet finns beskrivet i VA-planen.

Journummer för VA-tjänster

Det kan till exempel gälla översvämning, lågt vattentryck eller missfärgat vatten.

Ring via Roslagsvattens växel 08-540 835 00

Enskilt vatten på Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

  1. Om du inte har möjlighet att ansluta din fastighet...

  2. Här kan du läsa mer om vad som gäller för tömning ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?