Barn läser bok i soffan.

Radon

Radon är en luktfri och osynlig gas som finns naturligt i marken och kommer in genom sprickor och otätheter i husgrunden. Radon kan också komma från blåbetong som användes i husbyggen fram till 1975. Gasen kan också finnas i brunnsvatten och spridas till luften vid till exempel spolning i toaletten. 

Höga radonvärden kan vara skadligt för din hälsa. Vi rekommenderar att du gör en radonmätning om du inte gjort det tidigare eller om det var mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

Beställ en radonmätning

Mätsäsongen för radon startar den 1 oktober och pågår fram till den 30 april. En mätning måste pågå minst två månader (60 dagar), helst tre, för att få ett bra medelvärde. Sista dagen för att påbörja en mätning är 1 mars.

Ekerö kommun har gjort en upphandling med företaget Radea. Om du väljer att utnyttja den så kostar det från 290 kr per mätpaket för långtidsmätning, minst 60 dagar. Radea skickar även en kopia av mätresultatet till miljöenheten.

Om du inte vill beställa via kommunens upphandling så kan du hitta andra mätföretag på Swedac.

Swedac Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Radonhalt och bidrag för sanering

Radonhalten kan variera mycket mellan hus i samma område. Även mellan lägenheter i samma hus kan resultaten skilja sig åt.

Det är olämpligt med radonhalter över 200 Bq/m³ luft och därför är det viktigt att sätta in åtgärder om det är förhöjda halter. Radonhalten i inomhusluft ska vara så låg som det är rimligt och möjligt. Det gäller både bostäder och allmänna lokaler.

Om du äger ett hus och behöver göra en radonsanering så finns det bidrag du kan söka.

Läs mer på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du bygger nytt:

  • eller bygger om, är det viktigt att bygga tätt så att radonet inte kan tränga in i bostaden. Det är också viktigt att göra en kontrollmätning när bygget är klart.
  • krävs en långtidsmätning. För att få ut ett slutbevis för ditt bygge så behöver du skicka en kopia på radonmätningen till bygglovsenheten.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter


Hjälpte informationen på den här sidan dig?