Vattenverksamhet, muddringsmassor

Om du ska bygga brygga eller muddra behöver du tillstånd eftersom det räknas som vattenverksamhet. Du kan även behöva tillstånd för att hantera muddringsmassor.

Att utföra arbeten i vattnet, till exempel muddra eller bygga pir eller brygga, räknas som vattenverksamhet.

Innan du startar måste du i de flesta fall anmäla eller ansöka om tillstånd för vattenverksamhet.

Om du ska göra ett mindre arbete räcker det oftast med att du gör en anmälan som prövas av Länsstyrelsen. Om du däremot planerar ett större arbete så prövas tillståndet av Mark- och miljödomstolen. 

Länsstyrelsen kan hjälpa dig att bedöma om du behöver tillstånd för ditt planerade arbete eller inte.

Muddring och hantering av muddringsmassor

Muddring innebär att bottenmaterialet i en sjö eller ett vattendrag tas bort.

Muddring kan göras genom att gräva, spränga eller suga upp material.

Det är förbjudet att dumpa muddringsmassor i vattenområde. Du kan få tillstånd av Länsstyrelsen att dumpa massorna om det sker utan risk för skador på människa och miljö.

Om du vill lägga upp muddringsmassor på land så ska du anmäla det till oss på kommunen. Tillsammans med din anmälan så ska du skicka med en karta där du markerat muddringsområde och tippningsområde.

Ansök om tillstånd för dumpning av muddringsmassor på land Pdf, 113.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information om vattenverksamhet och muddring

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Mer information inom området

  1. Brygga.

    Ekerö kommun är, tillsammans med andra kommuner, s...

  2. En bild från Mälaren, en hand som tar på vattnet.

    Mälaren, Snorran och Igelviken. På Ekerö är du ald...