Nyckelpiga bland blommor.

Luftkvalitet

Luftkvalitén i vår inomhusmiljö är viktig för vår hälsa. Dålig ventilation kan leda till allergiska reaktioner och trötthet.

Luften inomhus

Ventilationssystemet ska föra bort förorenad eller fuktig luft och ersätta den med renare luft. Det viktigt att kontrollera att ventilationen fungerar som den ska med jämna mellanrum.

Om du har problem med din luft inomhus kan du läsa mer på sidan om boendemiljö.

Luften utomhus

Att ha bilen på tomgång ger onödiga utsläpp och kan orsaka besvär. Låt inte bilen gå på tomgång mer än en minut. Undantaget är fordon som behöver hålla igång motorn för att driva en anläggning, till exempel sopbilar.

Tänk också på att inte stå med bilen på tomgång vid luftintag till bostäder eller andra lokaler. Det kan göra så att förorenad luft och avgaslukt sugs in i byggnaden.

Läs mer

  1. Om du äger flerbostadshus, kontorsbyggnader, försk...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?