Grannars möjlighet att påverka

Som granne har du möjlighet att både påverka och överklaga ett beslut. Du kan också anmäla en olovlig byggåtgärd eller en ovårdad tomt.

Om ett bygge följer detaljplanen så får du som granne information när bygglovet är beviljat.

När frågar vi grannarna innan vi ger bygglov?

Om ett byggprojekt inte följer detaljplanen eller om det saknas en detaljplan där det ska byggas så får grannar, eller andra som vi bedömer kan påverkas (så kallade sakägare), säga vad de tycker innan vi tar vårt beslut.

När beslutet är fattat, kan du som berörs överklaga om du tycker att beslutet är felaktigt. Du har tre veckor på dig att överklaga, från det datum då du fick ta del av beslutet.

Om ditt överklagande har kommit in i rätt tid så skickar kommunen det vidare till Länsstyrelsen som överprövar beslutet.

Om ditt överklagande har kommit in för sent så kommer det inte att tas upp. Länsstyrelsens beslut kan överklagas.

Överklaga beslut av kommunen på Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Olovligt byggande

Som granne har du också möjlighet att göra en anmälan om en olovlig byggåtgärd eller ovårdad tomt.

Skicka då gärna in bilder till oss och beskriv ditt ärende så noggrant det går. Du kan välja att vara anonym genom att lämna in din anmälan i ett kuvert över disk i kommunens reception.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Om kommunen har tagit ett beslut som du inte håller med om så kan du överklaga beslutet.

Det finns två typer av överklaganden:

1. Är beslutet lagligt?

Överklaganden enligt kommunallagen – laglighetsprövning

2. Rör beslutet dig?

Överklaganden enligt speciallagstiftning – förvaltningsbesvär

Här får du hjälp med att överklaga Öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

  1. Beskrivning av bygglovsprocessen.

    Om du planerar att bygga nytt, bygga om eller bygg...

  2. Leksakstraktor i en sandlåda.

    Här finns information om vanliga byggprojekt som a...

  3. Barn som bygger med lego.

    När du ska bygga nytt eller bygga till så behöver ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?