Anmälan vatten och avlopp

Om du ska ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp (VA) så måste du göra en anmälan .

Du behöver göra en anmälan både om du gör en större ändring av ditt avlopp eller en helt ny installation av kommunalt vatten och avlopp.

Hur ansluter jag mig till det kommunala VA-nätet?

Om du till exempel ska bygga ett nytt badrum, en komplementbostad eller vill installera en ny golvbrunn i garaget ska du göra en anmälan.

Om du ska ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp (VA) för första gången så ska du först anmäla det till Roslagsvatten som ansvarar för det kommunala VA-nätet. I samband med din anmälan får du betala en anslutningsavgift.

Efter anmälan till Roslagsvatten ska du skicka in en anmälan till bygglovsenheten. Tillsammans med anmälan behöver du skicka med en kontrollplan och VA-situationsplan.

Du får inte börja med arbetet innan du fått ett startbesked från kommunen. När arbetet är klart kommer du att få en slutgiltig VA-situationsplan som du ska skicka in till bygglovsenheten tillsammans med den ifyllda kontrollplanen. När vi granskat kontrollplanen och VA-situationsplanen får du ett slutbesked. Du får inte börja använda installationen innan du fått ditt slutbesked.

Mer information inom området

  1. Avloppsrör.

    Roslagsvatten ansvarar för Ekerö kommuns vatten oc...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?