Solceller

Ett tak med monterade solpaneler på.

Solenergi är klimatsmart och kan vara bra att planera för när du ska bygga nytt eller lägga om ditt tak. Solfångare behöver i de flesta fall inget bygglov.

Det har blivit väldigt populärt att installera olika typer av solfångare på fastigheter för att bli klimatsmart.

Solcellspaneler och solfångare

Att producera egen el eller värme genom solenergi kan vara bra för både sin ekonomi och klimatet. Intresset för att installera solceller på sin fastighet ökar stadigt i Sverige och i Ekerö kommun. På den här sidan får du information om vad du bör tänka på om du vill skaffa egna solceller eller solfångare.

Om du vill sätta upp solceller på taket utan att det förändrar byggnadens form så behöver du vanligtvis inte söka bygglov. Det gäller också om det innebär att utseendet förändras och även om ditt hus ligger inom detaljplanerat område. Solfångare eller solceller som placeras på marken är också vanligtvis bygglovsbefriade. Fristående solceller som placeras på jordbruksmark kan kräva tillstånd från Länsstyrelsen.

Undantag - när du behöver bygglov eller bygganmälan:

 • om det står i detaljplanen att det krävs bygglov för att sätta upp solpaneler
 • om din fastighet ligger inom strandskyddsområd kan det krävas strandskyddsdispens
 • om du bor i en byggnad eller ett område som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt kan det krävas bygglov. Det gäller även särskilt värdefulla anläggningar, tomter och allmänna platser
 • på Lovö och stora delar av Helgö, områden som påverkar totalförsvarets anläggningar, krävs bygglov. Vid bygglovsansökan skickar vi den på remiss till försvaret
 • om anläggningen påverkar bärande konstruktion eller påverkar brandskyddet i byggnaden så krävs en bygganmälan.

Vill du ha hjälp med att tolka om du behöver ansöka om bygglov för dina solceller kan du kontakta vårt kontaktcenter Ekerö Direkt. Se kontaktuppgifter längst ned på den här sidan.

Lagar och regler som ställer krav

Även om det inte krävs bygglov eller anmälan för att montera en solfångare eller solcellspaneler på en byggnad måste de uppfylla vissa krav. Kraven utgår från följande lagar och förordningar som gäller för åtgärden:

 • plan- och bygglagen (PBL)
 • plan- och byggförordningen (PBF)
 • Boverkets byggregler (BBR)
 • Boverkets konstruktionsregler (EKS)

Läs mer om bygglovsbefriade solfångare på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingar till ansökan om bygglov för solceller

Ansökan om bygglov för solceller gör du i vår e-tjänst för bygglov. Din ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • situationsplan
 • fasadritningar med mått på solcellerna
 • produktblad
 • kontrollplan.

Ta hjälp av Energi- och klimatrådgivningen

Hos Energi- och klimatrådgivningen kan du få kostnadsfri rådgivning och läsa mer om solenergi. Där finns även en ”solkarta” som kan ge en indikation på hur stor potential just ditt tak har för solel och solvärme.

Läs mer på Energirådgivningens webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solkartan på Energirådgivningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?