Kommunalt avlopp

Person som står på en brunn.

Roslagsvatten sköter driften av hela vatten- och avloppsnätet (VA-nätet) i kommunen.

Avloppsvattnet i det kommunala avloppsnätet i Ekerö kommun renas i sex reningsverk:

 • Ekebyhov
 • Kungsberga
 • Stenby
 • Munsö Söderby
 • Munsö Kyrkby
 • Vifärna.

Tillsammans kan reningsverken rena avloppsvatten från 26 500 personer. Idag är cirka 17 000 personer anslutna.

Utbyggnad av det kommunala VA-nätet

Allt eftersom kommunen växer så behöver vi också byta ut det kommunala vatten- och avloppsnätet. Planeringen av utbyggnad av VA-nätet finns beskrivet i VA-planen.

Journummer för VA-tjänster

Det kan till exempel gälla översvämning, lågt vattentryck eller missfärgat vatten.

Ring via Roslagsvattens växel 08-540 835 00

Enskilt vatten på Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

 1. Blå slamsugningsbil

  Här kan du läsa mer om vad som gäller för tömning ...

 2. Flygfoto över Ekerö centrum med Mälaren i bakgrunden.

  Om du inte har möjlighet att ansluta din fastighet...