Blå slamsugningsbil

Slam & slamtömning

Här kan du läsa mer om vad som gäller för tömning av slam och latrin. Kommunen ansvarar för hämtningen av slam med hjälp av Roslagsvatten och Recover Nordic Group (fd Relita).

Frågor om slamtömning

Ekerö kommuns kundtjänst på Roslagsvatten kan svara på dina frågor om slamtömning.


Kundtjänst Roslagsvattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefonnummer 08 540 835 00

E-post avfallsärenden: ekeroavfall@roslagsvatten.se
E-post vattenärenden: ekero-va@roslagsvatten.se 

Logga in på Mina sidor

Lägg till ditt mobilnummer & checka i mobilavisering så du kan få sms från oss! Extra viktigt om du har slamtömning.

Mina sidor - logga in Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ordinarie (schemalagd) tömning

De ordinarie tömningarna är schemalagda och det billigaste alternativet. Det är också det absolut bästa alternativet för miljön. Då kan vi planera körningarna och alltid ta den mest effektiva vägen.

Om du ligger på gränsen mellan två alternativ så ska det löna sig att ha en till ordinarie tömning i stället för att behöva beställa en extra tömning.

Den tidigare budningen för slutna tankar finns inte kvar. Även slutna tankar töms enligt schema.

Ditt schema för tömning?

Om du vill se planerade tömningar eller vill ha fler eller färre tömningar så kontaktar du Roslagsvatten eller loggar in på Roslagsvatten Mina sidor.

SMS-påminnelse?

Om du vill få en SMS-påminnelse två veckor innan din slamtömningsperiod så skicka e-post till slam@roslagsvatten.se

Sommarboende?

Om du har ett sommarabonnemang för sophämtning så försöker vi se till att du får din slamtömning mellan vecka 16-42.

Extratömning - tömning mellan ordinarie tömningar

Extrabeställningar (budning) kan du få om du behöver ha en extra tömning mellan två schemalagda tömningar. En extrabeställning kostar mer än en ordinarie tömning.

Jourtömning (akuttömning)

Om du behöver ha en akut tömning så kan du kontakta Recover Nordic Group (tidigare Relita) utanför kontorstid. Journummer för slamtömning (utanför kontorstid) 0771-103 500. Jourtömning görs inom 24 timmar.

Avboka tömning?

Du behöver avboka senast fyra arbetsdagar innan tömningsperioden börjar. Det betyder att om din tömningsperiod är vecka 3-4 så måste du avboka senast på onsdag vecka 2.

Vad händer med slammet?

Slammet körs till Ekebyhovs reningsverk och tas om hand tillsammans med avloppsvatten. Det renade avloppsvattnet släpps ut i Mälaren och slammet återförs till jorden.

Ekebyhovs reningsverk är Revaq-certifierat med syfte att minska flödet av farliga ämnen och skapa en hållbar återföring av växtnäring.

Revaq på Roslagsvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Häll inte ut gifter eller miljöstörande kemikalier i ditt avlopp! Det skadar både din anläggning, ditt vatten och processen i kommunens reningsverk.

Tänk på!

 • Slamavskiljare och tankar ska vara tydligt markerade, lätta att hitta och ska gå att komma åt utan verktyg.
 • Fastighetsbeteckningen eller vägadress ska vara tydligt utmärkt på en synlig plats vid infarten.
 • Du som fastighetsägare ansvarar för skötsel och underhåll av anläggningen.
En tydligt utmärkt slambrunn.

En tydligt utmärkt slambrunn.

Tankar och vanliga slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år. Vissa reningsverk som har anpassad teknik och skötsel kan ha färre tömningar.

Du kan kontakta kommunens miljöenhet om du har frågor om hur ofta din anläggning behöver tömmas.

Tömning av slamavskiljare och reningsverk

Tömningen går efter schema. Hur ofta du får tömning baseras på hur ofta du har haft tömning tidigare.

Om du vill se planerade tömningar eller vill ha fler eller färre tömningar så kontaktar du Roslagsvatten eller loggar in på Roslagsvatten Mina sidor.

Tömning av slutna tankar och större avloppsreningsverk

Tömningen går efter schema. Hur ofta du får tömning baseras på hur ofta du har haft tömning tidigare.

Om du vill se planerade tömningar eller vill ha fler eller färre tömningar så kontaktar du Roslagsvatten eller loggar in på Roslagsvatten Mina sidor.

Hundägare ska se till att hunden inte är lös vid tömning.

 • Om det finns skyltar som varnar för hund så kommer inte chauffören att gå in på fastigheten. Kom överens med chauffören innan om att hunden kommer att hållas inne.
 • Se till att ditt telefonnummer är rätt hos Roslagsvatten så att chauffören kan ringa och meddela när det är dags att ta in hunden.

 • Av arbetsmiljöskäl får brunnslock inte väga mer än 15 kg.
 • Fastighetsägare med slambrunnar som har tunga lock får betala en extra avgift.
 • Lock, manlucka eller anslutning för tömning får inte vara övertäckt eller låst.
 • Diametern för brunnslock får inte vara mer än 70 cm.

 • Avstånd mellan platsen för slambilen och slambrunnen får inte vara mer än 20 meter. Längden räknas från den plats där bilen stannar till brunnens botten.
 • Om det behövs en längre slang än 20 meter så får du betala extra. Om det finns hinder i vägen så kan det krävas en längre slang.
 • Höjdskillnaden mellan bilen och brunnens botten får inte vara mer än sju meter.
 • Slamavskiljare ska ligga minst 10 cm över marknivå.

 • Vägar och infarter skall vara röjda från växtlighet. För att undvika skador på till exempel backspeglar behöver du röja till 3,5 meters bredd och 4,7 meters höjd.
 • Slambilens axeltryck är tio ton vid full last.
 • Vägen fram till fastigheten ska hålla en bra standard. Vid tömning under vintern ska vägen till anläggningen vara snöröjd och sandad.
 • Om det finns låsta bommar så ska Recover få tillgång till nyckel.

Läs mer

 1. Här har vi samlat alla kostnader, avgifter och tax...

 2. Ekerö kommun har moderniserat tömningsschemat för ...

 3. Roslagsvatten sköter driften av hela vatten- och a...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?