Solceller

Ett tak med monterade solpaneler på.

Solenergi är klimatsmart och kan vara bra att planera för när du ska bygga nytt eller lägga om ditt tak. Solfångare behöver i de flesta fall inget bygglov.

Det har blivit väldigt populärt att installera olika typer av solfångare på fastigheter för att bli klimatsmart.

Solpaneler

Om du vill sätta upp solceller på taket utan att det förändrar byggnadens form så behöver du inte söka bygglov.

Det gäller också om det innebär att utseendet förändras och även om ditt hus ligger inom detaljplanerat område. Solfångare som placeras på marken är också bygglovsbefriade.

Undantag - när du behöver bygglov eller bygganmälan:

  • om det står i detaljplanen att det krävs bygglov för att sätta upp solpaneler.
  • om du bor i en byggnad eller ett område som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt kan det krävas bygglov. Det gäller även särskilt värdefulla anläggningar, tomter och allmänna platser.
  • på Lovö och stora delar av Helgö, områden som påverkar totalförsvarets anläggningar, krävs bygglov. Vid bygglovsansökan skickar vi den på remiss till försvaret.
  • om anläggningen påverkar bärande konstruktion eller påverkar brandskyddet i byggnaden så krävs en bygganmälan.
  • om din fastighet ligger inom strandskyddsområde.

Mer information om solceller Pdf, 138.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer om bygglovsbefriade solfångare på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hos Energi- och klimatrådgivningen i Stockholm kan du läsa mer om solceller. Där finns även en solkarta som visar mängden sol på ditt tak.

Solkartan på Energirådgivningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?