Radon

Barn läser bok i soffan.

Du kan mäta radon i ditt hus under två-tre månader mellan oktober och april.

Radon

Det är viktigt att mäta radonhalten. Höga radonvärden kan vara skadligt för din hälsa. Vi rekommenderar att du gör en radonmätning om du inte gjort det tidigare eller om det är mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

Radon är en luktfri och osynlig gas som finns naturligt i marken och kommer in genom sprickor och otätheter i husgrunden. Radon kan också komma från blåbetong som användes i husbyggen fram till 1975. Gasen kan även finnas i brunnsvatten och spridas till luften vid till exempel spolning i toaletten. 

Beställ en radonmätning

Minst två månader mellan oktober -april

Mätsäsongen för radon startar den 1 oktober och pågår fram till den 30 april. En mätning måste pågå minst två månader (60 dagar), helst tre, för att få ett bra medelvärde. Sista dagen för att påbörja en mätning är 1 mars.

Om radon på Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekerö kommun har en upphandling med företaget Radea. Om du väljer att använda Radea så har du rätt till ett rabatterat pris. Radea skickar också en kopia av mätresultatet till miljöenheten.

Om du inte vill beställa via kommunens upphandling så kan du hitta andra mätföretag på Swedac.

Swedac Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Radonhalt

Radonhalten kan variera mycket mellan hus i samma område. Även mellan lägenheter i samma hus kan resultaten skilja sig åt.

Det är olämpligt med radonhalter över 200 Bq/m³ luft. Radonhalten i inomhusluft ska vara så låg som det är rimligt och möjligt. Det gäller både bostäder och allmänna lokaler.

Om du bygger nytt:

  • eller bygger om, så är det viktigt att bygga tätt så att radonet inte kan tränga in i bostaden. Det är också viktigt att göra en kontrollmätning när bygget är klart.
  • krävs en långtidsmätning. För att få ut ett slutbevis för ditt bygge så behöver du skicka en kopia på radonmätningen till bygglovsenheten.

Det går inte längre att söka radonbidrag enligt Boverket.

Radonbidrag upphör på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?