Nyckelpiga bland blommor.

Luftkvalitet

Luftkvalitén i vår inomhusmiljö har betydelse för vår hälsa. Brister i ventilationen kan bidra till allergiska reaktioner och trötthet.

Luften inomhus

Ventilationssystemet ska transportera bort förorenad eller fuktig luft och ersätta den med renare luft. Därför är det viktigt att kontrollera ventilationen med jämna mellanrum.

Om du har problem med din inomhus luft kan du läsa mer på sidan om boendemiljö.

Luften utomhus

Att ha bilen på tomgång ger onödiga utsläpp till utomhusluften och kan orsaka besvär. Låt inte bilen gå på tomgång mer än en minut. Undantaget är fordon som behöver hålla igång motorn för att driva en anläggning, till exempel sopbilar.

Tänk också på att inte stå med bilen på tomgång vid bostäders eller andra lokalers luftintag. Det kan göra att förorenad luft och avgaslukt sugs in i byggnaden.

Läs mer

  1. Om du äger flerbostadshus, kontorsbyggnader, försk...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?