Luftkvalitet

Nyckelpiga bland blommor.

Luftkvaliteten är viktig för vår hälsa. Forskningen har på senare år visat att allt fler risker för människans hälsa kan kopplas till just luftföroreningar.

Luften är fri!

Alla har rätt till god luftkvalitet därför finns det en del regelverk som du behöver känna till.
Hitta mer information genom att klicka på de utfällbara fälten här nedanför.

Ventilationssystemet ska föra bort förorenad eller fuktig luft och ersätta den med renare luft. Det är viktigt att kontrollera att ventilationen fungerar som den ska med jämna mellanrum.

Om du har problem med din luft inomhus kan du läsa mer på sidan om boendemiljö.

Luftföroreningar är dåliga för människors hälsa. De kan göra oss trötta, skapa allergiska reaktioner och resultera i hjärt- och kärlsjukdomar.

Luftföroreningar bidrar också till miljöproblem som till exempel klimatförändringar, försurning, övergödning och uttunning av ozonskiktet. Dessutom kan de smutsa ner. De största källorna till luftföroreningar är vägtrafik och uppvärmning. Bilavgaser bidrar också till att marknära ozon bildas. Andra luftföroreningar kan transporteras långa avstånd, till och med till andra länder.

Hur är luftkvaliteten i Ekerö kommun?

För att skydda människors hälsa och miljön och för att uppfylla EU-krav, har regeringen beslutat om miljökvalitetsnormer. De anger de högsta halter av vissa luftföroreningar som människor eller miljö får utsättas för. Luften i vår kommun är generellt mycket bra, ingenting tyder på att miljökvalitetsnormer för luft överskrids. Det beror delvis på att vi inte har några stora motorleder och de flesta vägar är lågt trafikerade i jämförelse med andra större tätorter.

Vi har sammanställt statistik om utsläpp av kväveoxider och partiklar inom kommunen i vår Miljöbarometer.

Mer om luftkvaliteten i Miljöbarometern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur övervakar vi luftkvaliteteten?

Ekerö kommun är medlem i Östra Sveriges Luftvårdsförbund (ÖSL) som är en ideell förening som övervakar luftens kvalitet i regionen. Till regionen räknas Stockholms-, Uppsala- Östergötlands-, Gävleborgs- och Södermanlands län. Medlemmar är andra kommuner i området, de tre regionerna i området, institutioner, företag och statliga verk. Det finns också ett samarbete med länsstyrelserna i länen. Målet är att samordna regionens miljöövervakning av luftkvaliteten.

Läs mer på ÖSL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kan du göra?

Det går inte att utesluta att luften på lokala platser tidvis blir så dålig att den kan vara skadlig för hälsan. Alla behöver därför hjälpas åt att göra det vi kan för att luften ska vara så ren som möjligt.

  • Gå, cykla eller åk buss i stället för att ta bilen, när det passar.
  • Välj en bil med låga utsläpp när du ska köpa ny bil.
  • Kör mjukt, undvik kraftiga inbromsningar och accelerationer (att gasa kraftigt) .
  • Välj dubbfria vinterdäck och se till att ha rätt däcktryck
  • Använd motorvärmare när det är kallt och undvik luftkonditionering när det är varmt.
  • Uppmuntra barnen att gå eller cykla i stället för att skjutsa dem med bil.

Tomgångskörning innebär att du har motorn på bilen igång utan att köra. Det ger onödiga utsläpp. Därför finns det regler om tomgångskörning i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. I vår kommun får bilen köras på tomgång i max en minut. Det innebär att du kan få böter om du kör på tomgång längre än en minut.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter Pdf, 254.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Tänk på miljön och plånboken

Tomgångskörning kostar pengar, släpper ut onödiga avgaser och kan ge hälsobesvär. Det är särskilt allvarligt om det finns barn i närheten. Barn är känsligare än vuxna och eftersom de är kortare kommer de också närmare avgaserna. Tänk också på att inte stå med bilen på tomgång vid bostäder eftersom luftföroreningar också kan dras in i lägenheter via ventilationssystem.

Använd motorvärmare!

Avgasutsläppen blir extra stora på vintern när motorn är kallare än vanligt. Använd gärna motorvärmare. Den är effektiv ända upp till tio plusgrader och hjälper till att minska utsläppen kraftigt på korta sträckor. Dessutom blir bränsleförbrukningen lägre och slitaget på motorn minskar.

Skrapa rutorna innan du startar bilen!

Undantag för tomgångskörning

Regeln gäller inte om du står i bilkö eller om motorn måste vara igång för att driva en mekanisk anordning på fordonet som till exempel en sopbil.

Du kan anmäla tomgångskörning till polisen

Om du ser att någon bryter mot regeln för tomgångskörning kan du polisanmäla det. En fällande dom kan ge böter. Du når polisen på telefon 114 14.

För att skydda människor från passiv rökning finns det miljöer där det enligt lag är förbjudet att röka. Utomhus är det förbjudet att röka vid till exempel lekplatser, uteserveringar och hållplatser för kollektivtrafik.

Förbudet finns för att skydda människor för farliga ämnen som orsakar hälsoproblem. Särskilt barn och unga är känsliga men även personer med astma, allergier eller annan överkänslighet. Alla ska kunna vistas i offentliga miljöer utan att utsättas för tobaksrök.

Om du blir störd av rök i en rökfri miljö ska du vända dig till den som har ansvar över den rökfria miljön. Vid en entré ska du vända dig till den verksamheten som är innanför entrén, vid en uteservering till restaurangen/caféet, vid en busshållplats vänd dig till bussbolaget och så vidare.

Mer om rökfria miljöer på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

  1. Barn som sitter i soffan och läser.

    Om du äger flerbostadshus, kontorsbyggnader, försk...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?