FNI för enskild sopsortering

Två fyrfackskärl

För dig som idag har ett eget sopkärl, kommer vi så småningom att införa ett så kallat fyrfackssystem. Det innebär att du kommer få två nya sopkärl med fyra fack i varje kärl. Med de nya kärlen kommer du på ett tillgängligt och enkelt sätt kunna sortera ditt förpackningsavfall på hemmaplan.

Fyrfackskärl

Kommunstyrelsen har beslutat att alla med ett eget sopkärl (soptunna) ska få två så kallade fyrfackskärl i stället. Fyrfackskärlen har, precis som det låter, fyra fack i varje kärl, där du sorterar ditt förpackningsavfall, matavfall och restavfall. De nya sopkärlen ska vara på plats senast 1 januari 2027.

Det är obligatoriskt för alla i hela Sverige att följa de nya reglerna om fastighetsnära insamling (FNI).

Nyfiken på fyrfackskärlen?

På återvinningscentralen i Skå och i kommunhusets reception på Tappströmsvägen 2 har vi två sopkärl med fyrfack uppställda för den som är nyfiken.

Gemensam insamling för vissa

I en del områden kan det bli aktuellt att istället ha en gemensam insamling tillsammans med sina grannar. En gemensam insamling kan exempelvis vara i en byggnad eller annan form av uppställningsplats. Detta kan bli aktuellt om till exempel den nya sopbilen som tömmer fyrfacks-kärlen har svårt att ta sig fram på vägarna i området.

Här nedanför hittar du mer viktig information. Har du fler frågor kan du hitta de flesta svaren under "Frågor och svar".

Viktig information

Varje sopkärl är uppdelat i fyra fack, totalt kommer du ha åtta fack där du kan sortera ut ditt avfall. I de nya sopkärlen kommer du kunna slänga:

 • pappersförpackningar
 • plastförpackningar
 • metallförpackningar
 • färgat glas
 • ofärgat glas
 • tidningar
 • matavfall
 • restavfall.

Du kommer inte själv kunna välja vad du ska slänga i vilket fack utan det kommer att vara förutbestämt. Vi har ännu inte bestämt vad som ska slängas i vilket fack.

För den nyfikne som vill klämma och känna på de nya sopkärlen har vi ställt ut ett utställningsexemplar i kommunhusets reception och ett på återvinningscentralen i Skå.

Två fyrfackskärl står intill en vägg. 

Måtten på de nya sopkärlen

Varje hushåll behöver ha två sopkärl. Yttermåtten på vardera sopkärl är:

 • bredd: 745 millimeter
 • höjd: 110 millimeter
 • djup: 805 millimeter.

Mått på uppställningsplatsen

Om du vill att båda kärlen ska få plats bredvid varandra behöver uppställningsplatsen ha följande mått:

 • bredd: 1800 millimeter
 • höjd: 1100 millimeter (höjden med öppet lock är 1800 millimeter)
 • djup: 1000 millimeter,
Illustration av sopkärl med fyrfack.

Båda kärlen behöver inte stå framme vid vägen eller bredvid varandra hela tiden eftersom de inte töms samtidigt. Viktigast är att de står framme den dag de ska tömmas. Där emellan kan du ha kärlen någon annanstans om du vill.

På tömningsdagen är det viktigt att du tänker på följande:

 • Handtagen mot vägen
  På hämtdagen ska kärlet stå placerat med draghandtaget mot vägen, så att chauffören kan greppa handtaget utan att först behöva lyfta eller vrida sopkärlet.
 • Dragavstånd
  Med dragavstånd menar vi den sträcka som sopkärlet dras från sin uppställningsplats till fastighetsgräns. I ditt abonnemang kommer det att ingå ett visst antal meter dragväg, det är dock ännu inte bestämt hur många meter. Om dragvägen blir längre än vad som ingår tillkommer en extra kostnad. I de flesta kommuner ingår ett dragavstånd på 3-5 meter.
 • Hårdgjord yta
  Vid tömning ska kärlet stå på ett plant och hårt underlag. Vägen mellan där ditt kärl står och sopbilen ska också vara hårdgjord, för att underlätta för chauffören. Vägen kan till exempel vara av marksten eller asfalt. En traditionell grusväg kan också fungera som hårdgjord yta, men däremot inte löst grus, gräs, sand eller kullersten som skapar svårigheter.

Båda kärlen behöver inte stå framme bredvid varandra hela tiden, de behöver bara stå framme på tömningsdagen. Där emellan kan du ha kärlen någon annanstans. Fundera på om du kan ha ett kärl framme och det andra till exempel bakom garaget, i garaget, bakom en buske eller annat lämpligt ställe och bara ställa fram det på tömningsdagen.

I en del områden kan det bli aktuellt att istället ha en gemensam insamling tillsammans med sina grannar, i exempelvis en byggnad eller annan form av uppställningsplats.

Än så länge är det inte bestämt hur ofta dina sopor ska hämtas. Men just nu jobbar vi utifrån att det ena kärlet kommer att tömmas varannan vecka och det andra kärlet var fjärde vecka.

Den Gröna påsen kommer att ersättas av komposterbara papperspåsar. Påsarna ska slängas i ett separat fack för just matavfall i de nya sopkärlen.

Sopbilen som kommer att tömma de nya fyrfackskärlen är också indelad i fyra fack. Detta för att det avfall du har sorterat inte ska blandas när vi hämtar det. När sopbilen sedan lämnar avfallet vid Skå återvinningscentral, töms de olika facken på olika ställen för återvinning.

sopbil med fyra fack