Ett tak med monterade solpaneler på.

Solceller

Solenergi är en klimatsmart källa till förnybar energi som kan vara bra att planera för när du ska bygga nytt eller lägga om ditt tak.

Det har blivit väldigt populärt att installera olika typer av solfångare på fastigheter för att få en mer klimatsmart energi.

Solpaneler

Solceller är en klimatsmart källa till förnybar energi som kan vara bra att planera för när du ska bygga nytt eller lägga om ditt tak.

Om du vill sätta upp solceller på taket utan att det förändrar byggnadens form så behöver du inte söka bygglov. Det gäller även om det innebär att utseendet förändras och även om ditt hus ligger inom detaljplanerat område. Även solfångare som placeras på marken är bygglovsbefriade.

Det finns några undantag:

  • om det står i detaljplanen att det krävs bygglov för att sätta upp solpaneler
  • om du bor i en byggnad eller ett område som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt kan det krävas bygglov. Det gäller även särskilt värdefulla anläggningar, tomter och allmänna platser
  • på Lovö och stora delar av Helgö, områden som påverkar totalförsvarets anläggningar, krävs bygglov. Vid bygglovsansökan skickar vi remiss till försvaret
  • om anläggningen påverkar bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden krävs en bygganmälan
  • om din fastighet ligger inom strandskyddsområde.

Mer information finns i vår folder Pdf, 138.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om bygglovsbefriade solfångare på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hos Energi- och klimatrådgivningen i Stockholm kan du läsa mer om solceller. Där finns även en solkarta som visar mängden solinstrålning på ditt tak.

Solkartan på Energirådgivningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?