Ovårdad tomt

Du som äger en tomt ansvarar för att den är vårdad. Tomten får inte bli en olägenhet för grannar, orsaka olycksfall eller vara ett hinder i trafiken.

Både bebyggda och obebyggda tomter ska skötas så att risken för olyckor och besvär för omgivningen minskar. Skräpiga tomter fyllda med exempelvis gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial eller skrot, räknas som ovårdade. Även in- och utfarter från tomter kan vara en trafikfara om träd och buskar skymmer sikten.

Anmälan av ovårdad tomt

Byggnadsnämnden kan begära att ägaren röjer på tomten. Om det ändå inte städas upp kan det leda till höga böter.

Du kan läsa mer om vad som kan anses vara ovårdad tomt på Boverket.

Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du vill anmäla en ovårdad tomt kan du kontakta kommunen. Bifoga gärna fotografier. Tänk på att fotografier och andra handlingar du skickar via e-post eller post blir en offentlig handling så om du vill vara anonym är det bättre att lämna in dem över disk till kommunens reception eller ringa in anonymt och göra din anmälan.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?