Träd och buskar

En person som klipper häcken med en röd elektrisk häcksax.

Träd och buskar är trevligt att ha på sin tomt men det innebär även ett ansvar. En enkel sak som att klippa häcken kan också rädda liv. Du kan behöva se över höjden på din häck.

Träd på egen eller grannes tomt

Vi får ofta frågor om vad som gäller för träd som står på grannens tomt. Det kan handla om grenar som sträcker sig över tomtgränsen eller rötter från grannens träd som växer in på den egna tomten. Det bästa är att du talar med din granne och försöker komma överens. Om det inte fungerar kan du vända dig till en jurist för att ta reda på vilka möjligheter som finns. Kommunen kan inte ta sådana ärenden då det är ett ärende mellan privatpersoner. Läs mer om träd i jordabalken.

Jordabalken på Sveriges riksdag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd bör planteras minst två meter innanför tomtgränsen. Du bör ta marginal för hur stora de blir när de har vuxit klart. Mindre buskar och häckplantor bör placeras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

Skymmer växtligheten sikten?

Det är du som fastighetsägare som måste hålla efter växtligheten i din trädgård. Träd och buskar får inte skymma sikten och inte heller dölja vägskyltar. Tänk på att om en olycka inträffar på grund av att du inte har klippt din växtlighet så anses du ansvarig och kan bli skadeståndsskyldig.

Broschyr att printa ut om växtlighet Pdf, 659.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Följ de här enkla reglerna när du klipper din växtlighet:

Om din tomt ligger intill en väg ska dina växter, som häckar och buskar, inte vara högre än 80 cm från gatunivån inom en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vartdera hållet räknat från körbanans kant (se illustration 1).

Om din tomt ligger intill en GC-bana (gång- och cykelbana) ska dina växter inte vara högre än 80 cm från gatunivån inom en sikttriangel som sträcker sig 5 meter utmed GC-banan och 10 meter utmed körbanan. Sikttriangeln beräknas från GC-banans kant.

Om din tomt däremot ligger intill en korsning där GC-banan går parallellt med körbanan gäller minst 10 meter åt vartdera hållet räknat från GC-banans kant. Inom sikttriangeln får dina växter inte vara högre än 80 cm (se illustration 1).

OBS! Samma regler gäller även för mur, plank, staket eller annat som skymmer sikten.

Illustration 1 visar sikttriangel för dig som har hörntomt, olika förutsättningar Öppnas i nytt fönster.

Om du har utfart mot gatan ska du se till att dina växter inom sikttriangeln inte är högre än 80 cm från gatunivån. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från utfarten (se illustration 2).

OBS! Samma regler gäller även mur, plank, staket eller annat som skymmer sikten.

Illustration 2 visar sikttriangel för dig som har utfart mot gata Öppnas i nytt fönster.

Tänk på att häckar och buskar inte ska sträcka sig utanför din tomt. Det måste finnas fri höjd för trafikanterna om träd eller buskar sträcker sig ut över gatan eller gångbanan. Det innebär att du ska hålla efter din växtlighet så att den inte breder ut sig så att sikten försämras i trafiken. En vildvuxen trädgård kan också orsaka bekymmer vid snöröjning och annat vägarbete.

Du måste också se till att trafikmärken och gatubelysning inte skyms av växtligheten.

Den fria höjden som krävs är:
Över körbana: minst 4,6 meter
Över cykelbana: minst 3,2 meter
Över gångbana: minst 2,5 meter

Illustration 3 visar fri höjd som krävs vid gång-, cykel- och körbana Öppnas i nytt fönster.

Tänk på att:

  • häckar, buskar och träd behöver klippas flera gånger per år
  • träden mår bäst om de beskärs under juli - september
  • häckklippning vintertid bör utföras i februari - mars och sommarklippning lämpligen mellan juni - augusti
  • grenar inte ska skymma gatubelysning eller gatunamn
  • små barn syns inte om din häck, mur eller ditt staket är för högt
  • häckar, buskar och träd ska växa inom ditt tomtområde
  • du ansvarar för att din växtlighet inte växer ut i gång-, cykel- eller körbanan.

Vill du anmäla dålig sikt?

Om du vill anmäla skymd sikt ska du i första hand vända dig de som ansvarar för skötseln av vägen, oftast en vägförening. De ska sedan göra en inspektion och om de bedömer att det finns en olycksrisk ska de kontakta den fastighetsägare som ansvarar för växtligheten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?