Luftkvalitet

Nyckelpiga bland blommor.

Luftkvalitén är viktig för vår hälsa. Dålig luftkvalitet kan leda till allergiska reaktioner och trötthet.

Luften är fri!

Alla har rätt god luftkvalitet därför finns det en del regelverk som du behöver känna till.
Hitta snabbt till:

Luften inomhus

Ventilationssystemet ska föra bort förorenad eller fuktig luft och ersätta den med renare luft. Det är viktigt att kontrollera att ventilationen fungerar som den ska med jämna mellanrum.

Om du har problem med din luft inomhus kan du läsa mer på sidan om boendemiljö.

Luften utomhus

Luftföroreningar är dåliga för människors hälsa. De kan göra oss trötta, sjuka och skapa allergiska reaktioner.

Luftföroreningar bidrar också till miljöproblem som till exempelt klimatförändringar, försurning, övergödning och uttunning av ozonskiktet. Dessutom kan de smutsa ner. De största källorna till luftföroreningar är vägtrafik och uppvärmning. Bilavgaser bidrar till att marknära ozon bildas. Andra luftföroreningar kan transporteras långa avstånd, till och med till andra länder.

Tomgångskörning

Tomgångskörning innebär att du har motorn på bilen igång utan att köra. Det ger onödiga utsläpp. Därför finns det regler om tomgångskörning i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. I vår kommun får bilen köras på tomgång i max en minut. Det innebär att du kan få böter om du kör på tomgång längre än en minut.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter Pdf, 254.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Tänk på miljön och plånboken

Tomgångskörning kostar pengar, släpper ut onödiga avgaser och kan ge hälsobesvär. Det är särskilt allvarligt om det finns barn i närheten. Barn är känsligare än vuxna och eftersom de är kortare kommer de också närmare avgaserna. Tänk också på att inte stå med bilen på tomgång vid bostäder eftersom luftföroreningar också kan dras in i lägenheter via ventilationssystem.

Använd motorvärmare!

Avgasutsläppen blir extra stora på vintern när motorn är kallare än vanligt. Använd gärna motorvärmare. Den är effektiv ända upp till tio plusgrader och hjälper till att minska utsläppen kraftigt på korta sträckor. Dessutom blir bränsleförbrukningen lägre och slitaget på motorn minskar.

Skrapa rutorna innan du startar bilen!

Undantag för tomgångskörning

Regeln gäller inte om du står i bilkö eller om motorn måste vara igång för att driva en mekanisk anordning på fordonet som till exempel en sopbil.

Du kan anmäla tomgångskörning till polisen

Om du ser att någon bryter mot regeln för tomgångskörning kan du polisanmäla det. En fällande dom kan ge böter. Du når polisen på telefon 114 14.

Rökfri miljö

För att skydda människor från passiv rökning finns det miljöer där det enligt lag är förbjudet att röka. Utomhus är det förbjudet att röka vid till exempel lekplatser, uteserveringar och hållplatser för kollektivtrafik.

Förbudet finns för att skydda människor för farliga ämnen som orsakar hälsoproblem. Särskilt barn och unga är känsliga men även personer med astma, allergier eller annan överkänslighet. Alla ska kunna vistas i offentliga miljöer utan att utsättas för tobaksrök.

Om du blir störd av rök i en rökfri miljö ska du vända dig till den som har ansvar över den rökfria miljön. Vid en entré ska du vända dig till den verksamheten som är innanför entrén, vid en uteservering till restaurangen/caféet, vid en busshållplats vänd dig till bussbolaget och så vidare.

Mer om rökfria miljöer på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

  1. Barn som sitter i soffan och läser.

    Om du äger flerbostadshus, kontorsbyggnader, försk...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?