Ovårdad tomt

Du som äger en tomt ansvarar för att den är vårdad . Tomten får inte bli en olägenhet för grannar, orsaka olycksfall eller vara ett hinder i trafiken.

Både bebyggda och obebyggda tomter ska skötas så att risken för olyckor och besvär för omgivningen minskar. Skräpiga tomter fyllda med exempelvis gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial eller skrot, räknas som ovårdade. Även in- och utfarter från tomter kan vara en trafikfara om träd och buskar skymmer sikten.

Anmälan av ovårdad tomt

Byggnadsnämnden kan begära att ägaren röjer på tomten. Om det ändå inte städas upp kan det leda till höga böter.

Du kan läsa mer om vad som kan anses vara ovårdad tomt på Boverket.

Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du vill anmäla en ovårdad tomt kan du kontakta kommunen. Bifoga gärna fotografier. Tänk på att fotografier och andra handlingar du skickar via e-post eller post blir en offentlig handling så om du vill vara anonym är det bättre att lämna in dem över disk till kommunens reception eller ringa in anonymt och göra din anmälan.

Träd på egen eller grannes tomt

Vi får ofta frågor om vad som gäller för träd som står på grannens tomt. Det kan handla om grenar som sträcker sig över tomtgränsen eller rötter från grannens träd som växer in på den egna tomten. Det bästa är att du talar med din granne och försöker komma överens. Om det inte fungerar kan du vända dig till en jurist för att ta reda på vilka möjligheter som finns. Kommunen kan inte ta sådana ärenden då det är ett ärende mellan privatpersoner. Läs mer om träd i jordabalken.

Jordabalken på Sveriges riksdaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter


Hjälpte informationen på den här sidan dig?